ANBI informatie Kerkrentmeesters en Diaconie

ANBI informatie Kerkrentmeesters


Naam

Hervormde Gemeente “Oude Kerk” Naaldwijk


RSIN/fiscaal nummer ANBI

002551044


Contactgegevens

Postadres:

 Postbus 228

 2671 AE Naaldwijk


Bezoekadres Kerk:

 Wilhelminaplein 5

 2671 GR Naaldwijk


Bezoekadres Kerkelijk Bureau:

 Kerkstraat 27

 2671 HC Naaldwijk

 E-mail: bureau@ouderkerk-naaldwijk.nl

 0174-625899

 Op maandag, dinsdag of donderdag 9.00 – 12.00 uur


Beleidsplan

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente is beschreven in “Vademecum” en is op onze website te vinden op:

http://www.oudekerk-naaldwijk.nl/Beleidsplan.html


Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland, waar de Hervormde Gemeente deel van uitmaakt is te vinden op: <klik hier>


Beloningsbeleid

De werkzaamheden in de Hervormde Gemeente worden in overgrote mate uitgevoerd op vrijwillige basis. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden.

Er zijn drie betaalde krachten in dienst van onze gemeente, (Voorganger, Organist, Administratief Medewerker), welke allen worden betaald conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland:  <klik hier>


Verslag activiteiten

De primaire activiteiten van de Hervormde Gemeente Naaldwijk bestaat uit het organiseren van Kerkdiensten, het uitvoeren van alle daarbij behorende activiteiten zoals het leveren van pastorale zorgt aan hen die dat nodig hebben. Daarnaast organiseert de gemeente activiteiten in het kader van Bezinning, Beleving Verdieping. Sommige van deze activiteiten zijn georganiseerd in samenwerking met partners binnen en buiten de Protestantse Kerk.

De Hervormde Gemeente Naaldwijk is eigenaar van het monumenale Kerkgebouw, de monumentale voormalige Pastorie en het tussenliggende verenigingsgebouw. Deze gebouwen worden doelmatig onderhouden.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor het werven van gelden voor de uitvoering van onze werkzaamheden en het onderhoud van de gebouwen. De Oude Pastorie en het verenigingsgebouw worden verhuurd aan een Horecaondernemer (Bij5), ook het Kerkgebouw is beschikbaar voor verhuur om zodoende extra inkomsten te genereren voor het onderhoud hiervan.
ANBI informatie Diaconie

Naam

Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente te Naaldwijk

RSIN/fiscaal nummer ANBI

8008.60.639

Contactgegevens

Postadres:

  Postbus 356

  2670 AK Naaldwijk 

  E-mail: diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Bezoekadres Kerk:

  Wilhelminaplein 5

  2671 GR Naaldwijk

Beleidsplan en doelstelling

De diaconie stelt jaarlijks een beleidsplan op. Dit beleidsplan bevat de actuele doelstellingen alsook de activiteiten die worden ondernomen om de doelstellingen te realiseren. Het beleidsplan vindt u hier.pdf

Beloningsbeleid

De werkzaamheden in de diaconie worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden.

Verslag activiteiten

De diaconie ondersteunt mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, zowel in de eigen omgeving als ver weg. Met name in het landelijke en het wereldwijde diaconale werk werkt de diaconie veel samen met organisaties om tot gerichte ondersteuning te komen. Op lokaal niveau draagt de diaconie onder andere bij aan Voedselbank Westland en Hospice Beukenrode. Ook ondersteunt de diaconie een Westlands steunfonds voor situaties van acute financiële nood van bescheiden omvang, waarbij een schenking of lening wordt gecombineerd met begeleiding door een Schuldhulpmaatje vanuit de kerken of een budgetcoach vanuit Vitis Welzijn.

De financiële middelen die het werk van de diaconie mogelijk maken, ontvangt zij uit kerkcollecten, giften en het beheren van diaconale goederen. Een belangrijke liturgische taak van de diaconie is het verzorgen van de vieringen van het Avondmaal. Ook verzorgt de diaconie jaarlijks een uitje met ouderen en een kerstviering voor 70-plussers.

Wanneer u het werk van de diaconie wilt steunen, kunt u een bedrag overmaken op rekening NL 95 RABO 0135 3601 96 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk.