Artikelen uit de  76ste jaargang 2020 – nr. 10 van   VRIJE RUIMTE              22 juli 2021

Op adem komen


De schoolvakanties zijn begonnen en daarmee ook het hoogseizoen voor vakantievierders. Massaal trekt men erop uit met in een aantal gevallen een bijkomende ballast. Wat doen de virussen namelijk en welke beperkende maatregelen brengt dat met zich mee. Maar men kijkt hoe dan ook uit naar het even loskomen van de dagelijkse sleur en in veel gevallen van een hectisch bestaan. Men zoekt rust en ontspanning om op adem te komen. Voor vrijwel iedereen betekent rust vooral niets hoeven. De wijze van ontspannen kan echter behoorlijk uiteen lopen. De een ligt dagelijks uren achtereen in een strandstoel te slapen met af en toe misschien wat lezen, de ander gaat bergen beklimmen of duikt in een vreemde cultuur door in hoog tempo musea en bezienswaardigheden af te lopen. Het woordenboek van Van Dale geeft als definitie van rust ‘een toestand waarin mensen terecht komen als ze ophouden met arbeid, als geen moeite of inspanning meer nodig is’. Het gaat overigens niet alleen om betaalde arbeid maar evenzeer om allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Ik hoor gepensioneerde mensen vaak zeggen ‘dat ze het nog nooit zo druk hebben gehad’. Maar na een paar weken van rust en ontspanning, hoe ook ingevuld, valt men weer in het oude patroon van vaak veel moeten en keuzes maken. Ook dan zou het goed zijn om wat tijd te reserveren bij voorkeur ongepland.


In de zeventiger jaren werkte ik als (bedrijfs) maatschappelijk werker. Na een lange dag vol intensieve gesprekken had ik nog één afspraak. Een man zwaar in de relatieproblemen. Ik zag tegen het gesprek op. Was best wel moe. Ik stelde voor dat we samen een hapje gingen eten en we het niet over zijn problemen zouden hebben maar dat uit te stellen tot de volgende dag of de dag erna. Het werd een gezellige avond waarin ik de man beter leerde kennen. De gesprekken daarna liepen volgens mij vlotter dan zonder dat etentje was gebeurd. Maar zo had ik het niet geleerd op de sociale academie en volgens mijn supervisor had ik niet de noodzakelijke afstand tot mijn cliënt in acht genomen. Tja. Ik geloof echter nog altijd dat de hoge werkdruk, de lange wachtlijsten en de strikte gesprekstijden van 30 minuten bij vele vormen van hulpverlening gebaat zouden zijn bij meer ongeplande pauzes. Bij andere beroepen trouwens ook. Het zou wellicht burn-outs kunnen voorkomen. 


Een gemeentelid met een veeleisende baan met lange werkdagen vertelde mij ooit dat hij wekelijks uitkeek naar de kerkdienst op zondagmorgen. Het gaf hem rust en deed hem loskomen van de dagelijkse routine. Hij zou het niet graag missen. 

De opdracht om sjabbat te houden is één van de tien geboden die het volk Israël kreeg bij de verbondssluiting in de woestijn na de uittocht uit Egypte. Het Hebreeuwse werkwoord waar ‘sjabbat’ van is afgeleid betekent “ophouden”. God was zes dagen aan het scheppen en de zevende dag hield hij op. Hij staakte een dag zou je kunnen zeggen. Goed dat die ‘vrije’ zondag er is. Goed dat er plekken zijn waar je die dag met anderen kan samenkomen voor stilte, rust en bezinning. Maar ook de zondag kan weer routine worden. We zijn geen slaven in Egypte maar kunnen wel slaven van onze agenda zijn. 

Ook op gewone dagen is het goed te proberen wat aandachtiger te leven. Stil te staan bij de mensen en de dingen zonder van alles van ze te willen. Dan ontstaat ontmoeting in de juiste betekenis van het woord. 

Ik hoop dat een paar weken vakantie, een periode van rust, een stimulans mogen zijn om bewuster, stiller en aandachtiger te leven. In de stilte en de rust kan het gebeuren dat je jezelf ziet zoals je bent en je de wereld maar ook God met heel andere ogen ziet.

Voor wie het tegoed heeft de komende zomermaanden: fijne ontspannen vakantie!


Ds. Dick Peters 

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein  


KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan:

0174 648569 of 06 29040029.

Kerkdiensten zijn te beluisteren op www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283


Zondag    25 juli

10.00 uur    pastor Wim Hoefman, Maasland

19.00 uur    geen vesper 


Zondag     1 augustus

10.00 uur    ds Niek Smit, Oegstgeest

19.00 uur    geen vesper


Zondag     8 augustus

10.00 uur    drs. Martin Brederoo, proponent

19.00 uur    geen vesper


Zondag    15 augustus

10.00 uur    pastor Wim Hoefman, Maasland

19.00 uur    geen vesper 


Zondag     22 augustus

10.00 uur    ds Eibert Kok, Naaldwijk.

(‘s Gravenzande: Ontmoetingszondag provinciale VVP. Zie onder Algemeen voor informatie.)

19.00 uur    geen vesper


Zondag     29 augustus

10.00 uur    ds Neeltje Reijnders

19.00 uur    geen vesper


Ontmoetingskerk

25 juli             9.30 uur, ds Marjan de Vries

1 augustus      9.30 uur, ds Carel v.d. Meij

8 augustus      9.30 uur, ds Carel v.d. Meij

15 augustus    9.30 uur, ds Eibert Kok

22 augustus    9.30 uur, ds Carel v.d. Meij, Avondmaal

29 augustus    9.30 uur, ds Eibert Kok, afscheidsdienst

 

ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006

neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 27-jul mevr. L.C. Hoogendoorn - de Liefde, Bizet 97, 2671XS Naaldwijk, 81 jaar.

Op 30-jul mevr. P.W. van der Starre – Boksman, Fresiastraat 13, 2671KS Naaldwijk, 79 jaar.

Op 1-aug mevr. J.C. van Vliet – Zwartveld, Van Tijnplein 19, 2671HP Naaldwijk, 78 jaar.

Op 4-aug dhr. T. Berkman, Secretaris Verhoeffweg 20, 2671HT Naaldwijk, 82 jaar.

Op 20-aug mevr. A. van Vliet - de Wit, Verdipark 15, 2671GZ Naaldwijk, 81 jaar.

Op 21-aug mevr. J.J. Bool - van Geest, Schiereiland 100, 2673CZ Naaldwijk, 88 jaar.

Op 21-aug dhr. A.C. Knoppert, De Schie 20, 2673BJ Naaldwijk, 80 jaar: 

Op 1-sep mevr. A. Moor – Onderdelinden, Verburchlaan 2, 2671CP Naaldwijk, 90 jaar.

Op 2-sep mevr. J.M. Brouwer – Gaiser, Verhagenplein 26, 2671HS Naaldwijk, 85 jaar.

Op 6-sep dhr. L.N. van den Hooven, Arie Tukstraat 2, 2684XM Ter Heijde, 83 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Huwelijksjubilea

Op 29-07-2021 zijn dhr. en mevr. Middelburg – van Ooijen Zwethlaan 6, 2675 LB Honselersdijk 50 jaar getrouwd.

Op 18-08-2021 zijn dhr. en mevr. Verheij – Van der Linden Goudenregen 9, 2671 PG Naaldwijk 60 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE PREDIKANT

Inleiding Op reis naar God

Zondag 11 juli was er in de Oude Kerk de Kinderdienst die ging over Reizen. Voor deze dienst schreef ik het verhaal van Fons. Fons wil ook graag reizen, maar hij heeft een heel speciaal doel: hij wil reizen naar God. Een mooi verhaal om op een zomeravond eens te lezen!

Het verhaal van Fons - Op reis naar God

Waar kom je God tegen? Op de meest onverwachte plaatsen en momenten. Als je bidt.  Soms is dat zo gewoon dat je dat niet bedenkt. Als je ergens ver op reis bent. Soms als je verdrietig bent. En in de kerk. En vooral ook in de natuur.

Ik wil jullie een verhaal vertellen over Fons. Fons wilde zo graag zo dicht mogelijk bij God zijn. Dus vroeg hij voor zijn verjaardag een ballonvlucht. Zijn ouders, zijn broer en zussen, en zijn oude grootmoeder die ook bij Fons in huis woonde, hadden het geld bij elkaar gelegd. En midden in juli, toen de verjaardag van Fons was, steeg hij met de ballonvaarder op met de ballon. Hij stelde zich voor dat het geweldig moest zijn om steeds hoger de lucht in te gaan. En het blauw van de hemel blauwer te zien worden. En dan daarboven, daar moet je toch wel God tegen kunnen komen. 

Fons vond het maar wat spannend om op te stijgen. Het lawaai van alle gasflessen die die ballon opbliezen. En toen gebeurde het: ze waren los van de grond. Ze zweefden over het dorp heen. Alles leek wel heel klein! En wat was het stil zo boven in de lucht.  Toch kon je heel goed horen wat er op de grond gezegd werd. Hij ving flarden op van een gesprek tussen twee vrouwen. Een hondje kefte naar hen. En hij hoorde de bomen ruisen. 

De ballonvaarder zei dat ze eerst over het dorp zouden vliegen en dan nog wat hoger gaan. Dat vond Fons best. Hij keek verlangend naar de blauwe lucht die nog groter was dan wanneer je op de grond staat. Daar zou hij God toch wel tegen komen. 

Ze zweefden langs de kerk. Hij vloog langs het dak. Voorbij de toren en heel graag had hij even zijn hand uitgestoken naar de leeuw die op de toren staat, om hem even aan te halen. En dan te kijken of hij ging spinnen of brullen.  Maar dat was toch te ver weg. Het was prachtig. Maar God kwam hij daar op het dak van de kerk niet tegen.

De ballon vloog over de weg die hij altijd naar zijn werk liep. Langs de winkels. Over het Wilhelminaplein. En opeens waren ze het dorp voorbij. En waar Fons ook keek zag hij kassen, hij hoorde de schapen blaten die rondliepen op de stukken grond bij de kassen. En hij dacht aan al dat eten dat verbouwd werd. Al die bloemen om mensen blij te maken.  Om kleur te geven aan huizen en mensen. En hij begreep iets meer hoe God naar de wereld keek.  Als hij heel ver keek zag hij de duinen. En de zee. Fons werd er stil van. Alles wat hij zag deed hem aan God denken.

En opeens, hij had er helemaal geen erg in gehad: daar in de verte was zijn eigen huis. De weg die naar de tuin leidde. De bloemenstruiken om het huis heen. De was aan de droogmolen. En kijk nou, warempel, daar zat in de tuin zijn eigen familie. Oma op haar eigen gemakkelijke stoel onder de parasol. Zijn ouders, zijn broer en zussen. Ze keken niet omhoog. Maar hij zag hoe gezellig ze het met elkaar hadden.

Zijn broer hielp vader, die niet zo sterk meer was, sjouwen met de nieuwe planten. Eén van zijn zussen smeerde de handen van hun moeder met crème in omdat haar handen zo’n pijn deden.  En een andere zus reikte over de heg heen de buurvrouw een pan met soep. Buurvrouw was niet zo gezond de laatste tijd en zo konden ze een beetje voor haar zorgen. Ze hadden plezier. Ze hadden het goed samen. 

Op de buitentafel zag hij allerlei lekkers staan: ze gingen juist middageten. Zelfs boven in de ballon hoorde Fons zijn vader bidden. En opeens zag Fons zijn eigen stoel staan. Leeg en uitnodigend. Er was niemand op gaan zitten. Ze wachtten op hem. Het was zijn plaats. De wind was even stilgevallen en zo kwam het dat de ballon stil bleef staan boven het huis. Vader was bijna aan het eind van zijn gebed, met die bibber in zijn stem die erbij hoorde. Fons hoorde ze allemaal ‘Amen’ zeggen en hij kon het niet laten om vanuit de luchtballon ook heel hard AMEN! te roepen. 

Toen keek zijn familie omhoog. Ze stonden op en zwaaiden en ze riepen zijn naam. “We bewaren wat eten voor je” riep zijn moeder. En zijn broer riep: “Je moet straks even komen kijken, er is een nieuw kalf geboren. En dat op jouw verjaardag”. Oma zei niets. Maar ze wees met een blij gezicht naar de lege stoel. Zijn lege stoel. Die op hem wachtte.

De wind zette weer aan en verder dreef de ballon. Nou,  zei de ballonvaarder. Nu zullen we maar wat hoogte gaan maken he? Je wilde toch zo graag God tegen komen? Fons keek nog even naar beneden, waar zijn huis nu snel uit beeld verdween. “Ja, dat is goed.” zei Fons. “ Ik wil best nog wat hoger. Maar ik geloof dat ik God al tegengekomen ben”.

Ds. Neeltje Reijnders


Vakantie

Vanaf zondagmiddag 18 juli heb ik vakantie tot en met zondag 22 augustus. Maandag 23 augustus ga ik weer aan het werk en ik hoop u allen weer te zien! Een heel goede zomerperiode gewenst!

Mocht er zich onverhoopt een pastoraal noodgeval  voordoen in mijn afwezigheid, neemt u dan contact op met mevrouw Annie van Hoeven (0174-627419 of 06 27908029). Zij heeft het overzicht welke predikanten aanwezig zijn en zij kan u helpen om een predikant te vinden. 

Ds. Neeltje Reijnders


VAN DE KERKENRAAD

Sinds een aantal weken zijn de coronamaatregelen iets versoepeld. Hoewel de besmettingen onder de jongeren weer snel oplopen, kunnen wij nog steeds vasthouden aan deze verruimingen, dus we kunnen blijven zingen en koffiedrinken en het is niet noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Het belangrijkste blijft dat we afstand houden binnen de kerk.


Wat is het ook weer fijn om te kunnen zingen, zeker ook dat dit weer kon tijdens de afscheidsdienst van Gerard Bal. De afgelopen anderhalf jaar hebben we met veel creativiteit wel altijd een mooie dienst kunnen verzorgen. Hiervoor zijn we heel veel dank verschuldigd aan de mensen die in onze diensten de voorzang hebben verzorgd. Deze mensen waren er elke zondagmorgen al vroeg om samen met Gerard (en vaak ook Lia) de liederen in te studeren, en deze tijdens de dienst voor ons te zingen. Dank hiervoor.

 

In de komende weken zullen er verschillende organisten voorgaan. Afgelopen zondagen hoorde u al Peter Dingemanse en Mieneke Meijer. We hopen dat u de afwisseling kunt waarderen, terwijl wij op zoek gaan naar een definitieve invulling van onze vacature voor organist.

 

Een ander woord van dank is er voor één van onze kosters. Leo Vos heeft te kennen gegeven te stoppen met zijn kostersdiensten wegens andere werkzaamheden. Leo, dank voor alle jaren dat je dit bij ons in de Kerk hebt gedaan. Voor dit jaar heeft Henk de Bruin zijn diensten verdeeld onder de andere kosters, maar vanaf januari zou het fijn zijn als we nog een nieuwe koster op onze lijst kunnen bijschrijven.

 

De komende paar weken heeft de Vrije Ruimte een zomerstop, en zullen er veel mensen op vakantie gaan. Wie op vakantie gaat wensen we heel veel plezier, maar pas ook op uw gezondheid! Voor wie thuisblijft zal de kerk gewoon open zijn en kunnen we de zomerkring van harte aanbevelen!

Erik Knoppert


ALGEMEEN


ONTMOETINGSDAG PROVINCIALE VVP


Op zondag 22 augustus staat de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten op de agenda, waarvoor persoonlijke uitnodigingen zijn verstuurd. Deze zal (indien mogelijk) plaats vinden in de Uniekerk. De dienst zal beginnen om 10.00 uur en worden geleid door ds. Martine Wassenaar. Daarna is er koffie, een lunch en een uitgebreid middagprogramma met een bezoek aan het Westlands Museum en Tomatoworld, beide in Honselersdijk.

Verdere informatie kunt u vinden op de website www.vrijzinnigzuidholland.nl.GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank 2x € 10,00 voor collecte.

Hartelijk dank voor deze giften.


Bezinning ● beleving ● Verdieping    

Zomerkring

Deze zomer is er op vier woensdagen een bijeenkomst voor de thuisblijvers, iedere keer met een apart programma. De eerste twee zijn al geweest. De zomerkring begint steeds om 10.30 uur en duurt ongeveer tot 12.00 uur.


4 augustus: Carel van der Meij - Mozaïeken in Ravenna

In de vroege Middeleeuwen is een oostelijk deel van wat nu Italië heet een korte periode geregeerd vanuit Constantinopel, de hoofdstad van het Oost Romeinse rijk. In dat gebied ligt de stad Ravenna. Daar zijn uit die tijd een aantal kerken bewaard met verbluffend mooie mozaïeken. Er wordt deze morgen iets over die periode verteld, en we kijken met elkaar naar afbeeldingen van die mozaïeken.


18 augustus: Eibert Kok – Heel de santenkraam

In augustus 1572 vond in de Oude Kerk van Naaldwijk de eerste openbare Calvinistische prediking plaats. Een mooi gebrandschilderd raam aan de zuidmuur van het schip herinnert daaraan. Volgend jaar is dat 450 jaar geleden en zal aan die grote verandering in de geschiedenis van de kerk van Naaldwijk vast en zeker meer aandacht geschonken worden. Maar voor het zover is, gaan we eens kijken naar heel de santenkraam die in de jaren vóór 1572 uit de kerk verdween. Hoe zag de Oude Kerk er van binnen uit vóór de reformatie. Aan de hand van overblijfselen in de kerk en voorbeelden van elders is daar een goed beeld van te krijgen.


Epressions for justice


 Tot 18 augustus vindt u in de Oude Kerk werken  van kunstenaars die zich hebben verenigd in Ars pro Deo. In een expositie met de titel ‘Expressions for Justice’ stellen zij met hun kunstwerken allerlei vormen van slavernij aan de kaak. Meer over deze kunstenaars en hun motieven vindt u op de volgende websites: www.arsprodeo.nlenwww.ijmnl.org.

U kunt de tentoonstelling bezoeken op

zondag, van 11.00 tot 13.00 uur 

woensdag, van 12.00 – 16.00 uur en

zaterdag, van 14.00 – 16.00 uur. 


STARTZONDAG

12 september

Hoewel de situatie rondom corona op het moment dat we dit stukje schrijven nog niet helemaal zorgeloos is, zijn we toch gestart met het voorbereiden van de startzondag op 12 september. We blijven hoopvol gestemd. Schrijft u de datum maar vast in uw agenda. We hebben een leuk programma voor u in petto. Net als vorig jaar blijven we ook dit jaar thuis. We hebben elkaar lang genoeg niet in de kerk gezien, dus we zien er naar uit elkaar daar weer te ontmoeten. 

We starten om 10.00 uur gezamenlijk met koffie, thee, limonade en iets lekkers erbij. Gevolgd door de dienst die in het teken staat van Abraham. Hij zal veel nakomelingen krijgen. Zoveel als er sterren aan de nachtelijke hemel te zien zijn. Abraham droomt ervan. De kinderen maken tijdens de dienst een echte dromenvanger. 

Na de dienst drinken we nog wat en gaan we verder met een echte vossenjacht door het centrum van Naaldwijk op zoek naar sterren. Voor mensen die minder goed ter been zijn of gewoon liever binnen blijven is er de mogelijkheid om n.a.v. het thema sterren een moodboard te maken of gewoon gezellig te praten met elkaar. Na de vossenjacht zien we elkaar weer terug in de kerk en sluiten we af met een gezamenlijke lunch. De eindtijd zal om een uur of 13.30/14.00 uur zijn. 

Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de regelgeving rondom corona tegen die tijd. Is uw interesse gewekt en heeft u er al zin in? U kunt zich al opgeven via marjanka.wolvers@gmail.com. Ook komt er binnenkort een intekenlijst in de kerk te hangen. We hopen u allemaal te zien en te ontmoeten op onze sterren-startzondag. Bent u erbij?


Hartelijke groet van de voorbereidingscommissie: Mattanja Knoppert, Neeltje Reinders, Leo Boers, 

Marjanka Wolvers en Marianne van Toor