Artikelen uit de 74ste jaargang 2020 – nr. 17 van  Vrije Ruimte                  9 januari 2020

Het goede kerstnieuws voor 2020We blijven in 2020 dol op nieuws. Het journaal is doorgaans het meest bekeken programma. Radio, NU.nl, krant en facebook houden ons op de hoogte van de dagelijkse nieuwtjes. We horen liever goed dan slecht nieuws. Liever dat onze sportclub wint, dan verliest. Liever een goed bericht van de arts, dan een slecht. Liever een positief schoolrapport, dan een lijst met onvoldoendes. Onderzoekers stellen echter vast, dat we liever slecht nieuws horen. We lijken geprogrammeerd om veel goed nieuws te wantrouwen. De VS vertelden successen in Afghanistan. Nepnieuws. Oorlogspropaganda. Om de achterban tevreden te stellen. De wereldwijde index voor terrorisme gaf in november het goede nieuws. In de afgelopen vijf jaar was het aantal terreurslachtoffers met 50 procent gedaald. In Europa was de daling 70 procent en in Noord-Afrika 65 procent. Charles Groenhuizen had dit bericht in de media gemist, terwijl aanslagen op de voorpagina staan. We horen veel over een neerstortend vliegtuig, maar we horen nergens dat er in 2017 niet één vliegtuig was neergestort. Meer dan vier miljard mensen kwamen veilig op hun bestemming aan. Geen nieuws. Onbewust maken we van de uitzondering een regel. Na enkele aanslagen of ongelukken, denken we al gauw: Je bent ook nergens veilig. Miljoenen echtparen leven in vrede. Het huiselijk geweld bij enkelen haalt de krant. We zuchten: hoe moet dat verder, als mensen elkaar niet meer vertrouwen? Je zou het geloof in een goede god verliezen. Hoe kun je in een wereld vol slecht nieuws in een goede god geloven?


Voor u is een redder geboren

Zou dat te maken hebben met goede nieuws in Bethlehem? De engel meldt de herders: voor u is vandaag een redder geboren. Godsdienst lijkt bedoeld om mensen te knechten. De extremistische islam is het meest recente voorbeeld. De engel kondigt geen profeet, maar een bevrijder. Je zou verwachten van alle ellende: honger, oorlog, ziekten en natuurrampen. Dat verwachtte men in Israël van de Messias. Nee hij komt van “zonde” bevrijden. Een bijbelse term waarmee we het kwade samen vatten. We vinden het zonde als een kerstbal stuk valt. Jammer. Zonde is in de kiem een leven zonder god en zonder hoop. We komen niet tot onze bestemming. De bedoeling is dat we met God door het leven gaan. Niet als kerstboom zonder kluit, maar als een bloem in de tuin. Eerst wortelen, dan kunnen we groeien en bloeien. 

Wanneer de hemel opengaat, komt er een redder tevoorschijn. We blijken onszelf niet van het kwaad te kunnen bevrijden. De hemel vindt het nodig om een redder te zenden. Politiek, wetenschap en techniek helpen ons een eind op weg om de chaos te ordenen, maar hun oplossingen zijn beperkt. Het kwaad blijkt dieper te zitten. Op kerst komt een kind. Kan een kind een oplossing brengen? 


Kan een kind ons redden? 

Dit kind gaat alles meemaken wat menselijk is. Het wordt vanaf het begin afgewezen. Er was geen plaats. Afwijzing snijdt door onze ziel. Als we iemand vriendelijk groeten en die zegt niets terug, begint het gevoel van afwijzing. Aan de protesterende boeren werd gevraagd: “Waarom doe je dit?” Hij zei: Om gehoord te worden. Op Kerst krijgen wij geen hemels kaartje: sterkte. Nee op kerst verschijnt er iemand, die weet hoe het is om niet gehoord, niet gezien en niet begrepen te worden. Een ervaringsdeskundige. Hij komt niet met omstreden maatregelen om de stikstofcrisis te bestrijden. Hij komt als boer onder boeren. Als onderwijzer onder onderwijzers als mantelzorger onder de mantelzorgers. Hij komt om al het menselijke mee te maken. Door hem zijn we gehoord, gezien en begrepen. Hij bevrijdt ons van de diepste eenzaamheid, namelijk onze vrees voor Gods afwijzing. 

We krijgen gezelschap van iemand die zich kan inleven. Samen op zoek naar de oplossingen. Eens komt er een einde aan de nacht. We zijn bedoeld om met Gods Geest door het leven te gaan. In vertrouwen en in gehoorzaamheid. Dan komen we tot ons recht en bereiken we onze bestemming. Kerst confronteert ons met het onverwachte geschenk van een redder. We hoeven de wereld niet te redden. We mogen ons laten bevrijden. Hij helpt ons omgaan met het vele slechte nieuws wat we in het komende jaar zullen horen. Een oude man kreeg de laatste 2 jaar veel slecht nieuws te horen. Toch was zijn eindconclusie: groot is zijn trouw aan mij betoond.

Mark Verrips

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl


Zondag 12 januari        

10.00 uur, ds Eibert Kok; bevestiging van ambtsdragers     

19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij, Psalm 100


Zondag 19 januari

10.00 uur, geen dienst in de OK. Oecumenische dienst in de Adrianuskerk, ds Carel v.d. Meij en pastoor J.C.M. Steenvoorden

19.00 uur, Vesperplus, ‘Doodgewoon’, een prentenboek voor kinderen over de dood, ds Marjan de Vries, Psalm 66


Zondag 26 januari

10.00 uur, ds Lagrouw, Gouda 

19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij, Psalm 67, 


Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Zondag 12 januari        

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, doopdienst

Zondag 19 januari

10.00 uur, Oecumenische dienst in de Adrianuskerk, ds Carel v.d. Meij en pastoor J.C.M. Steenvoorden

Zondag 26 januari

10.00 uur, ds Eibert Kok

10.00 uur, ‘Hallo Contact’, ds. Marjan de Vries, de Rank


ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net


In memoriam

Wij gedenken Pieter Johannes van der Marel

Op 13 december is op de leeftijd van 89 jaar Pieter Johannes van der Marel overleden, Sint Martinusstraat 35, echtgenoot van Sjaan van der Marel-Doelman.

Piet van der Marel werd op 24 november 1930 geboren in De Lier als eerste in een gezin van veertien kinderen. Piet leerde Sjaan Doelman kennen en zij trouwden op 17 mei 1956. Samen gingen ze wonen in een oud bouwvallig huis in Het Loo bij De Lier, dat nog stamde uit de middeleeuwen. Daar kon hij huis en tuin huren en begon hij zijn eerste bedrijf, eerst spruiten, maar al snel bloemen. Daar werden de kinderen geboren: drie jongens en een meisje. Het was een echt familiebedrijf. Iedereen moest meedoen. Begin jaren 70 verhuisde hij met zijn gezin en zijn bedrijf naar de Hoge Noordweg. Daar kon hij met hulp van anderen land kopen en een tuin bouwen. Bloembollen waren z’n passie. Daar kon hij mee doorgaan. Hij had een hekel aan opgeven. Hij had een duidelijke eigen wil. En daar ging hij dan voor. Niet alleen in zijn werk, maar ook op vele maatschappelijk gebieden heeft hij zich ingezet, in de tuinbouw, als raadslid, in de provinciale staten, voor de CBTB, voor de kerk. Veel avonden was hij weg voor vergaderingen. Groot was het verdriet toen zijn dochter overleed. Ze was toen begin 30. Rond 2000 verhuisde hij met zijn vrouw naar een mooi appartement aan de Sint Martinusstraat. Daar hebben ze samen een goede tijd gehad en genoten van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Op vrijdag 13 december is hij thuis overleden.

Op 19 december is zijn begrafenis geweest na een dankdienst voor zijn leven in de Oude Kerk. Zijn oudste zoon en verschillende kleinkinderen hebben kostbare herinneringen gedeeld. We hebben met elkaar gezongen en gebeden en stilgestaan bij de woorden die hij zelf had aangegeven: ‘Uw genade is mij genoeg’. In dat vertrouwen hebben we hem losgelaten en toevertrouwd aan God. We wensen wie hem zullen missen, in het bijzonder zijn vrouw, veel sterkte.

Eibert Kok


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 17-jan: Dhr. E. van der Starre Naaldwijk 80 jaar:22-jan: Dhr. P.M. Vellekoop De Lier 77 jaar:24-jan: Dhr. N. van der Heul  90 jaar:28-jan: Mevr. J.C. Klop - van der Caaij Agnes Naaldwijk 82 jaar:29-jan: Mevr. V.E. van Ham - Jacobsen 83 jaar: 3-feb: Mevr. G.P. van der Est - van der Plas    83 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Huwelijk

Op 1 februari 2020 vindt het burgerlijk huwelijk van Erik Knoppert en Mattanja Valk plaats in de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk en aansluitend is de kerkelijke bevestiging door ds. Martin Koster, ook in de Oude Kerk.


Wij gaan trouwen

Op 1 februari gaan wij, Erik en Mattanja, trouwen! De ceremonie zal plaatsvinden in de Oude Kerk, waar vanaf 13:30 uur aansluitend het burgerlijk huwelijk en de kerkelijke inzegening zullen plaatsvinden. Van 15:30 tot 17:00 uur is er gelegenheid om te feliciteren tijdens onze receptie, in de grote zaal van Bij5 (Pleincentrum), waar we u van harte voor uitnodigen!

Erik Knoppert & Mattanja Valk

UIT DE KERKENRAAD

Bevestiging ambtsdragers

Alle kerkenraadsleden zijn ambtsdragers, en een ambtsdrager wordt telkens voor vier jaar bevestigd. Voor een groot aantal van onze kerkenraadsleden loopt deze termijn (voor de tweede keer) af dit jaar. Gelukkig hebben allen ingestemd met een herbevestiging. Daarom zullen onderstaande personen op zondag 12 januari opnieuw worden bevestigd, dit zal gebeuren in de dienst geleid door Ds. Eibert Kok.

Caroline Koenen, Marianne van Toor en Annie van Hoeven zullen worden bevestigd als Ouderling en Herman Nowee en Gertjan Middelburg als Ouderling-Kerkrentmeester. 


Oecumenische dienst

Op de derde zondag van januari organiseert de Raad van Kerken Naaldwijk traditiegetrouw een oecumenische dienst. Dit jaar wordt deze dienst gehouden in de Adrianuskerk in de Molenstraat, in ons kerkgebouw zal op zondag 19 januari geen dienst zijn. U bent van harte welkom in deze dienst die begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door Ds. C.W. van der Meij en Pastoor J.C.M. Steenvoorden.


Erik Knoppert


COLLECTEDOEL 2020 VESPERS: PAULUSKERK ROTTERDAM

Het nieuwe jaar zijn de collectes tijdens de vespers bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam.
Dit Diaconaal Centrum komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens onvoorwaardelijk welkom bij de Pauluskerk.

De Pauluskerk ziet ‘geloven’ en ‘hulpverlenen’ als twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken, geïnspireerd door de ‘kernwaarden’ uit de Bijbel: barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Daarbij wordt radicaal de kant gekozen van de mensen die bij ons aankloppen. Zij zijn onvoorwaardelijk welkom. Laagdrempeligheid en gastvrijheid staat dan ook hoog in het vaandel. Er wordt niet alleen hulp aangereikt in de vorm van eerste levensbehoeften, maar ook ondersteuning in bredere zin, gericht op het versterken van ‘levenskracht’. Je geeft de mensen immers niet alleen eten, drinken en hulp, maar je leert en helpt hen ook zelf weer in de eigen levensbehoeften te voorzien. Daarvoor helpt de Pauluskerk ook in bredere zin de randvoorwaarden te creëren. Bijvoorbeeld door misstanden aan de kaak te stellen en/of schrijnende situaties bij de overheid en politiek onder de aandacht te brengen. Recentelijk bijvoorbeeld door de campagne voor een bed-bad-brood-regeling.

Meer informatie is te vinden : https://www.pauluskerkrotterdam.nl/  

Namens de diaconie Oude Kerk en Ontmoetingskerk.


GIFTEN

Voor het orgelfonds van de collecte van de kerstviering van de ouderen op 16-12-2019 € 279,80.

Voor het restauratiefonds via de bank € 400,00.

Hartelijk dank voor deze giften.


OECUMENISCHE VIERING

in de Adrianuskerk in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen

Op zondag 19 januari bent u van harte welkom bij de Oecumenische viering in de Adrianuskerk, aanvang 10.00 uur. Wereldwijd vieren wij onze verbondenheid als christenen en bidden voor elkaar. Het thema is: ”Buitengewoon”. De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” en komt uit Handelingen 27 en 28. Hierin lezen wij hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Dit mag ons inspireren. In de dienst gaan voor: Ds. C. van der Meij en Pastoor J. Steenvoorden. Muzikale medewerking is er door het parochiekoor Cantemus Domino en organist Jeroen de Ridder. Voor de kinderen is er Kinderwoorddienst. De collecte is bestemd voor de Oecumene. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij de koffie of thee. Wij hopen op een mooi samenzijn!

De Raad van Kerken Naaldwijk


BIJBELKRING

Ook in de komende maanden zullen de predikanten van de P.G.N. onze bijbelkring begeleiden. De eerstvolgende keer zal zijn woensdag 22 januari om 9.30 uur in de Herberg met Ds. Carel v.d. Meij. 

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.


BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Gespreksavond

Woensdag 22 januari, 20.00 in de Oude Kerk.

In de week van gebed voor de eenheid van de christenen, is ook dit jaar een gesprek georganiseerd tussen katholieken en protestanten. Ditmaal onder leiding van Marinus van den Berg. Hij is geestelijk verzorger en schrijver en is veel gevraagd spreker over de kwetsbaarheid van het leven. Hij zal spreken over mantelzorgers en anderen die de zorg dragen voor zieken thuis of in een zorginstelling.


Bijbelen op de laatste maandag van de maand

Op maandagavond 27 januari is een nieuwe bijeenkomst van Bijbelen. Dit seizoen lezen we Bijbelteksten die in het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort een rol spelen. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Met Bijbelteksten werd dat gerechtvaardigd met de opvatting dat de mens de heerser is over de schepping. Trees van Montfoort laat in haar boek zien dat er genoeg Bijbelteksten zijn die een andere sfeer ademen. Niet de mens staat centraal, maar Gods liefde voor heel de schepping. Op deze avond Bijbelen lezen we fragmenten uit o.a. Jesaja. Jesaja 40: 12-31 is een tekst die overeenkomsten heeft met Genesis 1. In Jesaja 43: 1-7 wordt scheppen verbonden met vrijkopen/terugbrengen. We gaan deze teksten preciezer lezen en stellen ons de vraag wat deze teksten te zeggen hebben voor onze werkelijkheid nu. 

Welkom in de Ontmoetingskerk op 27 januari om 20.00 uur. Eibert Kok is dit keer de gespreksleider.


COGNACPROEVERIJ OP VRIJDAG 3 APRIL!

Op onze jaarlijkse kerstmarkt heeft u vast wel eens de cognac-kraam van dhr. Eef Bulder gezien en wellicht een fles cognac gekocht. Hij is een van onze kraamhouders die elk jaar weer terugkomt.

Dit jaar hoeft u niet te wachten met het kopen van een fles cognac tot kerst. Eef Bulder komt nl op 3 april naar onze Oude kerk met zijn heerlijke cognac.

Natuurlijk wilt u weten wat u koopt. En als u het écht wil weten, dan is er maar één manier: zelf proeven!

Tijdens de proeverij leert u alles over Cognac en Pineau.

U kijkt, ruikt en proeft! De resultaten verwerkt u vervolgens op een proefformulier, zodat u kunt vergelijken.

Zo leert u beoordelen en selecteren.

In de volgende edities van de Vrije Ruimte leest u ongetwijfeld meer over deze proeverij. Maar zet u de datum (vrijdag 3 april) alvast in uw agenda!

Contactpersoon: Marjo van Erven.

Stg. Vrienden van de Oude Kerk