Artikelen uit de 78ste jaargang 2023  VRIJE RUIMTE nr. 1                      12 januari 2023

Alberta van Rijn van der Werf, 57 jaar betrokken bij de Uniekerk

In het kader van het 120-jarig bestaan van de Uniekerk, wat op 12 maart 2023 gevierd wordt, verschijnen hier 3 verhalen van gemeenteleden, die al langere tijd betrokken zijn bij de Uniekerk.

Ik ben Alberta A. van der Werf, weduwe sinds 2014 van Godart L.G. van Rijn. Geboren te Katwijk op 1 juni 1936, jongste van drie broers Maarten, Flip en Dirk. Mijn ouders, Marian Bosman en Dirk van der Werf, beiden buitenkerkelijk en na 1948 uit elkaar.

Wij woonden in Heemstede en gingen naar school in Haarlem.

Na mijn eindexamen ging ik een jaar als au pair in de VS om daarna een kleuterschoolopleiding te volgen.

Inmiddels had ik catechisatie gekregen van een alleraardigste predikante van de Remonstrantse Broederschap in Haarlem, ds. Herfst, en zij heeft mij bevestigd.

Ik ging op kamers wonen in Amstelveen en later in Amsterdam waar ik een aanstelling kreeg aan de Vrije Schoolvereniging, een heerlijke tijd. Naast het voor de klas staan werd ik lid van een roeivereniging en deed ik mee met wedstrijden en roeitochten in binnen- en buitenland en leerde ik er veel mensen kennen. Bij een ongeluk brak ik mijn rechterpols, die me wel een jaar wat last gaf met mijn werk, maar ik was niet ziek.

Toen ontmoetten Godart en ik elkaar op een huwelijk van wederzijdse vrienden in Amsterdam. We trouwden in oktober 1965 in de Remonstrantse kerk in Haarlem en ons huwelijk werd ingezegend door ds. Van Nieuwenhuysen. Ds. Van Nieuwenhuysen bewoonde ooit Huize Van de Kasteele aan de Monsterseweg toen hij predikant was van de Evangelische Uniekerk hier in 's- Gravenzande.

Door de jaren heen heb ik vele predikanten leren kennen. Dat waren ds. Verschragen, ds. Hoving en ds. Groot, deze laatste twee woonden in een nieuwe pastorie aan de Vreeburghlaan. Daarna kwam ds. Buning te wonen aan de Flothuisstraat. Ds. Willemien Roobol is maar kort bij ons geweest en zij werd opgevolgd door ds. Carla Schoonenberg. Zij woonde met haar man en kinderen in de Prins Clausstraat.

Als gemeentelid waren wij zeer betrokken bij de Uniekerk, onze drie kinderen zijn er gedoopt en gingen naar de zondagschool, o.a. bij juf Maat- Poley. Godart heeft twee perioden in de kerkenraad gezeten als ouderling en daarna was ik diaken en ging ik als vrijwilligster mee naar het Roosevelthuis.

Al snel mochten wij een gezin stichten. Onze drie kinderen zijn vernoemd, Marie-Anne, naar mijn moeder, Gerard naar zijn grootvader Van Rijn en onze Albertien, vernoemd naar ons beiden en ze zijn alle drie gedoopt door onze vriend Gerard Verschragen. Zij gingen net als hun vader naar de Koningin Wilhelminaschool en daarna gingen zij naar school in Den Haag. Later gingen zij uit huis en vervolgden zij hun verdere opleidingen in Amsterdam, Delft en Den Haag. Met hun huwelijken mochten wij drie schoonkinderen Bert, Janneke en Frits

verwelkomen en in de loop der jaren zijn we trots op acht kleinkinderen.

Toen kwam ons kruis. Bij mijn lieve man werd darmkanker geconstateerd en de huisartsenpraktijk werd voortgezet door onze opvolger dokter Kamermans. Wij kregen ook veel geluk want Godart mocht meer dan twintig jaar nog in redelijke gezondheid genieten van zijn pensioen. Wij moesten in augustus 2014 definitief afscheid van hem nemen.

Het verhuizen van de ene villa naar de andere, dat besluit hadden we al genomen. Het verdriet om de gezondheid van onze Albertien, die evenals haar vader kanker had, en mijn pijnlijke val op mijn rug, de verhuizing en het veel en veel te vroege overlijden van onze lieve dochter, met de zorgen van Marie-Anne die kwam te scheiden, dat is er en dat blijft.

Al met al waren dit wel de zwaarste jaren van mijn leven. Gelukkig heeft mijn kerkgang mij gesteund en gesterkt om positief te denken en te leven.

Ik geloof niet in God maar wel in het prachtige Goddelijke om ons heen en dat sterkt mij in mijn doen en laten.

Alberta A. van Rijn van der Werf

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de kerk. De komende maanden vinden de diensten afwisselend in de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk plaats.

De diensten zijn ook digitaal te volgen:

- vanuit de Oude Kerk:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283. - vanuit de Ontmoetingskerk:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201 Tot 1 april zijn er geen vespers.

Zondag 15 januari

10.00 uur: Ontmoetingskerk;

ds Marjan de Vries, ds Neeltje Reijnders en Maria Vijverberg, oecumenische dienst

Zondag 22 januari

10.00 uur: Oude Kerk; ds Neeltje Reijnders, afscheid vier ambtsdragers;

Kinderkring

11.00 uur: Ontmoetingskerk; ds Marjan de Vries, Top 2000

Zondag 29 januari

10.00 uur: Oude Kerk; mevr. Geke den Otter, Purmerend Kinderkring


ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006; neeltje.reijnders@oudekerk- naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag

spreekuur van 9.00-

10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken. Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029 Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301 Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg- Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96. diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


BIJ DE KERKDIENSTEN

Zoals inmiddels waarschijnlijk bekend, vieren we onze kerkdiensten afwisselend in de Oude Kerk en in de Ontmoetingskerk. Dit omdat de stookkosten voor iedere zondag voor beide kerken te hoog zou worden. Deze oplossing is nuttig en zorgt ervoor dat leden van beide kerken elkaar nog beter leren kennen. Er is zelfs in deze periode een oecumenische dienst waarin mensen van dríé kerken elkaar beter leren kennen.

Geke is vier jaar lang mijn stagiaire geweest en nu komt ze als voorganger naar de Oude Kerk voor beide gemeenten.

Ds. Neeltje Reijnders


AGENDA

De bijeenkomsten van de Bijbelkring zijn allemaal om 9.30 uur in de Herberg, de data zijn:

Woensdag 18 januari, Woensdag 1 februari , Woensdag 15 februari,  Woensdag 1 maart, 

Woensdag 15 maart, Woensdag 29 maart, Woensdag 12 april,  Woensdag 26 april


UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met

Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of

a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 17 jan dhr. E. van der Starre Fresiastraat 13, 2671KS Naaldwijk, 83 jaar.

Op 22 jan dhr. P.M. Vellekoop Koorlaantje 14, 2678TA De Lier, 80 jaar.

Op 24 jan dhr. N. van der Heul, 93 jaar.

Op 29 jan mevr. V.E. van Ham- Jacobsen, 86 jaar.

Op 3 feb mevr. G.P. van der Est van der Plas, 86 jaar.


VAN DE PREDIKANT

Dank!

Met dit berichtje wil ik u allen van

harte bedanken voor de vele Kerstkaarten die ik van u ontving. Ook heel hartelijk dank voor de Kerstcadeautjes, ik heb ervan genoten. Mede door uw aandacht hebben mijn gezin en ik een uitstekende Kerst gehad!

En de uitstekende sfeer in alle Kerstvieringen deed de rest.

Ds. Neeltje Reijnders


Geestelijk dagboek voor drie maanden

De komende maanden zullen er vanwege de hoge stookkosten geen vespers worden gehouden. Dat is wel een gemis, maar het is niet anders op dit moment. We zijn blij dat we voor de morgendiensten afwisselend in de Ontmoetingskerk en in de Oude Kerk terecht kunnen. Maar het gemis van de vespers, die

   Op zondag 15 januari is de oecumenische viering. Met voorgangers van de Adrianuskerk, de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk vindt de dienst plaats in laatstgenoemde kerk.

Op zondag 22 januari is er dienst bij wijze van uitzondering dienst in de Ontmoetingskerk èn in de Oude Kerk, omdat er in beide gemeenten al afspraken stonden die door moesten gaan. In de Oude Kerk is het uitzwaaien en verwelkomen van medewerkers. In de Ontmoetingskerk is er de Top 2000 dienst.

Zondag 29 januari speelt de kerkdienst zich af in de Oude Kerk. De voorganger is mw. Geke den Otter.

 2 korte geconcentreerde vieringen, vaak met een speciaal onderwerp, blijft.

Ik heb me bedacht wat

mensen in het verleden

deden als ze een tijd niet

naar de kerk konden en

naar een andere vorm

zochten. Het antwoord

komt tot ons over

eeuwen heen: ze hielden

een geestelijk dagboek

bij. In dat dagboek (dat

kan een papieren schrift

of plakboek zijn, maar

ook natuurlijk een

Wordbestand) schreven

ze op, plakten ze in of

 tekenden/schilderden wat

hen had getroffen op

geestelijk gebied. Dat

kan een dichtregel, een

spreuk, een neerslag van

een gesprek, een

reclame-uiting, een

krantenfoto, een

bijbeltekst of een regel uit

een preek zijn. Het moet

een tekst of afbeelding zijn die jou wat doet of jou inspireert. En als je het volledig wilt doen, zet je ook de datum van het vinden van de tekst erbij. Mogelijk is de tekst een blijvertje en verrast het je steeds weer, mogelijk merk je na een poos dat het zijn zeggingskracht verloren heeft. Veel gelovigen, zoals heel lang geleden de broeders des gemenen levens zoals Thomas a Kempis en Geert Grote in Deventer en Zwolle in de 14e eeuw, hadden zo’n beroemd geestelijk dagboek dat het na de Bijbel de meest gelezen geschriften van de Moderne Devotie waren. Sommigen van hen werden met hun geestelijk dagboek (ook wel rapidarium genoemd) begraven, omdat de teksten zo hoorden bij de gestorvene dat men zich hen niet zonder hun geestelijk dagboek kon voorstellen.

Nu zijn wij niet zulke mystici als Geert Grote en Thomas a Kempis, maar een poging doen om een geestelijk dagboek drie maanden lang bij te houden in de breedste zin is wel een interessante uitdaging nu we de vespers moeten missen. Het frappante was dat toen ik laatst het plan ontvouwde aan een commissie, één van de aanwezigen aangaf al geruime tijd teksten op te schrijven die hem troffen. En zo was hij dus al begonnen met een geestelijk dagboek/rapidarium.

U kunt uw geestelijk dagboek natuurlijk voor uzelf maken en houden, maar misschien kunt u ook wel wat anderen vinden die dat doen en samen uitwisselen. Zo wordt ook het gemis aan ontmoeting goed gemaakt en misschien zelfs nog wel beter. Ik zal de komende maanden met enige regelmaat terugkomen op het geestelijk dagboek op verschillende manieren. Een bijeenkomst rondom onze geestelijke dagboeken behoort zeker tot de mogelijkheden.

Ik hoop dat u veel bezinning vindt de komende tijd met het maken van een geestelijk dagboek. Iemand noemde het rapidarium de ‘rapid diary’ (het snelle dagboek) en voor de komende drie maanden is dat zeer toepasselijk.

Ds. Neeltje Reijnders


GIFTEN

Voor het Orgelfonds collecte Senioren Kerstviering € 364.90 en een gift via de bank van een meelevend gemeentelid € 6.000,-. Voor het College van Kerkrentmeesters via Cock Middelburg € 50,- en via de bank voor energie € 100,-.

Voor collectes via de bank € 5,- en € 5,- en € 10,-.

Via de bank een gift van € 5.000,-. Hartelijk dank voor deze giften.

HET HEMD VAN HET LIJF

Sinds begin 2022 stelt steeds iemand van de gemeente van de Oude Kerk in deze rubriek zich voor. We vragen het ‘hemd van het lijf’ door vragen voor te leggen waaruit gekozen kan worden. In de beantwoording ervan in Vrije Ruimte leren we diegene, en uiteindelijk elkaar als gemeente steeds beter kennen.

Degene die geweest is mag de volgende uitzoeken. Degene die deze keer “het hemd van het lijf” wordt gevraagd is Arnold Knoppert.

Mijn naam is Arnold Knoppert

Ik ben in 1941 geboren in de Burgemeester van Doornstraat in Honselersdijk op de 12e verjaardag van mijn oudste broer. Met mijn 3 jaar oudere broer was ons gezin compleet.

Al snel na mijn geboorte bleek dat ik een aangeboren oogafwijking had die in mijn verdere leven een grote rol heeft gespeeld.

Op 9 mei 1943 ben ik in de Oude Kerk van Naaldwijk gedoopt. De eerste Knoppert werd op 19 oktober 1727 door ds. De Groot in de Oude Kerk gedoopt. Ik ben gedoopt met 14 andere dopelingen door ds. J van Dijk van de Evangelische Unie uit ’s- Gravenzande. Hij is later predikant in de Gereformeerde Bond geworden.

In 1944 werd op aanraden van ds. Banning de kerkhoudende Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Honselersdijk opgericht en daar ben ik in opgegroeid met het jeugdwerk van de VCJC zoals het Bosvolk, Vrije Vogels, JG en JB. Hier bewaar ik zeer veel plezierige herinneringen aan. Ook ging ik naar de zondagsschool die werd gehouden in de lokalen van de Openbare School. Op oudere leeftijd ging ik ook naar de wekelijkse kerkdiensten in het kerkgebouw Achter de Bergen in Honselersdijk.

Na het verlaten van de lagere school ben ik in 1953 naar de nieuw gebouwde Openbare Mulo aan de Geestweg in Naaldwijk gegaan. De school was leuk, maar voor mij moeilijk te volgen. Ik heb veel moeite gedaan om enkele jaren de lessen te kunnen volgen maar een goed resultaat bleef uit. Toen ik op een zeer onplezierige wijze voor de gehele klas werd aangesproken door een leraar over mijn domheid heb ik onmiddellijk de school

3 verlaten en ben daar niet meer naar teruggekeerd. Maar wat dan? Ik heb toen gekozen voor een technische opleiding en ben naar de ambachtsschool Van der Made in Delft voor de opleiding elektricien gegaan.

Het was wel erg wennen om als 16- jarige in een klas met 12-jarige leerlingen te komen maar ik heb daar met heel veel plezier de opleiding gevolgd. De resultaten waren uitstekend en met het behaalde diploma ben ik gaan zoeken naar een bedrijf om te gaan werken. Dat was geen probleem maar door mijn slechte gezichtsvermogen werd ik altijd afgekeurd, dus ook voor de militaire dienstplicht.

Uiteindelijk heb ik een baantje gevonden in het Westland en ben ik in de avond aan een vervolgstudie begonnen. In 1962 heb ik nogmaals een poging gedaan om bij een groter bedrijf te gaan solliciteren waar ik mijn inmiddels behaalde kennis beter kon toepassen. De gesprekken bij dat bedrijf verliepen prima en ik werd aangenomen onder voorbehoud van de uitslag van de medische keuring. Het bezoek aan de bedrijfsarts was heel gezellig en hierdoor is hij volgens mij vergeten een ogentest uit te voeren. Ik werd aangenomen en ben bij Siemens gaan werken in de afdeling Elektrische Panelenbouw.

Op 7 april 1963 heb ik belijdenis gedaan bij ds. Scheper. In Honselersdijk was ik tot 1971 betrokken bij de zondagsschool. In de winter van 1972 leerde ik Paula kennen op een wintersportvakantie in Oostenrijk waar wij ons vervolgens in 1973 ook hebben verloofd en wij zijn in datzelfde jaar ook getrouwd. Wij zijn gaan wonen aan de Patrijslaan in Honselersdijk. Bij Siemens was ik inmiddels betrokken geraakt bij de

Bedrijfsschool. Na het behalen van het Pedagogisch getuigschrift werd ik in 1973 benoemd tot hoofd van deze school.

In 1975 werd onze zoon Maurits geboren en in 1978 zoon Erik. In dat jaar verlieten wij Honselersdijk en gingen wonen in Naaldwijk en sloten ons aan bij de Oude Kerk gemeente.

Daar ben ik in 1980 ouderling geworden. Op 10 januari 1990 was ik betrokken bij de oprichting van de Raad van Kerken Naaldwijk. Na de vorming van de Centrale Kerkenraad met de Kandelaargemeente in 1991 werd ik benoemd tot Ouderling- Kerkvoogd en werd secretaris van de Kerkvoogdij. In 2001 beëindigde ik mijn werkzaamheden na 21 jaar als lid van het college en ben ik mij extra gaan inzetten voor het achterhalen van de geschiedenis van de Oude Kerk en haar kerkelijke gemeente. Een goed archief is een belangrijke vereiste. Na het overlijden van de archivaris Piet Rensen in 2003 ben ik benoemd tot archivaris van de Oude Kerk. Het is mij gelukt om een uitgebreid en toegankelijk archief op te zetten.

In 2002 ben ik met vervroegd pensioen gegaan en vanaf die tijd werk ik 1 dag per week nog bij Siemens voor het door mij opgezette historisch archief en het museum. Na onze komst naar Naaldwijk ben ik ook lid geworden van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Naaldwijk.

In 1996 kwam ik in het bestuur en werd vanaf 2003 tot 2015 secretaris. Ons gezin is altijd zeer betrokken bij de Oude Kerk gemeente, Paula heeft ruim 30 jaar het Kerkelijk bureau beheerd, Maurits was o.a. betrokken bij de zondagsschool en Erik is 16 jaar lid gewest van het college van Kerkrentmeesters.

Ik geef graag het stokje over aan onze diaken Dineke van Hoeven.


VVP NAALDWIJK

2022 was voor velen een roerig jaar, met kleine en grote uitdagingen dichtbij en ver weg. Als VVP Naaldwijk zijn we blij en dankbaar terug te kunnen kijken op een jaar van viering en ontmoeting. Het nieuwe jaar ligt blanco voor ons. We zien uit - en misschien soms

tegenop - naar wat het ons brengen zal. Wij wensen u allen een goed en gezond 2023, sterkte en kracht bij ziekte of tegenslag en de rust om te genieten van de mooie momenten.

Namens het bestuur van VVP Naaldwijk, Marlies Zwemstra


TERUGBLIK OP DE REÜNIE- KERKDIENST VAN 30 OKTOBER 2022

De kerkdienst van 30 oktober jl. stond in het teken van ontmoeting met oude bekenden van de Oude Kerk.

Het werd een mooie en gezellige samenkomst die begon met een kerkdienst gevolgd door koffie, een lunch en afsluitend een PowerPoint presentatie over het verleden, heden en toekomst van de kerk en het kerkelijk leven.

Ook de oproep om foto’s mee te brengen was een succes. Foto’s waren er b.v. van de vroegere jeugdbeweging en zondagsschool. Van de zondagsschool was een foto aanwezig die ook te zien was in de presentatie. Deze foto is uit 1943 en er staan 130 kinderen en leiding op vereeuwigd. Hij is gemaakt in het koor van de kerk ter gelegenheid van het vertrek van ds. De Graaff. Enkele bezoekers van de kerkdienst herkenden zich op de foto. Ook wist men veel namen van de kinderen te noemen. De foto is nu vergroot en ligt ter inzage in de kerk. De personen zijn allemaal genummerd en de vraag aan de bezoekers is de naam te vermelden als zij een kind herkennen. De foto krijgt dan een grote waarde in het archief van de kerk.

Het materiaal tijdens de presentatie was ook afkomstig uit het kerkarchief. Een gedeelte van de getoonde foto’s van de jeugdbeweging zijn afgestaan aan het archief.

Arnold Knoppert

archivaris Oude Kerk


KINDERKRING

De laatste jaren maakt de leiding van de Kinderkring een eigen rooster. Dat betekent dat er niet iedere zondag in de Oude Kerk Kinderkring is, maar wel dat in principe alle kinderen er zijn op de afgesproken data. Dat werkt en is fijn voor zowel de kinderen als de leiding. Tijdens de komende periode van gezamenlijk kerken zal er alle keren dat de kerkdienst in de Oude Kerk plaatsvindt Kinderkring aangeboden worden, ook door leiding vanuit de Ontmoetingskerk. Allen van harte welkom!

De leiding


HERBERG WINTERWARM

De komende maanden wordt de kachel in het gebouw achter de Oude Kerk in Naaldwijk op woensdagmiddag warm gestookt! Van 13.00 tot 17.00 uur bent u er welkom. Voor een kopje chocola of koffie, om u te warmen, iets te lezen of een praatje te maken.

Herberg Winterwarm is een initiatief van de Adrianus-, Ontmoetings- en Oude Kerk. U vindt de Herberg aan de Kerkstraat in Naaldwijk op nummer 27.


OECUMENISCHE VIERING

In de week van Gebed voor eenheid van christenen 2023 in de Ontmoetingskerk op zondag 15 januari, aanvang 10.00 uur.

De Week van eenheid van christenen 2023 moedigt kerken wereldwijd aan om goed te doen en recht te zoeken, met bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het thema, ons aangereikt door de kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota, is: ”Doe Goed, Zoek Recht” uit Jesaja 1 vers 17. Verbinding ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. In de oecumenische viering gaan voor Maria Vijverberg, ds. Marjan de Vries en ds. Neeltje Reijnders. De collecte is bestemd voor De Raad van Kerken Nederland. Voor de kleintjes van 0 tot 4 jaar is er opvang en voor de kinderen van 6 tot 12 jaar is er kindernevendienst. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie, thee of limonade. U bent van harte welkom!

De Raad van Kerken Naaldwijk.

BEZINNING - BELEVING - VERDIEPING

‘Black Lives Matter’

De PKN-kerken in Naaldwijk organiseren dit jaar drie Leerhuisavonden over inclusie. De eerste, 12 oktober, ging over transgender personen.

De tweede vindt plaats op woensdag 11 januari en gaat over ‘Black Lives Matter’.

Dagelijks wordt er gesproken over, en is er sprake van racisme, ook in onze samenleving. Op 11 januari gaan we in gesprek met pastor Elroy George, voorganger van de Good News Church in den Haag. Hij zal ons vanuit zijn ervaring en expertise meenemen langs Bijbelteksten met de vraag wat die ons daarover vandaag de dag te zeggen hebben. Met het oog op de energiekosten vindt deze (Leerhuis)avond niet in de Oude Kerk plaats, maar in het gebouw daarachter, de Herberg (Kerkstraat 27, Naaldwijk). Deelname: € 5,00, aanvang 20.00 uur.

Zin in verhalen

Dit seizoen is het thema: ‘Aan tafel’. Het thema komt aan de orde met een theologische bespiegeling, Bijbeltekst, tafelgebed of in geheel andere vorm. Ditmaal is de leiding in handen van ds Marjan de Vries. U bent welkom op maandag 30 januari, in de Ontmoetingskerk. Aanvang 20.00 uur.