Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 5 van  Vrije Ruimte                   4 april 2019

Op de valreep

​

Om ongelukken te voorkomen, mag je tegenwoordig na het fluitsignaal van de conducteur de trein niet meer in. Het leidt tot teleurstellingen voor degenen die net te laat zijn. Maar het is wel veiliger voor het personeel van de Nederlandse Spoorwegen en de reizigers zelf. Onnodige ongelukken worden zo voorkomen.

In de afgelopen maand verscheen het boek ‘Denkend aan de dood kom ik tot leven, gedachten over het levenseinde’, KokBoekencentrum, 2019. 

Met zijn nieuwe boek wil de auteur en emeritus-predikant Piet Schelling voorkomen dat mensen te lang wachten om over het naderende levenseinde te spreken. Hij signaleert dat dit vaak wel het geval is. Het is mensen eigen om het nadenken over de dood uit te stellen. 

Door de stelling te poneren dat nadenken over de dood juist tot het bezig zijn met het resterende leven leidt, is hij in staat om met zijn aansprekende titel mensen in beweging te krijgen. De titel luidt dan ook veelzeggend: Denkend aan de dood kom ik tot leven. 

De lezer wordt op het spoor gezet om zijn eigen leven te ordenen. Hierbij komen de relaties met betekenisvolle anderen aan het licht en wordt duidelijk wat zinvol en wat tevergeefs is geweest. Door op tijd met dit intensieve proces te beginnen, kan het leven goed worden afgerond. En kan duidelijker zichtbaar worden wat iemands inzet is geweest.

De auteur geeft in het boek voorbeelden van de manier waarop hij in zijn eigen leven tot deze ordening is gekomen en welke levenskwaliteiten daarbij voor hem van belang zijn geweest. Daarmee wordt de lezer meegenomen op een reis die uitnodigt om halt te houden bij een bepaald station van het leven. Om bijvoorbeeld het gesprek met dierbare naasten aan te gaan over de keuzes rondom levensverlenging, de wijze van afscheid nemen en de uitvaart zelf. De auteur biedt veel praktische mogelijkheden aan om dit daadwerkelijk te doen. 

De auteur is onderweg ook in gesprek geweest met Bijbelse personages die hem hebben geïnspireerd. Daarbij neemt hij mee wat hem intrigeert en heeft hij afstand genomen van wat niet meer bij hem past. Hij is tot nieuwe inzichten gekomen. Ze vormen een mooie inzet van een spannend theologisch debat waarbij ook de zeggingskracht van woorden en verbeelding in het geding is.

Het thema heeft de auteur op een existentiële manier beziggehouden. Dat wordt zichtbaar tussen de regels door en blijkt uit de vele citaten uit romans. Het heeft hem geïnspireerd tot een zelfgeschreven gedicht en gebed. Het zijn woorden die van binnenuit zijn gekomen.

Van de vele kruispunten op het leven tussen geboorte en dood is het voorbereiden van het afscheid het voorlaatste station. Omdat de auteur die urgentie diep heeft gevoeld en het appel niet heeft genegeerd om dit onderwerp ter sprake te brengen, opent hij met de thematiek van het boek de weg voor het gesprek tussen familieleden, vrienden en gemeenteleden. Daarmee is hij pastoraal dienstbaar aan anderen. 

Het boek is een uitnodiging om de verlegenheid die rondom het naderende levenseinde heerst, te overwinnen. Juist omdat er zoveel tragiek is en mensen onverwacht, voortijdig of op weerzinwekkende wijze sterven, wordt de oproep van de auteur des te dringender om voor het fluitsignaal de trein in te stappen. Vanuit een dankbaar besef dat het een voorrecht is om het leven menselijkerwijs nog goed af te kunnen ronden. 

De dood blijft een mysterie. Door de nadruk op het leven te leggen is dat de auteur genoeg. Tot aan het Adieu waarmee hij zijn boek afsluit. Het geeft aan dat de bestemming van die laatste reis onbekend is. Het doet wel vermoeden dat het ‘een sterven naar God toe’ is.

​

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

duidelijkheid geen schandalen uit deze gemeentes! Die zijn er wel geweest in de 100-jarige geschiedenis van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten zoals kerkscheuringen en dominees die in de oorlog de kant van de bezetter kozen. Erik Jan Tillema kan een aantal interessante en spraakmakende verhalen vertellen. Hij doet al jaren onderzoek naar het vrijzinnige verleden en publiceerde hierover. 

Mis deze avond niet. Datum: woensdag 17 april, aanvang 20:00 uur, in Concordia Maasdijk. Toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.

REGIOAVOND 17 APRIL IN CONCORDIA MAASDIJK

Het Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland organiseert twee maal per jaar een lezing, film of voorstelling. Deze keer is de VVP Maasdijk aan de beurt. Het bestuur heeft Erik Jan Tillema, godsdienstwetenschapper en de beleidssecretaris van de VVP Nederland uitgenodigd om een film en lezing te verzorgen getiteld: Schatten en schandalen uit het vrijzinnig verleden. 

Tijdens de lezing wordt de korte documentaire ‘Vrijzinnig hervormd: van kroeg tot kerk’ vertoond. Aardig om hierbij te vermelden dat de film opnames bevat van de Uniekerk in s‘-Gravenzande en het kerkgebouw van de VVP in Honselersdijk. Maar voor alle 

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl

​

Zondag 7 april

10.00 uur ds Carel v.d. Meij, Kinderkring

19.00 uur zie Ontmoetingskerk    

​

Zondag 14 april, Palmpasen    

10.00 uur ds W. Lagrouw (Gouda), Kinderkring    

19.00 uur Vesper, ds Marjan de Vries, Psalm 73

​

Donderdag 18 april, Witte Donderdag

19.30 uur, Oude Kerk, Dienst van Schrift en tafel, ds Carel v.d. Meij

​

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

19.30 uur, Ontmoetingskerk, ds Carel v.d. Meij

​

Zaterdag 20 april, Stille Zaterdag

22.00 uur, Oude Kerk, Paaswake, ds Marjan de Vries

​

Zondag 21 april, Pasen    

9.00 uur, Paasontbijt

10.00 uur, ds Harry Schram (Baarn) Kinderkring 

19.00 uur, geen vesper

​

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 

Zondag 7 april

10.00 uur, Rode Loperviering, ds Marjan de Vries    

19.00 uur, Cie. Bijzondere Diensten (in de Oude Kerk), ds Habekotté, m.m.v. Community Gospelkoor Rotterdam.

Zondag 14 april, Palmpasen    

10.00 uur, ds Marjan de Vries    

Zondag 21 april, Pasen    

9.00 uur, ds Carel v.d. Meij

10.30 uur, ds Marjan de Vries    

​

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven – tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 236, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot,  Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, email-adres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl. 

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net

​

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met

Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl .

​

Verjaardagen

Op 10-apr: Mevr. M.C. van Zanten - Alleblas Naaldwijk 77 jaar:26-apr: Mevr. W.J. de Jong - Kuijvenhoven  Honselersdijk 77 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk

​

Huwelijksjubileum

Op 23 april zijn Dhr. en Mevr. Westhoff, Naaldwijk 60 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

Nieuw ingekomen leden

Dhr. S. Noordam; Mevr. P. Vreugdenhil;

Mevr. H. Mulder – van den Bor.

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

UIT DE KERKENRAAD

Gemeenteavond

Het is alweer bijna een jaar geleden dat wij een gemeenteavond hebben georganiseerd en de Kerkenraad praat u binnenkort graag weer bij over de voortgang van het werk. Uiteraard zullen we u bijpraten waar we staan met het beroepingswerk, willen we het beleidsplan van de Diaconie bespreken en de voortgang van de werkzaamheden die voortkomen uit ons beleidsplan.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 7 mei, aanvang 20.00 uur.

​

Paasontbijt

Al jarenlang een traditie bij ons in de Kerk is het paasontbijt. Jarenlang verzorgd door Wout en Janneke de Bloois, echter die hadden al een paar jaar geleden aangegeven om daarmee te willen gaan stoppen. We zijn hen, en de mensen die daar altijd bij geholpen hebben, heel veel dank verschuldigd voor het jarenlange verzorgen hiervan!

Gelukkig stonden er ook gelijk weer twee gemeenteleden op die aanboden om de organisatie over te nemen, dus ook dit jaar zal er een paasontbijt worden georganiseerd op de 1e paasdag, waarover u verderop meer leest.

​

Voortgang Beroepingswerk

Vanuit de beroepingscommissie hebben wij te horen gekregen dat de periode van het “horen” is begonnen. Dit betekent dat diverse leden van de beroepingscommissie gaan luisteren bij de kandidaten die op onze vacature hebben gereageerd. 

​

Namens de Kerkenraad

Erik Knoppert

​

GIFTEN

Voor het restauratiefonds uit de collectebussen in de kerk € 158,01.

Hartelijk dank voor deze gift.

​

INLOOPCONCERT

Tijdens de openstelling van de Oude Kerk op zaterdagmiddag wordt er a.s. zaterdag 6 april een zgn. inloopconcert gegeven, er wordt gemusiceerd van 14.30 – 15.00 uur en van 15.30-16.00 uur.

De uitvoerenden zijn:

Dwarsfluit-ensemble o.l.v. Lia Bal.

Uw aanwezigheid wordt op hoge prijs gesteld.

Wij wensen u veel luisterplezier.

​

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Leven met dementie: waardeloos of waardevol?

Op maandag 8 april 2019 spreekt Tim van Iersel om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan te Naaldwijk over dit thema. 

Als het leven vervalt, door dementie bijvoorbeeld, blijft het dan nog de moeite waard? Aan de ene kant wordt geroepen dat leven altijd waardevol is en dat mensen niet mogen ingrijpen. Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen die de beslissing nemen dat hun leven gestopt mag worden als dat niet meer de moeite waard is. 

Tim van Iersel werkt als geestelijk verzorger met dementerende personen in verpleeghuizen in Den Haag. Hij heeft zich gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. Hij zal spreken over de waarde van het leven bij dementie en verval.

​

Symbolisch bloemschikken

Met de kleur, vorm of naam van een bloem of plant kun je verwijzen naar de Stille Week en Pasen. Ook de keuze van materiaal kan daarnaar verwijzen. Marja Grootenboer helpt een symbolische schikking voor Pasen maken. Maandag 15 april, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk te Naaldwijk. Kosten: € 15. Informatie en opgave vooraf via: bbv@kpn-naaldwijk.nl

​

​

​

​

Wilt u deelnemen aan het ontbijt dat traditioneel op Paasmorgen (21 april) in het koor van onze kerk plaatsvindt? U bent van harte welkom! Schrijft u zich dan in op het formulier dat achter in de kerk hangt, of bel even naar: 06 29 04 00 29.

​

GEWOON DOEN

Op 7 april is er een bijzondere avonddienst in de Oude kerk, onder verantwoordelijkheid van de PgN.

Het thema van de dienst is: “Gewoon doen!”.

Gewóón doen lijkt gemakkelijk maar is in de praktijk soms moeilijk. We moeten er soms een grens voor over. Gewoon dóen! Jezus wil ons helpen, het gewoon te dóen. 

Ds. H.M. Habekotté uit Maasdijk zal in de dienst voorgaan, organist G. Bal zorgt voor de muzikale begeleiding. Muzikale inspiratie komt van het Community Gospel Choir uit Rotterdam.

We hopen u in deze dienst te inspireren. En u 7 april te mogen begroeten! De dienst begint om 19.00 uur.

Namens de commissie bijzondere diensten PgN, Lian de Gier

​

JAMMER, JAMMER, JAMMER……

Dat was het zaterdag 16 maart jl. Toen ik binnenstapte was de stoelenploeg nog hard bezig om de zaken op orde te krijgen voor de zondag. Het is toch wel een prestatie om soms wel een aantal keren per week de Kerk om te toveren naar een andere gedaante als er weer activiteiten of diensten zijn. Zeker een optimaal multifunctioneel gebruik van ons zo dierbaar monument. Chapeau!! Maar nu terug naar die zaterdag. De heren waren omstreeks 14 uur klaar en vertrokken dus. Daar zat ik dan. Licht aan, een mooi stukje barok uit de speakers getoverd, een kaarsje aan en dan………wachten. Alle deuren open, dus de mensen op het plein kunnen vrij naar binnen kijken, echt uitnodigend dus…..maar helaas en jammer, ik was alleen en zou alleen blijven. 

Gelukkig hadden we geen koffie gezet, want die had dan ongebruikt zijn geweest, ook jammer. Nog even bij de boeken gekeken, niets nieuws van mijn gading en de tijd kroop door.

 De klok had al weer drie uur geslagen toen ik dacht, ik kijk eens naar buiten en ga voor de kerkdeur staan om potentiele bezoekers te lokken. Toen deze ultieme poging ook was mislukt, zakte mij de moed in de schoenen en dacht terug aan de opmerking van Henk, die zei “als het niks wordt, doe dan de zaak netjes op slot”. 

En zo geschiedde helaas. Volgende keer beter!.

Uw suppoost.

​

ARCHIEF, BEZOEK EN BIJDRAGEN

Archief

​

Het is alweer even gelden dat er iets was te melden over het kerkarchief.

Het werk en het onderzoek heeft gewoon doorgang gevonden. In de wintermaanden is werken in het archief in de librije vanwege de kou niet te doen. Het werk is meegenomen naar huis om het in een aangenamere omgeving te verwerken.

Telkens als ik de stenen spiltrap in de sacristie bestijg om naar de librije te gaan denk ik wel eens wie er allemaal de afgelopen 550 jaar dezelfde treden hebben genomen.

Het archief wordt steeds toegankelijker en beter geordend. Een opvraging is nu snel te regelen via de Index op het kerkarchief. De afgelopen tijd is vele malen een verzoek geweest om documentatiemateriaal zoals voor het 40-jarig jubileum van de bazar, het 50-jarig jubileum van onze organist Gerard Bal, het afscheid van ds. Niek Smit en gegevens voor de beroepingscommissie. 

Al deze zaken zijn naar genoegen door de commissies verwerkt.

Het belangrijkste waar nu aan wordt gewerkt zijn de volgende 3 zaken: Het archiveren van alle diaconale bezittingen in de afgelopen eeuwen, het archief van de VVP Naaldwijk en het archief van VVP Zuid-Holland. Genoeg werk voor de komende maanden. Daarna starten met het archief van de laatste restauratie en herinrichting van de kerk en het archief met alle brieven en verslagen van de deelgemeente vanaf 1888.

Bezoek

Het aantal aanvragen voor een bezoek aan de kerk neemt toe. Naast de woensdag en de zaterdagmiddag kan op verzoek ook op andere tijden een rondleiding worden geregeld. Het publiek is altijd zeer enthousiast en men verbaast zich over de geschiedenis van onze kerk en het kerkelijk leven.

​

Bijdragen

Er komen ook steeds meer bijdragen voor het archief. Niet alleen echte kerkstukken, maar ook aanverwante artikelen die een mooi zicht geven op onze kerkgeschiedenis. De bezoekers laten hun dank meestal vergezeld gaan van een mooie gift voor het onderhoud van de kerk.

Heeft u vragen, of misschien aanvulling voor ons archief. U bent van harte welkom.

Arnold Knoppert, 

Archivaris Oude Kerk