Artikelen uit de  76ste jaargang 2020 – nr. 5 van   VRIJE RUIMTE               8 april 2021

VERHALENDit is de laatste keer dat ik deze voorpagina mag vullen. Een jaar na mijn aantreden als ambulant, zeg maar tijdelijk en vervangend, predikant geef ik dit stokje door aan Neeltje Reijnders die op 2 mei intrede zal doen in de Oude Kerk aan het plein. 


Tijd voor wat mijmeringen. Het was tenslotte een vreemd jaar. Na het sollicitatiegesprek eind februari 2020 heb ik niemand meer de handen geschud, niemand een knuffel kunnen geven, geen Avondmaal kunnen vieren, en het gemeenteleven niet in zijn volle glorie kunnen meemaken. Wel heb ik heel veel verhalen gehoord over hoe dat is: de kerstmarkt, de curiosamarkt, de volle cantatediensten, de pracht en praal van de kerstavondviering, over voorheen de bloemententoonstelling, en over nu nog de verhuur en de mannen van de stoelenploeg die wekelijks in actie komen om de kerk voor de zondagsdienst klaar te maken, al is het midden in de nacht. 


Ik heb ook veel andere verhalen gehoord. Een paar blijven me denk ik bij. Over kleine baby’s die gestorven zijn en de kerk die er geen aandacht voor had. Over ziekte en overlijden. Over ongelukkige communicatie en verloren contact. Over “er niet bij horen”. Gelukkig zijn er ook de tegenhangers van die droevige verhalen. Over nieuwe kinderen die in de familie op komst zijn, over warme reacties uit de gemeente na slecht nieuws, over hersteld contact en teruggevonden familie, over “je helemaal thuis voelen”. 


Na 18 jaar in een zorgcentrum als geestelijk verzorger was ik een beetje bezorgd of ik nog wel in de kerk zou passen. De hartelijke ontvangst en de positieve reacties op mijn aanwezigheid hebben me enorm geholpen om er weer een plekje te vinden. Tekenend voor mijn vertrouwen in de toekomst is dat ik het verzoek van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk heb geaccepteerd om daar te komen werken tijdens de vacaturetijd die zij tegemoet gaan. 


Voor ik in Naaldwijk kwam, wist ik wel dat ik niet zo orthodox was, maar wat dan wel, was me niet helemaal duidelijk. En van de Vrijzinnigheid wist ik niet zoveel. Misschien nog steeds niet alles, maar wat me duidelijk geworden is, is dat ook de Vrijzinnigheid veel gezichten kent. Geleerd en eenvoudig, met Oosterhuis of oude vertrouwde liederen, om het gebouw en om de gemeenschap, van kinds af aan of later overgestapt, graag bidden of liever niet, over geloof en Bijbel praten of liever niet. Wat dat betreft zijn vrijzinnigen niet anders dan de mensen die ik in het zorgcentrum tegenkwam.


Het grote verschil is dat daar de oude mensen afhankelijk zijn van de zorg van anderen, en hier kwam ik weer allerlei zeer zelfstandige mensen op leeftijd tegen. Ben heel blij dat ik dat ook weer even onder de neus gewreven gekregen heb. “Hospitaliseren” noemen ze het als iemand het gewoon gaat vinden dat je afhankelijk bent, dat je zelf geen initiatieven meer ontplooit bijvoorbeeld. Maar het geldt eigenlijk net zo goed voor wie in de zorg werkt: voor je het weet vergeet je dat mensen graag zelfstandig zijn, en heb je het idee dat je alles voor ze moet doen. Vergeef me als ik soms dacht dat u iets niet zelf kon en u van alles uit handen wilde nemen.


En dan zijn er nog de verschillen in vergadercultuur. Misschien ligt het aan corona dat mensen niet lang aan het woord zijn, maar ik heb bewondering voor jullie snelheid en doortastendheid. Een kerkenraad in anderhalf uur! Wow!


Dus ik wil jullie heel graag vanaf deze plaats vast bedanken voor alles. Binnen en buiten de gemeente van de Oude Kerk is veel goeds te vinden. Blijf dat vooral koesteren!


Ik wens u heel gezegende Paasdagen en graag tot ziens!

ds Sietske van der Hoek


 

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Gezamenlijke kerkdiensten van de Oude Kerk en Ontmoetingskerk

Nu de lockdown wordt verlengd zijn er wederom gezamenlijke online diensten vanuit de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk, m.u.v. 18 april. U wordt steeds via e-mail en de website op de hoogte gehouden. Ontvangt u niet de wekelijkse e-mails? Geef dan a.u.b. uw mailadres door aan scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

De diensten zijn online te volgen (www.kerkomroep.nl, Naaldwijk, Ontmoetingskerk of Oude Kerk) 


Zondag 11 april

9.30 uur, onlinedienst met Ontmoetingskerk, ds Marian de Vries

19.00 uur, Geen vesper


Zondag 18 april

10.00 uur, Oude Kerk. Cantatedienst, uitgevoerd wordt BWV 158, o.l.v. Alexander Prins; voorganger: ds Sietske v.d. Hoek

9.30 uur, Ontmoetingskerk, onlinedienst, bevestiging ambtsdragers, ds. Eibert Kok 

19.00 uur, Geen vesper


Zondag 25 april

9.30  uur, onlinedienst met Ontmoetingskerk, ds Marian de Vries

19.00 uur, Geen vesper


ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 26-apr: mevr. W.J. de Jong - Kuijvenhoven Valkehorst 33, 2675WD Honselersdijk, 79 jaar: Op 2-mei, mevr. D.L. Lagraauw – Middelburg, 88 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Huwelijksjubileum

Op 2 mei zijn dhr. en mevr. Wielders, Van Heukeslootstraat 79, 2671 PA Naaldwijk, 55 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE PREDIKANT

Pasen staat voor de deur

Het is me het weekje wel. De politiek schudt op zijn grondvesten. Vertrouwen is ver te zoeken. Mijn krant toont op Goede Vrijdag een paar cartoons waarin premier Mark Rutte vergeleken wordt met Pilatus die zijn handen in onschuld wast, of met Petrus die alle betrokkenheid ontkent tot de haan gaat kraaien. Twee figuren uit het lijdensverhaal van Jezus die er niet zo best af komen. Hoewel? Pilatus blijft altijd een beetje de droevige figuur: hij wil Jezus helemaal niet aan het kruis hebben, maar de religieuze leiders dreigen met opstand, en dat kan hij niet hebben. Dus vooruit dan maar.

En Petrus blijkt in al zijn wankelmoedigheid juist de rots waarop de kerk gebouwd wordt. Het roept bij mij altijd compassie op. Want als de kerk op wankelmoedigheid gebouwd is, en TOCH Gods kerk genoemd wordt, dan hangt, God Zij Dank, niet alles van ons af. Er is zoiets als vergeving, opnieuw beginnen, nieuwe kansen. 70x7 keer. Ik weet niet of wij dat als volk aan de premier moeten gunnen, want van onze politieke leiders vragen we toch echt wat anders. Bovendien, vertelde hij kort geleden in diezelfde krant: hij bidt nooit om vergeving, want hij bidt niet voor zichzelf.

Maar bij die God van ons gelden andere regels. Dus hoeven we elkaar binnen de kerk ook niet de oren de wassen. Voeten wassen, dat wel: het stof van de hobbelige, kronkelige levensweg wegvegen, zachtheid, meeleven, zorg. Zeggen: je had beter een andere route kunnen kiezen, dat wel. Elkaar op weg helpen. De toekomst tegemoet. Dat is de essentie van Pasen: je kunt opnieuw beginnen. Met schone voeten. Ga in vrede. 

Ds Sietske van der HoekLet op ! Er is per 23 november 2020 een nieuw gebruiksplan voor het gebruik van de Oude Kerk <Lees het hier>

UIT DE KERKENRAAD

Jubileum VVP

Op woensdag 7 april is het precies 100 jaar geleden dat de Naaldwijkse afdeling van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) is opgericht. Langs deze weg wil ik namens de Kerkenraad het bestuur en de leden van deze vereniging van harte feliciteren met deze mijlpaal!

Wij prijzen ons gelukkig met de VVP Naaldwijk in ons midden, zo nauw verbonden met onze kerkelijke gemeente, en initiatiefnemer van heel veel activiteiten binnen onze gemeente waar wij trots op mogen zijn. Eén van die activiteiten is de cantatedienst, waarvan de volgende op 18 april in onze kerk zal worden georganiseerd.


Neeltje Reijnders

Afgelopen donderdag mochten wij bij de notaris tekenen voor de overdracht van de “nieuwe” pastorie aan het Zuideinde, waar Neeltje Reijnders en haar gezin later deze maand hun intrek zullen nemen. Neeltje en haar man Gerard waren er zelf die dag ook om alle maten op te nemen en we hebben hen gelijk welkom geheten als aanstaande inwoners van Naaldwijk. 

Alle voorbereidingen zijn in volle gang voor de bevestiging op zondag 2 mei, om 15.00 uur. Helaas zal het tot het laatste moment onduidelijk zijn hoeveel bezoekers we bij deze dienst in de Kerk kunnen ontvangen. Welke mogelijkheden er zijn om deze dienst mee te maken zullen we in de volgende Vrije Ruimte met u delen, en ook in de wekelijkse e-mail nieuwsbrief wordt u daarover op de hoogte gehouden.


Kerkbezoek

De afgelopen weken is er veel overleg geweest over het toestaan van bezoekers in de kerkdiensten. Een maand geleden leek er licht aan het einde van de tunnel toen onze Minister President aankondigde dat er wellicht versoepelingen mogelijk waren rond Pasen. Helaas bleek dat niet mogelijk en dat plaatste ook ons voor een ingewikkeld vraagstuk. Uiteindelijk hebben wij als kerkenraad besloten om toch op 1e paasdag, onder de strikte coronaregels, een klein aantal gemeenteleden in de kerk te ontvangen. Dat heeft in een behoefte voorzien, maar helaas zullen de komende periode toch nog zonder publiek zijn.

De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen zien er slecht uit, en als kerk hebben we ook een voorbeeldfunctie en een verantwoordelijkheid naar u als kerkbezoekers en naar de vrijwilligers die deze kerkdiensten mogelijk maken. In het nieuws hebben we allemaal kunnen zien wat er kan gebeuren als kerkbesturen anders met deze verantwoordelijkheid omgaan. Er werden keuzes gemaakt die hebben geleid tot heel veel onbegrip en negativiteit waar alle kerken last van kunnen hebben.

Totdat we de deuren weer vol open kunnen zetten blijven wij met z’n allen ons best doen om te zorgen dat we u zo goed mogelijk kunnen betrekken bij onze kerkelijke gemeente: via deze Vrije Ruimte, de wekelijkse e-mail nieuwsbrieven, online vieringen en natuurlijk het persoonlijke contact via de vele vrijwilligers en onze huidige – en nieuwe – predikant.

Hou vol en blijf gezond!

Erik Knoppert


GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via mevr. A. van Hoeven 2x €10,00 voor collecte; via mevr. P. Knoppert

€ 50,00 voor gemiste collecten. Via de bank voor gemiste collecten € 20,00 en € 10,00. Via collectebonnen voor gemiste kerkdiensten € 25,00. Via mevr. D. van Hoeven € 50,00 voor gemiste collecten.

Hartelijk dank voor deze giften.


CANTATE ‘DER FRIEDE SEI MIT DIR’

In de eredienst op zondagochtend 18 april zal in de Oude Kerk te Naaldwijk de solocantate voor bas ‘Der Friede sei mit dir’ van J.S. Bach (1685 - 1750) tot klinken worden gebracht. Voor welke gelegenheid deze cantate is gecomponeerd is niet bekend. De cantate lijkt te zijn samengesteld uit eerdere (verloren gegane) werken.

Vrede is het kernwoord van deze cantate. De titeltekst ‘Der Friede sei mit dir’ is Jezus’ groet bij zijn verschijning aan de discipelen na zijn opstanding (Johannes 20 : 21 en 26). In het centrale deel van de cantate wordt vrede benoemd, met woorden uit de Lofzang van Simeon: “Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan” (Lucas 2 : 29).

Jezus stelt, na zijn opstanding, zijn angstige discipelen gerust met zijn vredegroet. Bach legt hier een bijzondere verbinding, door Jezus’ vredegroet, over de schouders van Simeon te richten aan ons, hier en nu. Dat we in totale, troostvolle overgave in vrede heengaan, wanneer wij eens sterven. Het slotkoraal van de cantate onderstreept de betekenis van Pasen en sterven: de dood kan ons niet meer breken. Dit roept de vraag op: heeft Bach deze cantate misschien voor het eerst uitgevoerd bij een uitvaart, in de eerste week na Pasen?

In deze dienst, die om 10:00 uuur begint, gaat ds. Sietske van der Hoek voor. De solisten zijn Erik Bleichrodt, bas, en Yvonne de Bruin, sopraan. Violiste is Sasha Mashina, lid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het continuo wordt gevormd door Romke Schram, cello, en Alexander Prins, orgel. Hij zorgt ook voor de voorbereiding en leiding. De zangsolisten zullen zingen namens de gemeente.

Op het moment van het schrijven is het nog onduidelijk of er bezoekers in het kerkgebouw mogen, lees daarom de mededelingen en houd rekening met onderstaande.

Ivm het coronavirus mogen er maar 30 mensen in de kerk aanwezig zijn en moeten de voorschriften in acht worden genomen. Daarom: meld u tijdig aan bij mevr. D. van Hoeven, tel: 0174-237522/06-51436712 of dhr. A. van Spronsen, tel 0174-382028/ 06-24622335.

In ieder geval is de dienst te volgen via kerkomroep.nl.


FIETS OVER?

Hebt u een fiets staan die u niet gebruikt? Vluchtelingen die zich in het Westland komen vestigen hebben daar misschien wat aan. Als u belt met Vluchtelingenwerk, wordt die fiets bij u opgehaald, telefoon 0174 442120.Bezinning ● beleving ● Verdieping

‘Ontmoeting met Leo Vroman’

 Tentoonstelling van gedichten en tekeningen van Leo Vroman in de Oude Kerk.

Openstelling op

zondag, woensdag en zaterdag,

van 12.00 uur tot 16.00 uur 

14 april tot en met 1 mei

Leo Vroman (1915-2014) was dichter, bioloog en tekenaar, en één van de meest veelzijdige kunstenaars van zijn tijd. Hij noemde zichzelf een ‘wetenschapsmannetje’, maar zijn poëzie, tekeningen en persoonlijke leven waren net zo belangrijk voor hem. Hij vertrok in WO II uit Nederland naar Amerika. In de tentoonstelling zijn tekeningen en teksten van hem te zien.


“Kom vanavond met verhalen

hoe de oorlog is verdwenen

en herhaal ze honderd malen

Alle malen zal ik wenen”

(uit: ‘Vrede’, Slaapwandelen, 1957)