Artikelen uit de  76ste jaargang 2020 – nr. 12 van   VRIJE RUIMTE           9 oktober 2021

Geen wraak met wraak vergelden


In de maand september wordt altijd de vredesweek gehouden. Pax Christi geeft dan altijd een speciale krant uit. In onze kerkdiensten wordt daar aandacht aan besteed. Dit keer stond op het oecumenisch rooster ook het verhaal van Jozef die zijn broers wenend omhelst, als hij ze weer ziet. 

Hij heeft dan wel eerst gecheckt of hun berouw dat ze hem verkocht hebben uit jaloezie aan de Egyptenaren echt menen.  Hij laat de jongste, Benjamin, beschuldigen van diefstal, wetend dat hij zijn vader Jacob daarmee enorm zal treffen. 

Je zou dat kunnen zien als een wraakactie, maar volgens de vorig jaar overleden Rabbi Jonathan Sacks heeft dat een andere betekenis. Namelijk, hij wil zijn broers brengen tot een werkelijk doorleefd berouw. Geen sorry, het spijt ons, maar echt een daad waaruit blijkt dat ze hun les geleerd hebben. En dat laten ze dan ook zien doordat Juda zegt, als Benjamin tot slaaf gemaakt dreigt te worden, “neem mij maar”.

Jozef had alle reden om kwaad te zijn op zijn broers, maar hij koestert geen wrok. Waarom niet? Dat komt door de zinsbetekenis die hij heeft gegeven aan zijn gevangenschap, zijn leven. Hij heeft namelijk ingezien dat zijn leven zo moest lopen omdat de Eeuwige een plan had met zijn volk, dat Jozef daar een schakel in was. Hij moest en kon zijn volk redden van de hongersnood.


Saul en David

Een ander verhaal waaruit blijkt dat mensen hun haat en wrok kunnen overwinnen is het verhaal van David en Saul bij de spelonk in Ein Gedi. Saul achtervolgt David, wil hem doden, maar in de spelonk waar Saul zijn behoefte doet, doodt David Saul niet, hoewel zijn mannen er een teken van God in zien dat Saul nu in de macht van David is. Hij blijft respect hebben voor de Gezalfde van de eeuwige en snijdt slechts een slip van Sauls mantel af en spaart zijn leven.

Tent of nations

Uit eigen ervaring, ik heb het land van tent of nations drie keer als vrijwilliger bezocht, merk ik dat ook nu mensen in staat zijn, hoe moeilijk ook, om te weigeren om haat met haat te vergelden. 

Tent of nations is het land van een christelijk Palestijnse familie, meer dan 100 jaar in hun bezit, in de buurt van Bethlehem. Oprukkende kolonisten en de staat Israël doen er alles aan om deze familie te ontmoedigen en hun land in bezit te krijgen. Gelukkig worden ze door vrijwilligers uit de hele wereld ondersteund en slagen zij er nog steeds in hun land te bewerken en zelfs zomerkampen te organiseren voor jeugd. Zij kunnen dat doordat ze een christelijk ideaal hebben. Op een steen bij de ingang van het land staat hun motto: “We refuse to be enemies”.


En ga er maar aan staan, als je olijfbomen door grote bulldozers vernietigd worden. Als er, zoals in mei, brandgesticht wordt op het land, in de hoop dat je de moed opgeeft, het braak laat liggen, zodat als het drie jaar niet bebouwd is, het vanzelf toevalt aan de Israëlische staat. Ga er maar aan staan als je geen gebouwen mag zetten op je land, zodat je in grotten moet wonen. Als je geen stromend water hebt en dus het regenwater moet opvangen in ondergrondse cisternen en met een plastic fles op je rug het water naar de boompjes moet brengen.

Om dan niet de moed te verliezen en hardgrondig te haten, daarvoor heb je een visie nodig, een ideaal: “Geen haat met haat vergelden.” 

Ds. Martine Wassenaar

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

De diensten vanuit de Oude Kerk zijn thuis te volgen via Kerkomroep:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283.

Aanmelden is niet nodig, wel wordt uw naam genoteerd bij binnenkomst.


Zondag    26 september 

10.00 uur    ds Sietske van der Hoek

19.00 uur    Commissie bijzondere diensten, “Ontmoet en Groet” m.m.v. American Church Choir en ds.Lennart van Berkel uit de Lier


Zondag 3 oktober

10.00 uur    ds Neeltje Reijnders

19.00 uur    ‘Preek van de Leek’, verzorgd door ex-burgemeester Sjaak v.d. Tak, zie Westland Ontmoet in de Oude Kerk 


Zondag 10 oktober

10.00 uur    ds Carel v.d. Meij, dienst van Schrift en Tafel

19.00 uur    Vesper, psalm 78, Marjan de Vries


Ontmoetingskerk

26 september, 9.30 uur, ds Marjan de Vries, schooldienst    

3 oktober, 10.00 uur, ds. Marjan de Vries

10 oktober, 10.00 uur ds. Sietske van der Hoek


ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006

neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, 0174-627419 /
a.vanhoeven@caiway.nl


Verjaardagen

29 september, mevr. C. Molenaar - van der Ende, Verdilaan 57, 2671VA Naaldwijk, 91 jaar.

12 oktober, mevr. J.C. Maat – Poleij, Appelstraat 4, 2671LC Naaldwijk, 78 jaar.

15 oktober, dhr. A.N. de Jong, Valkehorst 33, 2675WD Honselersdijk, 80 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk


Huwelijksjubileum

Op 14 oktober is de fam. Withaar 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE KERKENRAAD

De Kerkenraad is sinds de zomer nog niet bijeengeweest, maar ondanks dat is er voldoende te melden.

Om te beginnen zijn we heel blij dat Leo Boers onze ouderlingen is komen versterken. Leo is vorige week tijdens de startzondag bevestigd, en omdat Leo ook al diaken is geweest, heet ik hem graag van harte welkom terug in de Kerkenraad.

Daarnaast beginnen de coronamaatrege-len zodanig te versoepelen dat we er gelukkig steeds minder last van hebben. Laten we hopen dat het prachtige programma dat voor dit seizoen in elkaar is gezet volop doorgang kan vinden! 

Afgelopen week zijn de vespers weer begonnen, dus ook op zondagavond kunt u weer in de Oude Kerk terecht om 19.00 uur.

Het is lang geleden dat we een gemeenteavond hebben georganiseerd en het lijkt ons goed om weer eens bij elkaar te komen, en met elkaar bij te praten over de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de komende periode. Er is nogal wat gebeurd: een tijdelijke predikant, een nieuwe predikant, het afscheid van onze vaste organist en het vele impro-viseren dat we hebben moeten doen vanwege de coronamaatregelen. Schrijft u donderdag 4 november alvast in de agenda? We informeren u later in Vrije Ruimte verder over het programma.

De komende weken kunt u tijdens de diensten genie-ten van orgelspel van een aantal verschillende orga-nisten. Naast Peter Dingemanse die al veel bij ons heeft gespeeld en natuurlijk Gerard Bal, zullen de komende maan-den ook Warner Fokkens uit Maassluis en Mieneke Meijer uit ’s-Gravenzande enkele keren het orgel bespelen. Totdat we een nieuwe organist hebben gevonden hopen we dat u deze afwisseling kunt waarderen.

Erik Knoppert


GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via mevr. A. van Hoeven € 10,- en  via de bank € 1.600,-. Hartelijk dank voor deze giften.

DRUK, DRUK, DRUK

Het was 7 augustus, midden in de vakantieperiode. Toen ik naar de kerk ging dacht ik, wat mag ik verwachten. Als we naar de veelal normale zaterdagen kijken was er echt sprake van een hausse in bezoekers. Op een gegeven moment liepen er enige tientallen in de kerk. Navraag leerde dat het een aantal toeristen en dagjesmensen betrof, die de kerkdeur open zagen staan en spontaan binnenkwamen. Ook was er een echtpaar dat enige dagen geleden vanuit Den Haag was verhuisd naar Naaldwijk en vlak achter de kerk woont. De man was muzikant en vroeg of er wel eens concerten waren. Ook de tentoonstelling trok aandacht. In de loop van de middag kreeg ik ook nog jong bezoek. Het waren de vier (klein)kinderen van een mij zeer bekende familie. Pa en ma wilden ze even kwijt toen ze in Bij5 aan de lunch zaten. Toch wel handig zo’n open kerk.
Altijd breng ik met CD wat passende muziek ten gehore. Nu had ik uit eigen collectie de Bolero meegenomen. Volgens bezoekers klonk die fenomenaal. Het is een bekend feit, dat de kerk een schitterende akoestiek heeft. De middag kabbelde voort en zo tegen half vier viel het stil. Wel zaten de terrassen op het plein nog steeds vol en was het aardig weer. Al met al een geslaagde middag met een aardige publieke belangstelling, daar doen we het toch voor.

Uw suppoost


GEDICHTEN 

gemaakt op de startzondag 12 september 2021

Het thema van de startzondag 2021 was ‘sterren’. Abraham telde de sterren in de nacht. God beloofde… zo groot wordt jouw nageslacht. Tijdens de vossenjacht gingen we in het centrum van Naaldwijk op zoek naar andere sterren. Zo was er een sterrenkok, de leeuw van de sterrenbeelden, Isaac Newton in de rol van sterrenkundige en dansende sterren (op het ijs). Bij iedere vos waren er één of twee woorden te verdienen die bij terugkeer in de kerk tot de volgende ‘gedichten’ leidden. We willen ze graag met u delen. De komende weken leest u er iedere keer een.


Abraham werd in het donker door God geroepen

In het licht van de maan

Waar sterren fonkelend aan de hemel staan

Dromend van liefde en licht

Als een stralende zon in zijn aangezicht

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Bijbelen

Ook dit jaar zijn er weer acht avonden waarop samen een stukje uit de bijbel wordt bestudeerd. 27 September is de eerste, ditmaal onder leiding van ds Carel v.d. Meij. De avond begint om 20.00 uur en gaat over Tamar, Genesis 38. In de traditie van de kerk is alles m.b.t. seksualiteit stevig ingeperkt. Braafheid is troef. Maar wat we hier lezen, heeft met braafheid weinig te maken. Waar gaat het dan wel over?


Westland Ontmoet in de Oude Kerk

Van 3 tot en met 9 oktober vinden in de Oude Kerk allerlei activiteiten plaats om Westlanders elkaar te laten ontmoeten. Het begint met ‘de Preek van de Leek’ op zondagavond. En eindigt met een “high tea”, met livemuziek en ‘henna zetten’ op zaterdagmiddag. Raadpleeg de website www.woindeok.nl voor meer informatie (tel. 06 29 04 00 29). Er is ook een folder gedrukt.

‘Westland Ontmoet in de Oude Kerk’ is een initiatief van de PKN-kerken in Naaldwijk en Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk en Muziekmeesters Westland i.s.m. de Wereldwinkel en diverse anderen.

BIJBELLEESROOSTER