Artikelen uit de 77ste jaargang 2022  VRIJE RUIMTE nr. 7       19 mei 2022

Man en vrouw schiep hij hen


Tijdens het schilderen vertelde een kennis mij over Lilith en dat er twee scheppingsverhalen van de vrouw in de bijbel voorkomen. Ik herinner me dat in onze trouwdienst de dominee sprak over Genesis 1 : 27: God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

Maar er staat in de bijbel nóg een verhaal over de schepping van de vrouw. Dat is veel bekender en staat in Genesis 2 : 22: Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw en hij bracht haar bij de mens.

Waarom twee verschillende verhalen? In de vroege middeleeuwen vroeg men zich dat ook af. Toen ontstond het idee dat Adam vóór Eva een vrouw had, die helemaal aan hem gelijk was, Lilith. Zij weigerde zich geestelijk en lichamelijk aan Adam te onderwerpen. Zij moest daarom weg. Zij sliep met de demonen in de woestijn, werd de vrouw van de gevallen engel Lucifer en verleidde Eva van de boom van Goed en Kwaad te eten, die de appel op haar beurt aan Adam doorgaf.


Wikipedia schrijft over haar:

Als de dominee die ons trouwde toen ook over Lilith had verteld was zijn preek mij vast nog meer bijgebleven dan nu het geval is. Hij legde het accent op de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Het was in de tijd van het bezoek van de paus aan Nederland en het protest uit de hoek van de feministische theologie daartegen. Toch een beetje over Lilith dus. 

 jvr

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de Oude Kerk. De diensten zijn ook digitaal te volgen: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283.


Zondag    22 mei

10.00 uur  ds Pieter  Korbee, Leiden

19.00 uur  Vesper, Psalm 67, dhr. Joop van Rossem


Zondag  29  mei

10.00 uur  pastor Wim Hoefman

19.00 uur  Vesper, Psalm 31, ds Sietske v.d. Hoek


Zondag 5 juni

9.30 uur  Pinksterdienst Raad van Kerken, op het Wilhelminaplein, pastoor Jaap Steenvoorden, ds Neeltje Reijnders en ds Sietske v.d. Hoek (bij slecht weer in de Adrianuskerk)

19.00 uur  geen vesper


Ontmoetingskerk

Zondag    22 mei

9.30 uur, ds Sietske v.d. Hoek, doopdienst

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, Britte Ivens

Zondag, 29 mei

9.30 uur, ds Irene v.d. Meulen, Houten

Zondag     5 juni

9.30 uur    Pinksterdienst Raad van Kerken, op het Wilhelminaplein, pastoor Jaap Steenvoorden, ds Neeltje Reijnders en ds Sietske v.d. Hoek

 

ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006 neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl   

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl. Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 22 mei mevr. Valstar- Meijer, Beelstraat 14, 2672 AC Naaldwijk, 85 jaar.

Op 25 mei mevr. C.P. Boekestein – Middelburg, Sint Martinusstraat 199, 2671GK Naaldwijk, 93 jaar.

Op 26-mei dhr. F. Steenks, Secretaris Verhoeffweg 5 /18, 2671 HT Naaldwijk, 95 jaar.

Op 3-jun dhr. C. Verheij, Goudenregen 9, 2671PG Naaldwijk, 85 jaar.

Op 10-jun dhr. B.H.J. Wassink, Heilige Geest Hofje 3, 2671 HE Naaldwijk, 82 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Huwelijksjubileum

Op 30-05-2022 zijn dhr. en mevr. Landemeter – Stokdijk Hazelaar 15, 2671 PC Naaldwijk 55 jaar getrouwd.

Op 02-06-2022 zijn dhr. en mevr. Robbemond – Voskamp Markenborgh 11, 2678 CA De Lier 50 jaar getrouwd.

Op 03-06-2022 zijn dhr. en mevr. Hogervorst – Rijkhoek Waterlelie 10, 2671 WD Naaldwijk 45 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


GIFTEN

Voor de Kerkrentmeesters via Mevr. A. van Hoeven € 50,00; via de bank voor gemiste collecte € 10,00; via de bank € 25,00.

Hartelijk dank voor deze giften.


HET HEMD VAN HET LIJF

Sinds begin 2022 stelt steeds iemand van de gemeente van de Oude Kerk in deze rubriek van Vrije Ruimte zich voor. We vragen hem of haar het ‘hemd van het lijf’ door vragen voor te leggen waar de bevraagde er een paar van uit kiest. In de beantwoording ervan in Vrije Ruimte leren we degene beter kennen en uiteindelijk leren we als gemeente elkaar steeds beter kennen. Degene die geweest is mag de volgende uitzoeken bij wie ‘het hemd van het lijf’ wordt gevraagd. Degene die deze keer bevraagd wordt is Annemarie Voorberg.

Mijn naam is Annemarie Voorberg – v.d. Wel. Ik ben getrouwd met Johan Voorberg en moeder van twee lieve tienerdochters Eline en Esmee. Ik heb een heel fijne jeugd mogen beleven in De Lier. We waren daar lid van de hervormde kerk (Domkerk), maar toch heb ik ook jeugdherinneringen aan de Oude Kerk. Ik ben door mijn opa gedoopt in de Oude Kerk, maar dat kan ik me natuurlijk niet herinneren. Mijn herinneringen hebben meer te maken met het Pleincentrum. Als oud-predikant wilde mijn opa de Oude Kerk natuurlijk van harte ondersteunen. Daarom mochten zijn kleinkinderen (mijn broer en ik) jaarlijks flink wat geld uitgeven op de bazar en dat vonden wij natuurlijk helemaal niet erg. Hoewel ik in De Lier woonde, was Naaldwijk dus geen onbekend terrein voor mij. Niet alleen vanwege mijn familie, maar ook ging ik er naar de middelbare school. En nadat ik mijn man leerde kennen en we eerst een tijdje in De Lier hebben gewoond, verhuisden we naar Naaldwijk. 

We maakten de keuze om lid te worden van de Oude Kerk. De vrijheid in de zoektocht naar de betekenis van het geloof, het vrijzinnige, spreekt mij aan. Bovendien is de geschiedenis van mijn familie verbonden met de Oude Kerk. Als ik in de kerk zit, zie ik in gedachten mijn opa daar nog wel eens op de preekstoel staan. Wat heeft hij, wat heeft mijn familie, daar een hoop stappen gezet en veel meegemaakt. Dat geldt niet alleen voor hen, maar natuurlijk ook voor alle mensen die in dit gebouw komen en kwamen. Als de muren toch eens konden praten. Ik vind het een speciaal idee om te bedenken hoe mensen lang geleden in de Oude Kerk hebben rondgelopen. Heel interessant ook om wat van de historie van het gebouw te leren. Zo begreep ik dat de achtergrond van het getal op de balk achter de preekstoel nog steeds een mysterie is (en het zelfs niet duidelijk is wat er precies staat). Genoeg stof dus om de gedachten te laten afdwalen tijdens een kerkdienst. Maar dat is niet waar het mij om gaat. 

In alle dagelijkse beslommeringen doordeweeks komt het geloof er maar bekaaid vanaf. Daarom kom ik graag naar de kerk om uitleg te krijgen over de woorden in de bijbel. De bijbel kan dan echt tot leven komen en betekenis krijgen. Soms heb ik dan opeens iets van áha, ja zo zit het! Zo hoorde ik ooit een preek over het Bijbelverhaal waarin Hagar in de woestijn zonder water komt te zitten. Er is wel een put, maar die ziet ze pas als haar ogen worden geopend. Er is dus eigenlijk iets buiten haar dat daarvoor zorgt. Dat vind ik een mooi beeld. Er is meer tussen hemel en aarde. Maar hoe en wat precies, dat vind ik knap ingewikkeld. Daar valt eindeloos over te filosoferen, maar omdat ik het gewoon niet weet, richt ik me maar liever op praktische zaken. 

In het dagelijks leven werk ik in de wetenschap waar ik malaria-onderzoek doe. Vaak wordt gezegd dat wetenschap en geloof niet samen kunnen gaan. Daar ben ik het niet mee eens. Als mens weten we best aardig wat, maar vooral ook heel veel niet. Ik zie de bijbel ook niet als een geschiedenis- of biologieboek, maar als een boek met onnoemelijk veel wijsheid, met name ook over hoe we met elkaar en de wereld om ons heen om zouden moeten gaan. Een goede uitleg daarover geeft weer inspiratie om dat (te proberen) toe te passen in het dagelijkse leven. De ontmoeting van andere gemeenteleden in de kerk vind ik ook fijn en ik vind het inspirerend en bewonderenswaardig te zien hoe mensen zich op veel verschillende manieren voor een ander inzetten. In dat opzicht vind ik lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’ een mooi lied. Dat lied vat veel samen wat voor mij belangrijk is en wat ik ook iedereen van de Oude Kerk toewens, en dan denk ik met name de woorden: ‘liefde, vreugde en vrede’.

Graag geef ik het stokje door aan mw. Lenie Nowee-v.d. Kruk.


BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Ook voor het programma Bijbelen is dit een vreemd jaar geworden. Op 30 mei staat de ‘slotavond’ gepland, waarop met z’n allen terug en vooruit wordt gekeken. Of die avond doorgaat, en wat de invulling zal zijn, is nog niet bekend. Houdt u daarover de publicaties in de gaten?


EINDEXAMENKANDIDATEN GEZOCHT 

Het is weer mei, de maand waarin eindexamen (van de middelbare school) wordt gedaan. We wensen alle kandidaten heel veel succes! Kent u of ben jij een eindexamenkandidaat in onze gemeente? Geef dan de naam en het adres door aan Caroline Koenen: 06-10541301 (graag na 18.00 uur) of 

per e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl


OPENLUCHT PINKSTERVIERING

op zondag 5 juni op het Wilhelminaplein in Naaldwijk

U wordt allen, jong en oud, van harte uitgenodigd voor de oecumenische Pinksterviering die zondag 5 juni aanstaande plaatsvindt op het Wilhelminaplein. Wij gaan weer buiten Pinksteren vieren! De viering begint om 10.30 uur. Het thema van de viering is: ‘De vruchten van de Geest’. Dat wij als vruchten van de geest elkaar mogen vinden en inspireren. De voorgangers in de viering zijn: ds. S. van der Hoek, ds. N. Reijnders en pastoor J. Steenvoorden. De muzikale begeleiding is in handen van de Honsels Harmonie. De opbrengst van de collecte is voor de hulp aan Oekraïne, een land en volk in nood. In ons hart denken wij aan hen en bidden voor allen die in nood zijn. Na afloop van de viering is er koffie, thee of limonade en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Wij hopen natuurlijk op mooi weer, maar bij heel slecht weer mogen wij uitwijken naar de Adrianuskerk. U bent van harte welkom!

De Raad van Kerken Naaldwijk

Gas is duur geworden, de prijzen stijgen en huishoudens komen in de problemen. Regering en Gemeente proberen op allerlei manieren te helpen. Maar voor sommige huishoudens zal die hulp niet genoeg zijn. Die komen door de stijging van onder meer de kosten voor verwarming in ernstige moeilijkheden.

Westland geeft Warmte wil de energiecompensatie die alle huishoudens via een belastingvoordeel ontvangen, herverdelen. Ervoor zorgen dat het geld bij de huishoudens terecht komt die het hardst getroffen worden. Kunt u iets of alles missen van uw energiecompensatie? Doneer dan! Ook bedrijven en organisaties worden uitgenodigd mee te doen. Fonds 1818 heeft beloofd de opbrengst te verdubbelen. 

Voor elkaar Westland (Anbi-geregistreerd) heeft voor deze actie speciaal een rekening geopend: NL30 RABO 0189 3447 76

Voor elkaar Westland, inzake Westland geeft Warmte. 

Westland geeft Warmte is een initiatief van de kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland), samen met St. Voor elkaar Westland, VitisWelzijn, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, in overleg met gemeente  Westland.

Meer informatie vindt u op de website: www.westlandgeeftwarmte.nl

VVP NAALDWIJK

14 mei 2022 hebben we het 100-jarig jubileum gevierd van VVP Naaldwijk. We kijken terug op een geslaagde samenkomst met de leden, ere-leden en afgevaardigden/voorgangers van de zusterverenigingen Honselersdijk, Maasdijk en ’s-Gravenzande in het koor van de Oude Kerk. Voorzitter Willem Jan Boerema stond stil bij deze bijzondere mijlpaal en oud-voorzitter Wim Boekestein deelde een aantal anekdotes van (destijds) VVH Naaldwijk begin jaren ‘80. Nico Vreugdenhil en Arie Middelburg namen namens de zusterverenigingen het woord om VVP Naaldwijk te feliciteren en zegden een financiële bijdrage toe aan het te realiseren gebrandschilderde raam in de Oude Kerk, waarvoor hartelijk dank. Vervolgens werd onder dankzegging van Willem Jan Boerema aan de schrijver Arnold Knoppert het boek 100 jaar VVP Naaldwijk gepresenteerd. 

Het is een prachtige uitgave geworden waarvoor we Arnold veel dank verschuldigd zijn. Arnold gaf zelf een toelichting op de totstandkoming en blikte terug op de geschiedenis van de VVP. 

De waardering voor het schrijven van het boek bovenop de jarenlange inzet van Arnold Knoppert voor de vereniging werden onderstreept door de uitreiking van de VVP-erespeld door Nico Vreugdenhil namens de landelijke VVP.

Vervolgens werd de inwendige mens gevoed door voor ieder wat wils aan het lopende buffet. Hans de Visser blikte alvast vooruit op de volgende belangrijke datum: de onthulling van een gebrandschilderd gedenkraam ter gelegenheid van de eerste Protestantse prediking in de Oude Kerk 450 jaar geleden: 14 augustus 2022. Na afsluiting door de voorzitter was er een onverwacht ‘cadeautje’ toen Gilbert Bal het gedicht voordroeg dat zijn overgrootmoeder mw. Knoppert-Dijkshoorn uit Honselersdijk (toen kerkend in Naaldwijk) in het jaar 1935 op papier heeft gezet: Ode aan de Oude Kerk. Hoe toepasselijk in dit verband.


Kortom: het was een mooie middag/avond. We zijn blij dat we elkaar op deze manier weer hebben kunnen ontmoeten en stil hebben kunnen staan bij een eeuw VVP Naaldwijk! We hopen dat u het boek met plezier zult lezen. Voor leden die niet aanwezig konden zijn, ligt er een boek klaar bij het bestuur. Voor geïnteresseerde niet-leden, is het boek tegen vergoeding verkrijgbaar. 

Namens het bestuur,

Marlies Zwemstra,

secretaris