Stichting vrienden van de Oude Kerk

Oude Kerk Klassiek


In dit nieuwe seizoen organiseert de Stichting Vrienden van de Oude Kerk in samenwerking met de Naald en Westland Cultuurweb een reeks toegankelijke, klassieke concerten onder de noemer 'Oude Kerk Klassiek'.

Dit seizoen zijn o.a. te gast:


– 29 oktober : Concertkoor Westland o.l.v. Steven van Wieren.

– 26 november: Het Zuid Hollands Symfonieorkest o.l.v. Dominic Sierat.

– 28 januari : Het Westland Saxofoonorkest o.l.v. Eric -Jan de With.

– 3 maart  : Viotta Jeugdorkest o.l.v. René Gulikers.


Stichting vrienden van de Oude Kerk 

Oude Kerk Naaldwijk

De Oude Kerk Naaldwijk is één van de belangrijkste middeleeuwse kerken in Zuid Holland. De omvang, datering, historische betekenis, bouwstijl en inventaris bepalen het unieke karakter van het monument.

Het behoud van dit cultureel erfgoed gaat ons allen aan.

Daarom zet de Stichting Vrienden van de Oude Kerk zich in om instandhouding en multifunctioneel gebruik van de kerk te bevorderen.

Wat beogen de Vrienden van de Oude Kerk?

De Stichting heeft als voornaamste doel om gelden bijeen te brengen, waarmee de Oude Kerk kan worden gerestaureerd, in conditie kan worden gehouden en waarmee maatregelen getroffen kunnen worden die het multifunctioneel gebruik van de Oude Kerk bevorderen, bijvoorbeeld als ontmoetingsplaats voor cultureel-maatschappelijke manifestaties.

De Oude Kerk zelf is eigendom van de Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk; de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk staat los van de Hervormde Gemeente. 

Via de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk kan iedereen – los van een binding aan een kerkelijke gemeente - bijdragen aan de toekomst van de Oude Kerk.

Activiteiten van de Vrienden van de Oude Kerk

De Stichting richt zich op Fondsenwerving en op het organiseren van activiteiten in de Oude Kerk. Zo organiseert zij de jaarlijkse kerstmarkt in de Oude Kerk. <Lees meer..>

Wat kunt u doen?

Donateur worden; hierdoor steunt u de activiteiten van de Stichting met een door u te bepalen geldbedrag per jaar. De Stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft een ANBI status, zie <hier> onze ANBI gegevens.

Contact

Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk

Postbus 227

2670 AE Naaldwijk

email: VriendenOudeKerkNaaldwijk@gmail.com


Bankrekeningen  NL91RABO0343692600en NL17INGB0000389266

Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk te Naaldwijk


Bestuur Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:


 1. Wim Boekestein, voorzitter

 2. Wout Peterse, penningmeester

 3. Piet van Staalduinen, secretaris

 4. Gerard van Ruijven, bestuurslid

 5. Evert van Zanten, bestuurslid

 6. Martin Uittenbroek, bestuurslid

 7. Marja van den Bos-Zwemstra, bestuurslid

 8. Mart van Essen, bestuurslid

 9. Herman Nowee, bestuurslid

10. Marjo van Erven - van Nieuwkerk, bestuurslid