Artikelen uit de  76ste jaargang 2020 – nr. 1 van   VRIJE RUIMTE             14 januari 2021

Beroep op verantwoordelijkheid


Het eerste van de 16 nummers van Vrije Ruimte 2021. Het ligt dan voor de hand om wat terug op het afgelopen jaar en wat vooruit te blikken op het komende jaar. Daarbij kan je natuurlijk niet om het rondwarende virus heen ook al zou je dat willen. Corona heeft vorig jaar voor een belangrijk deel ons leven bepaald en zal dat naar zich laat aanzien ook dit jaar nog voor een belangrijk deel doen. Uiteraard hopen we dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd zal worden en dat er een einde komt aan die door Covid-gestuurde lockdown, die ons van ons gebruikelijke leven en van elkaar afgrendelt. En ondertussen worden we overspoeld met soms tegenstrijdige informatie over het virus en het vaccin, met kritiek op het gevoerde beleid, met complottheorieën en beelden van groepen mensen die zich niet aan de regels wensen te houden. Met daarnaast gelukkig ook informatie over allerlei, vaak creatieve, initiatieven van kerken, instellingen en individuen om naar elkaar om te blijven zien in deze moeilijke en onzekere tijd. Op vele manieren wordt door velen geprobeerd om mededogen met elkaar te houden en zie je wat kleine dingen in dat opzicht al ongelooflijk veel kunnen doen. 

Hoe verder weg, hoe minder sterk het gevoel dat je er verantwoordelijk voor bent. Helaas zullen er altijd mensen zijn die zich nergens of zich nauwelijks ergens verantwoordelijk voor voelen. Hoe daarmee om te gaan is misschien wel een van de grootste uitdagingen waar de samenleving voor staat. Hoe de sfeer in de samenleving is hangt voor een groot deel af van hoe ieder zich individueel opstelt. Een bekend bijbels gezegde luidt: Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Of anders gezegd een ander niet aandoen wat ik zelf ook niet graag zou ondervinden van anderen. 

We maken ons begrijpelijk boos over de medemensen die zich aan de verantwoordelijkheid onttrekken om dat virus mee te helpen bestrijden en de regels aan hun laars lappen. Omdat ze die niet vol weten te houden of vanwege economische belangen of omdat ze om een of andere reden geloven dat mondkapjes, afstand houden en vaccineren zinloos is. Ze hebben recht op die mening en ook om te worden gehoord. Maar tegelijkertijd mogen we ook een beroep op hun verantwoordelijkheid doen toch die in hun ogen zinloze regels na te leven al was het maar vanwege het meeleven met de angst en de zorg en het verdriet dat die ander van dat virus ondervindt. Als ik iets zou wensen voor 2021 is, naast natuurlijk van dat virus afkomen, dat er wat meer verantwoordelijkheid voor de ander wordt genomen.


Recent overleed een gemeentelid aan corona. Boven de kaart stond een tekst die luidt: De betekenis van je leven zit in het verschil dat je maakt in het leven van anderen. 


U allen een jaar met hoopvolle vooruitzichten gewenst.

Ds. Dick Peters 
 

Ik vind het moeilijk te voorspellen maar hoop van harte dat die pandemie het inzicht heeft versterkt dat we verantwoordelijk voor elkaar zijn en we mede het leven van de ander bepalen. Het gaat daarbij steeds om de vraag die je jezelf stelt of het verantwoord is wat je doet of laat. Kan ik het verantwoorden voor God, mijn geweten, mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrienden, mijn collega’s, mijn geloofsgemeenschap? Natuurlijk kan een mens zich niet voor alles verantwoordelijk voelen. Vaak betreft het alleen maar voor dingen die te maken hebben met het persoonlijk leven of zaken uit de directe omgeving. 

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

De diensten van 17, 24 en 31 januari zullen vanwege de lockdown uitsluitend online te volgen zijn via www.kerkomroep.nl (uitzending vanuit de Ontmoetingskerk). U wordt via e-mail en de website steeds op de hoogte gehouden.

Ontvangt u niet de wekelijkse e-mails? Geef dan a.u.b. uw mailadres door aan scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.


Zondag 17 januari

11.00 uur  Oecumenische dienst vanuit de Ontmoetingskerk, diaken Ronald Dits en ds Eibert Kok    

19.00 uur  Geen vesper


Zondag 24 januari

10.00 uur  ds Marjan de Vries, vanuit de Ontmoetingskerk    

19.00 uur  Geen vesper


Zondag 31 januari

10.00 uur  ds Carel v.d. Meij, vanuit de Ontmoetingskerk

19.00 uur  Geen vesper


Zondag 31 januari is het om 10.00 uur ook mogelijk deel te nemen aan: Hallo, Contact…., o.l.v. ds Eibert Kok via ‘Teams’ (kok@pkn-naaldwijk.nl)


ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 1 januari 2021 hebben wij voor het restauratiefonds een nieuw rekeningnummer: NL11RABO0373725337.


In memoriam

Jan Valstar, geboren op 23 september 1938, overleed op 17 december 2020.

Jan Valstar heeft een goed leven gehad. Hij was kerkelijk opgevoed, maar na zijn huwelijk en de doop van de beide kinderen, kwam hij eigenlijk alleen nog bij feestelijke gelegenheden als de bazar naar de kerk. Op die manier bleef hij ook op de hoogte van alle wel en wee in de gemeente. Hij was royaal en trouw voor wie dat ook voor hem was. En ja, ook eigenwijs en optimistisch. Hij heeft zo lang mogelijk voor zijn vrouw Aga gezorgd, samen met zijn kinderen, toen zij de weg kwijtraakte.

“Onze royale trouwe eigenwijze optimist” Johannes Pieter Valstar, Jan van het Zuideinde, heeft zijn laatste val gemaakt. Zo stond het op de rouwkaart. Hij woonde sinds oktober niet meer aan het Zuideinde, tot zijn eigen grote verdriet. In 2017 was Aga overleden en nu was ook hij de weg kwijtgeraakt. Hij kon niet meer op zichzelf wonen. Gelukkig kon hij terecht in de Rozenhof, waar hij na lang soebatten door de medewerker van de thuiszorg op proef naartoe wilde. Daar is hij tenslotte ernstig gevallen, waardoor zijn leven naar het einde ging. Gelukkig ook konden zijn kinderen en kleinkinderen in die periode wel bij hem zijn, ondanks corona. Zijn broer en zus konden helaas niet bij de uitvaart zijn. Maar de kleine kring die er wel was kijkt terug met goede herinneringen. Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.

Ds Sietske van der Hoek


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 22-jan Dhr. P.M. Vellekoop, Koorlaantje 14, 2678TA De Lier, 78 jaar: Op 24-jan Dhr. N. van der Heul, Oudlaan 95, 2672AP Naaldwijk, 91 jaar: Op 28-jan Mevr. J.C. Klop - van der Caaij, Agnes van Wendelnessestr 3, 2671BN Naaldwijk, 83 jaar: Op 29-jan Mevr. V.E. van Ham – Jacobsen, Waterlelie 34, 2671WE Naaldwijk, 84 jaar; Op 3-feb Mevr. G.P. van der Est - van der Plas, 84 jaar: Op 7-feb Dhr. D. Verweij, Verspycklaan 8, 2671CR Naaldwijk, 86 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Huwelijksjubileum

Op 28-01-2021 zijn dhr. en mevr. Van Malkenhorst – Verhagen, Schaepmanstraat 54, 2672 AS Naaldwijk, 45 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Nieuw ingekomen leden

Fam. Bouwmeester.

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Bedankt 

Na 13 jaar met heel veel plezier gewoond te hebben in de Sint Martinusstraat te Naaldwijk, ben ik op 29 oktober j.l. verhuisd naar het verzorgingshuis Woerdblok.

Vanwege het coronavirus heb ik de eerste weken in quarantaine moeten doorbrengen, ik mocht mijn kamer niet uit, dus ook niet kennis maken met de andere bewoners. Gelukkig zijn de maatregelen nu weer versoepeld en heb ik andere bewoners kunnen ontmoeten.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten die ik heb ontvangen.

Bij deze wens ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Hartelijke groeten,

Jo Knoppert-Burgersdijk


Bedankt

Bedankt voor de bloemen en kaarten die wij hebben ontvangen voor ons 50jarig huwelijk!!

Piet en Til BrederooVAN DE PREDIKANT

Veel heil en zegen gewenst voor dit nieuwe jaar! Natuurlijk wens ik u alle geluk van de wereld, maar een mens kan zich ook gezegend voelen, of gezegend weten zelfs, temidden van ongeluk. Bijvoorbeeld doordat je kracht genoeg hebt om het aan te kunnen. Of doordat je lieve mensen om je heen hebt die je aandacht, moed en troost geven. Of doordat je geloof en hoop en liefde in je hebt. Dat wens ik u vooral toe. Dat u ook als het tegenzit, u op een of andere manier nog gedragen weet. Gezegend met goedheid in uzelf, in de mensen om u heen.

De activiteiten in de gemeente staan op een laag pitje. Ik kan bij u op bezoek komen, als u dat wilt. In ieder geval op afstand en zonder handen schudden. De bijbelkring begint nog niet in januari. De avond Bijbelen op 25 januari gaat ook niet door. De kerkdiensten vinden voorlopig nog alleen online plaats, in samenwerking met de Ontmoetingskerk.

Afgelopen zondag hield Erik Knoppert een hartverwarmende nieuwjaarstoespraak, waarin hij zichzelf een rasoptimist noemde. Het gaat goed met de Oude Kerk was zijn boodschap. Een van de fijne dingen is dat er een nieuwe predikant gevonden is. Neeltje Reijnders zal vermoedelijk in de eerste helft van dit jaar beginnen als vaste predikant. Ik ben intussen blij dat ik tot dan toe hier heb kunnen werken. De Oude Kerk is een warme gemeente. Ook nu, nu we elkaar niet zo vaak kunnen zien als normaal. Laten we dat vooral vasthouden.

Hartelijke groet 

Ds Sietske van der Hoek, 

06-23741921
Let op ! Er is per 23 november 2020 een nieuw gebruiksplan voor het gebruik van de Oude Kerk <Lees het hier>

UIT DE KERKENRAAD

Na de dienst van 3 januari mocht ik een korte nieuwjaarstoespraak uitspreken. Ik heb geprobeerd vooral terug te kijken op de positieve punten van het afgelopen jaar, want het ging het hele jaar al over alle beperkingen die er zijn vanwege de coronacrisis. Om de belangrijkste twee punten nog even aan te halen: we zijn heel erg blij met onze tijdelijke predikant Sietske van der Hoek. Want juist in de periodes dat de kerk gesloten moest blijven, is het belangrijk dat we een predikant hebben die veel contact heeft kunnen onderhouden met onze gemeenteleden. 

Het tweede belangrijke punt is natuurlijk dat de beroepingscommissie een predikant heeft voorgedragen. Kort na kerst heeft een afvaardiging van de Kerkenraad de beroepsbrief afgeleverd bij ds. Neeltje Reijnders, en nu is het afwachten (maximaal drie weken) op haar definitieve besluit. In de tussentijd is het college van Kerkrentmeesters op zoek naar een woning voor onze nieuwe predikant, want na het vertrek van ds. Niek Smit hebben we de woning aan de Anjerlaan verkocht. We hopen u spoedig meer (positief) nieuws te kunnen brengen.


Daarmee hebben we natuurlijk ook een mooie vooruitblik naar 2021. We hopen spoedig weer een eigen predikant te mogen verwelkomen en uit de gesprekken die ik tot nu toe heb gehad, blijkt dat ds. Reijnders bruist van de energie en de ideeën. Daarnaast hopen we natuurlijk dat we snel weer op een verantwoorde wijze al onze activiteiten kunnen hervatten. Zolang dat niet kan, doen we echter ons best om binnen de mogelijkheden die we hebben, zoveel mogelijk het Kerk-zijn door te laten gaan. Elke zondag verzorgen we een gezamenlijke dienst die u online kunt bekijken en/of beluisteren. En dat doen we nu ook vanuit beide kerkgebouwen, zodat u ook vanuit huis het vertrouwde beeld van onze Kerk kunt zien en Gerard Bal die de orgels bespeelt. 


Namens de Kerkenraad dank ik nogmaals iedereen voor het vertrouwen dat we krijgen om (moeilijke) keuzes te maken in deze tijden.

Erik KnoppertHet goede leven


Door angsten en verdriet

Ziet men vaak het goede leven niet

Toch is het in ons midden

Maar zien wij het niet altijd

En als je later oud wordt

Heb je hiervan spijt

Dus lieve mensen, geniet van het leven

Dan zal dit aan ieder vreugde geven.


Gemaakt tijdens de startzondag 2020 

Door ‘churchquizgroep’  Koningin

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari start de actie Kerkbalans. Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor de meeste kerken in Nederland en dat is voor ons niet anders. Zeker nu ook de inkomsten uit de verhuur helemaal zijn weggevallen, zijn de inkomsten uit de actie Kerkbalans nog belangrijker dan anders. Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs de deur. Vanwege de coronamaatregelen zullen ze echter niet bij u aanbellen, maar wordt de envelop alleen bij u in de brievenbus gestopt. Mogen we u vragen om de antwoordenveloppen zelf weer aan ons te retourneren dit jaar? Zo helpen we er samen aan om ook dit jaar de actie Kerkbalans succesvol, maar vooral ook veilig, te laten plaatsvinden.


GIFTEN

De Diaconie heeft een gift ontvangen van € 100,-.

Voor het restauratiefonds uit de collectebussen uit de kerk € 102,14; via de bank € 400,00.

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank: 

€ 1.000,00 en € 10.000,00 en kerstgift € 180,00 en voor gemiste collecten € 10,00.

Voor alle giften onze hartelijke dank.


BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Bijbelen

De gespreksavond ‘Bijbelen’ o.l.v. ds Sietske v.d. Hoek van maandag 25 januari gaat vanwege de lockdown niet door.


30 JAAR RAAD VAN KERKEN NAALDWIJK

24 december 1990 werd de oprichtingsakte van de Raad van Kerken Naaldwijk vastgesteld door notaris Mr. L.J.J.M. van Meer in aanwezigheid van vertegenwoordigers van “de Roomsch Katholieke Parochie van den heiligen Adrianus te Naaldwijk”, de “Gereformeerde Kerk van Naaldwijk”, de “Hervormde Gemeente “Dijkweg” te Naaldwijk” en “De Hervormde Gemeente te Naaldwijk”.

In de “Preambule” is het volgende vastgesteld: ”De kerken die deelnemen aan de Raad van Kerken Naaldwijk, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken. Zij doen dit in het geloof in de ene Heer Jezus Christus, het Hoofd der Kerk en Heer de wereld”.


Bij het doorbladeren van oude notulen kwam ik tot de conclusie, dat er in die 30 jaar veel gebeurd is op kerkelijk gebied in Naaldwijk. Er was wel een Interkerkelijk Overleg tussen mensen van de verschillende Naaldwijkse kerken, maar met de start van de Raad werden ook de kerkbesturen betrokken. Hierbij hebben vooral pastoor v.d. Burg en ds. Cort v.d. Linden een grote rol gespeeld.

Het belangrijkste was om de “achterban” mee te krijgen. Elkaar ontmoeten en kennismaken met de verschillende “tradities” was heel belangrijk. Heel voorzichtig werden, na afspraak met de voorgangers, elkaars diensten bezocht en na afloop besproken. Hierdoor verdwenen veel vooroordelen. Er werden gespreksavonden georganiseerd en werkgroepen samengesteld, zoals bv. de werkgroepen Oecumene, Liturgie, gemengd gehuwden/verkerenden, startweekend, kerk en samenleving, Naaldwijk zingt.

Veel activiteiten van toen worden nu nog georganiseerd, maar nu vanuit de kerken gezamenlijk. Maar de Raad van Kerken is er nog steeds actief bij betrokken. Bv. in januari “Week van Gebed voor de Eenheid” in de Adrianuskerk (de andere kerken zijn dan gesloten), Aswoensdag, Vastenmaaltijden, de 4-meiherdenking in de Oude Kerk, en eens in de twee jaar de Pinksterdienst op het Wilhelminaplein, in september de Vredesvesper en in de Adventstijd Naaldwijk zingt.

Helaas kon het afgelopen jaar weinig doorgaan. Alle plannen zijn doorgeschoven om uitgevoerd te worden als de pandemie voorbij is. En ook dan bestaat de Raad van Kerken Naaldwijk nog steeds en kunnen we elkaar weer treffen. Ik zeg dus gewoon: ”Tot ziens”.

Lies van Essen.