Stichting vrienden van de Oude Kerk

Naam

Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk

RSIN/fiscaal nummer ANBI

802064401

Handelsregister

41146663

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk

Postbus 227

2670 AE Naaldwijk

Bestuur samenstelling per 31 december 2023

  1.  Wim Boekestein, voorzitter

  2.  Wout Peterse, penningmeester

  3.  Piet van Staalduinen, secretaris

  4.  Evert van Zanten, bestuurslid

  5.  Martin Uittenbroek, bestuurslid

  6.  Marja van den Bos-Zwemstra, bestuurslid

  7.  Mart van Essen, bestuurslid

  8.  Herman Nowee, bestuurslid

  9.  Gerard van Ruijven, bestuurslid

10.  Marjo van Erven – van Nieuwkerk, bestuurslid

Beleidsplan

De Oude Kerk Naaldwijk is één van de belangrijkste middeleeuwse kerken in Zuid Holland. De omvang, datering, historische betekenis, bouwstijl en inventaris bepalen het unieke karakter van het monument. Het behoud van dit cultureel erfgoed gaat ons allen aan. Daarom zet de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk zich in om instandhouding en multifunctioneel gebruik van de kerk te bevorderen.

Wat beogen de Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk?

De Stichting heeft als voornaamste doel om gelden bijeen te brengen, waarmee de Oude Kerk kan worden gerestaureerd, in conditie kan worden gehouden en waarmee maatregelen getroffen kunnen worden die het multifunctioneel gebruik van de Oude Kerk bevorderen, bijvoorbeeld als ontmoetingsplaats voor cultureel-maatschappelijke manifestaties.

De Oude Kerk zelf is eigendom van de Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk; de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk staat los van de Hervormde Gemeente.

Via de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk kan iedereen – los van een binding aan een kerkelijke gemeente - bijdragen aan de toekomst van de Oude Kerk.

Activiteiten van de Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk

De stichting richt zich op Fondsenwerving en op het organiseren van activiteiten in de Oude Kerk. Zo organiseert zij ondermeer de jaarlijkse  kerstmarkt in de Oude Kerk. <lees meer>

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk werkt uitsluitend met vrijwilligers zonder beloning of vergoeding. Ook de bestuursleden vervullen hun functie zonder enige financiële compensatie. De Stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft geen medewerkers in loondienst.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk bedraagt conform artikel 2 van de statuten van de stichting:

1. De stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen van gelden voor onderhoud en restauratie, alsmede het multifunctioneel maken van het kerkgebouw aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk, welk kerkgebouw eigendom is van de Hervormde Gemeente te Naaldwijk, eren voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitgeven van (premie) obligaties, het houden van bazars en loterij en het werven van donateurs en sponsors.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2023

De Stichting van Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk heeft in 2023 haar gebruikelijke activiteiten kunnen uitvoeren. Dit betrof:

    -    Algemene fondsenwerving

   -     Een lezing door de heer Groenewegen over Naaldwijk en de Oude Kerk te Naaldwijk in de Middeleeuwen.

   -     Organisatie van de Kerstmarkt 2023

   -     Organisatie van een concertreeks Oude Kerk Klassiek 2023/2024

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk heeft op 6 november 2023 haar statuten vernieuwd door het passeren van een akte van statutenwijziging voor notaris Franke te Naaldwijk.


Financieel verslag over 2023