Artikelen uit de 77ste jaargang 2022  VRIJE RUIMTE nr. 15                24 november  2022

Reflectie op reflectie


Nog enkele dagen te gaan, en dan begint de periode van Advent: komende zondag, 27 november. Advent betekent: komst. In de kerk kijken we uit naar de komst van het Licht, het Kind, in de Kerstnacht. Vier hele weken, vier zondagen zijn er beschikbaar om naar die komst uit te zien. Dat moet toch voldoende gelegenheid bieden tot reflectie, bezinning, inkeer. Leidende vragen kunnen daarbij zijn: wat heb ik eigenlijk aan dat Licht, verdrijft het ècht de duisternis, wat betekent dat Kind in mijn leven, wat moet ik met heel dat aloude maar onwaarschijnlijke verhaal.

Want zeg nou zelf. Onze vragen komen bij bosjes. Een Koningskind, oké, maar hoezo dan die stal. Een stralende ster, oké, maar hoezo dan engelenkoren die neerdalen in een veld waar een koppel ruige kerels een schaapskudde bijeen houdt. Jozef en Maria, zoals het verhaal gaat, onderweg op een lange, lange reis, hoogzwanger en wel, door onherbergzaam land, oké, maar hoezo dan dat Jozef aan die zwangerschap niet te pas was gekomen. Redenen genoeg om in die periode van vier weken inderdaad eens wat tijd in te ruimen voor enige bezinning. Want je wilt toch straks ook geen Kerst vieren met veel toeters en bellen als je geen idee hebt wat het hele feest voor jou te betekenen heeft. Want wat viér je dan eigenlijk. Het Kerstdiner? Daarom dus die vraag. Wat hèb ik nou eigenlijk aan dat Licht. Een ieder van ons mag en kan die vraag op eigen wijze proberen te beantwoorden. Hoe mooi is het om antwoord voor jezelf te vinden. Dan heb je tenminste wat licht op je pad.

Velen leven echter precies andersom. Zij leven, door de nood gedwongen, met àntwoorden waarbij ze maar niet de juiste vráág kunnen vinden. Zij leven in realiteiten en omstandigheden die erbarmelijk zijn, en waar niemand weet te achterhalen wat daar dan de juiste vraag is die gesteld moet worden alvorens die realiteit aangepakt en veranderd kan worden -veranderd van erbarmelijk naar menswaardig. 

Ons kan dat aanmoedigen om te achterhalen wat de kwaliteit van onze vragenstellerij is. Want is de vraag wat wij hèbben aan dat Licht eigenlijk wel zo’n kwalitatief hoogstaande vraag? 

Het Kind dat verwacht wordt met Kerst, mag ons in dit opzicht inderdaad wel alvast aan het denken gaan zetten. Want zelf hij zal niets anders laten zien dan dat het in het leven niet om hèbben gaat. En zeker niet om de vraag wat wij zèlf aan iets hebben. Hijzelf zal niks hebben. Geeneens fatsoenlijke babykleertjes. En ook aan het eind van zijn leven zal zijn kleding hem worden afgenomen. Hij weet: in het leven gaat het nooit om hebben. Het gaat om geven. Om delen. Om verbinden. 

En kijk. Dat brengt ons verder. De afbeelding bij deze overdenking ziet u helaas in zwart-wit. Dat is in dit geval extra jammer. Want in kleur zie je tegen een zwarte achtergrond een bol, het lijkt de wereldbol wel, met daarin prachtige kleuren in heldere tinten. Is het wel de wereldbol? Met enige verbeelding zie je er iets heel anders in: een zeepbel. Bellenblaas. U weet wel. Het ziet er prachtig uit maar één prik er in en hij spat uit elkaar. Weg is hij.

De vraag wat wij hebben aan het Licht dat in de wereld komt is, denk ik eerlijk gezegd, uiteindelijk ook zo’n zeepbel. Een veel betere vraag zou zijn wat wij te géven hebben door dat Licht. Of we erdoor in staat zijn om anderen aan een glimpje licht te helpen. Of we capabel genoeg zijn om in te zien dat ons leven niet om onszelf draait maar juist om de ander. Dat geven zaliger is dan ontvangen. Dat het weliswaar fijn zou zijn als al jouw eigen duisternis voor eens en voor altijd verdreven zou worden. Maar wat dan met al die duisternis in de levens van de anderen, wereldwijd. Ben jijzelf in staat om in dié levens licht te brengen?

Advent biedt de mogelijkheid tot bezinning. Tot het vinden van de juiste vragen bij antwoorden die het leven zelf voor ons in petto heeft. Zodat je met Kerst dan misschien een paar dingen gevonden hebt die je daadwerkelijk vieren kunt. Dat je erachter bent gekomen dat je iets te geven en te delen hebt, bijvoorbeeld. Iets waarmee je je niet alleen verbindt aan je eigen fijne leven maar aan heel de wereld. Niet dat geven, delen en verbinden altijd zo feestelijk is. Maar de juiste vraag daarbij is: waar kies je voor? Ga je voor hebben, ga je voor geven? 

Het Kind en het Licht komen er aan om ons te laten zien dat voor de wereld die in duisternis verloren ligt, toch hoop bestaat, en onbaatzuchtigheid. De wereld om ons heen heeft òns nodig. Als je geeft wat je kunt, deelt wat je hebt en je van binnenuit verbindt met de ander, dan kan daar naar hartenlust in worden geprikt. Maar lek ga je nooit.

Ik wens u en jullie allen heel graag een gezegende Advent.

Met een hartelijke groet,

Pastor Maria OpgeldeNaaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de Oude Kerk. De diensten zijn ook digitaal te volgen: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283


Zondag 27 november

10.00 uur     1e Advent, ds Neeltje Reijnders

19.00 uur     Taizévesper, ds Marjan de Vries     


Zondag 4 december

10.00 uur     2e Advent, ds Neeltje Reijnders

(10.00 uur Streekdienst in ’s-Gravenzande)

19.00 uur Sinterklaasvesper, ds Neeltje Reijnders; verhalen en muziek rond de vraag: wie was toch die Goedheiligman?


Zondag 11 december

10.00 uur     3e Advent, Dienst van Schrift en Tafel, ds Neeltje Reijnders

19.00 uur     Lessons and Carols, ds Neeltje Reijnders; teksten en liederen onderweg naar Kerst.            


Ontmoetingskerk

Zondag 27 november    

10.00 uur ds Pieter Terpstra, Heemstede

10.00 uur     ds Marjan de Vries, Hallo Contact 

Zondag 4 december

10.00 uur Net ff anders, m.m.v. Anita Stigter (Pauluskerk, R’dam), ds Marjan de Vries

Zondag 11 december

10.00 uur Avondmaal-ontbijt, ds  Sietske v.d. Hoek


ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006 neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl   

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


BIJ DE KERKDIENSTEN 

Kerkdiensten naar Kerst toe

Zondag 27 november is de eerste Advent en de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. Er is speciaal aandacht voor de kinderen. Advent is de opbouw naar Kerst en dat kan niet feestelijk genoeg zijn!


Zondag 4 december is het een drukte van belang in de kerk! We beginnen met de tweede Adventsdienst, daarna is er aansluitend om 11.30 uur het Kerstschilderen, waar nu nog 5 mensen aan mee kunnen doen, dan is de groep vol. ’s Avonds is er de Sinterklaasvesper, die, de naam verraadt het al, over Sinterklaas gaat. Wat heeft deze goedheiligman te zeggen op religieus gebied? Waarom zouden we bij hem stil staan? Aanvang 19.00 uur in de Oude Kerk.


Zondag 11 december vieren we het Heilig Avondmaal en daarmee markeren we dat het bijna Kerst is, een speciale gelegenheid. ’s Avonds is er een Engelse traditie, namelijk de Lessons and Carols. Met de muziekgroep onder leiding van Jeroen de Ridder komen we in de ‘bijna Kerst’-sfeer, met Kerstzangen en toepasselijke Bijbelteksten. 


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 21-nov. mevr. G.I.J. van den Bosch-de Jong, Mariendijk 35 A, 2675SX Honselersdijk, 86 jaar.

Op 26-nov. dhr. Z. Beekhuizen, Hendrik van Naaldwijkstr 10, 2671BC Naaldwijk, 83 jaar.

Op 6-dec. dhr. J.J. van Zanten, Koningstraat 33, 2671JS Naaldwijk, 82 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Bedankt

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar een kaartje heeft gestuurd naar aanleiding van het verblijf van Anton in het verpleeghuis Vrederust, Houtwijk en nu in de Hooge Tuinen in Naaldwijk.

Het doet ons goed om zo te merken dat we niet vergeten worden in de Oude Kerk. 

Namens Anton dank en de hartelijke groeten.

Annie van Hoeven


GIFTEN

Voor het College van Kerkrent-meesters via mevr. A. Van Hoeven voor de najaarscollecte  € 100,-.

Voor collecte via de bank € 10,-. 

Gift via D. Verhoeven  € 10,-.

Hartelijk dank voor deze giften.

HET HEMD VAN HET LIJF

Sinds begin 2022 stelt steeds iemand van de gemeente van de Oude Kerk in deze rubriek zich voor. We vragen hem of haar het ‘hemd van het lijf’ door vragen voor te leggen waaruit gekozen kan worden. In de beantwoording ervan in Vrije Ruimte leren we degene beter kennen en uiteindelijk leren we als gemeente elkaar steeds beter kennen. 

Degene die geweest is mag de volgende uitzoeken bij wie ‘het hemd van het lijf’ wordt gevraagd. Degene die deze keer bevraagd wordt is Evert van Malkenhorst. 

Mijn naam is Evert van Malkenhorst, opgegroeid in een bakkersgezin in het centrum van Naaldwijk. Mijn ouderlijk huis stond op de hoek Prins Hendrikstraat en Koningstraat zodat als kleine jongen mijn ‘leefwereld’ zich ook afspeelde op het Wilhelminaplein en rondom de Oude Kerk. Hoewel ik op de Moddermanschool bij juffrouw Nieuwkerk mijn schooltijd ben begonnen, ging ik daarna naar de Rehobothschool. Aansluitend heb ik in Vlaardingen de Detailhandelsschool gedaan. Toen een nieuwe opleiding en bijgevolg een kleine school waar nog volop gepionierd werd en waaraan ik mooie herinneringen bewaar. 

Mijn werkzame leven heeft zich van jongs af aan in en rond de bakkerij afgespeeld. Het was een echt familiebedrijf waarin alle gezinsleden een rol vervulden. Na mijn schooltijd ben ik bij de Rabobank gaan werken. Begin jaren ‘70 was een enorme groeitijd voor de financiële dienstverlening en in Naaldwijk stond als gevolg van de fusie tussen de Voorschotbank en de Boerenleenbank nieuwbouw aan de Verdilaan op het programma. Na een inwerkperiode heb ik mij vanaf het eerste begin volledig met deze nieuwbouw bezig mogen houden. Dit was het begin van een 40-jarig dienstverband waarin ik diverse functies heb bekleed. Het was een fantastische tijd waarin ik veel heb geleerd en meegemaakt, ik bewaar hier prachtige herinneringen aan. Tijdens mijn loopbaan heb ik vrijwel altijd in de avonduren aan opleidingen besteed waaronder een studie Bedrijfskunde aan de HAS in Delft en de laatste jaren voor mijn pensionering makelaar o.g.

In 1976 ben ik met Coby getrouwd en zijn wij in Honselersdijk gaan wonen, waar ook onze jongens Evert en Pleun-Willem zijn geboren. De behoefte aan een andere woning bracht ons in 1986 naar Naaldwijk. Hoewel het maar een korte afstand was, veranderde er voor ons gezin wel een en ander. Voor de jongens betekende het een andere school en voor ons als gezin een andere kerk. 

Ik ben graag maatschappelijk betrokken en dit uitte zich in diverse bestuursactiviteiten waarvan de kerk- en schoolbesturen wel mijn voorkeur hadden. Het is begonnen bij de Voorhofkerk in Honselersdijk. Vervolgens penningmeester van de Christelijke Nationale Schoolvereniging in Naaldwijk.   

Nu wij beiden zijn gepensioneerd maken wij graag lange afstandswandelingen. Zo hebben wij alle natuurparken van Engeland gelopen maar ook the coast to coast was een hoogtepunt. Afgelopen voorjaar de Franciscusroute van Florence naar Rome gelopen. Een fantastische ervaring. Daarnaast studeer ik aan de Open Universiteit: culturele wetenschappen, als hobby. Ook beleef ik veel plezier aan het wekelijks roeien met een groepje vrienden in Delft. 

Hoewel ik van jongs af aan ben opgegroeid met de Kandelaarge-meente zijn wij circa 30 jaar geleden overgestapt naar de Oude Kerk. Die overstap hebben wij als een verrijking ervaren.  

Als vrijwilliger bij de Oude Kerk ben ik begonnen met het bezoeken van nieuw ingekomenen. Het persoonlijke contact werd op prijs gesteld en leidde tot waardevolle gesprekken. Later heb ik de gemeente mogen dienen als diaken in een prachtig sterk team. Die periode heeft de diaconie een aantal aansprekende zaken opgepakt. Allereerst werd het bezit geherstructureerd, de lokale voedselbank opgericht en vervolgens het initiatief tot oprichting van hospice Beukenrode. De Oude Kerk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan maatschappelijk relevante projecten voor het Westland.

Er wordt volop gewerkt aan samenwerking met de protestantse kerken in Naaldwijk wat ik toejuich en hoop dat dit zal leiden tot volledige eenwording, een verrijking voor iedereen!

Ik geef het stokje door aan: Arie van Spronsen.  

VESPER; WAT IS DAT EIGENLIJK?

Dat dacht ik toen ik de aankondiging van de ‘masterclass vesper’ zag. Wat betekent vesper, waarom is een vesper altijd ’s avonds, hoe organiseer je zo’n “kerkdienst”. Met veel vragen meldde ik mij aan. Samen met nog 5 anderen kwamen we uiteindelijk 3 avonden bij elkaar in de Oude Kerk.

O.l.v. Neeltje Reijnders, Marian de Vries en Henk Vahrmeijer spraken we over vorm en inhoud. Zeer waardevolle avonden die mij een heel ander beeld hebben gegeven over vesper = avondgebed. Een korte bijeenkomst zonder preek, maar met enkele vaste liturgische elementen. De vesper kan over alles gaan wat jou of mij bezighoudt. Zo is er binnenkort een vesper over Sinterklaas.

Ben jij geïnteresseerd om ook eens een masterclass Vesper bij te wonen of wil je er meer over weten?

Neem dan contact op met Neeltje Reijnders.

Heleen Verduijn


INTERNATIONAAL DRUK!!!
Het is zaterdag 5 november 2022. Het is zowat 14.00 uur, dus de deur van de Oude Kerk gaat open. Tot mijn verbazing stonden er al mensen voor de deur en dat zou zo blijven…..de hele middag.

Echtparen, moeders met kinderen, 2 vriendinnen uit Oekraïne, die tijdelijk in ons land zijn, een toerist, die uit Azerbeidzjaan bleek te komen (zei Godsdienstig te zijn, deed netjes zijn pet af en maakte een korte buiging voor de kansel), echtparen uit Schiedam, Krimpen a/d IJssel , Rotterdam,  ’s-Gravenzande en twee dames van de Uniekerk en niet te vergeten een mij goede bekende uit Naaldwijk, die zei dat ze een boek kwam uitzoeken voor haar dochter die een half jaar aan de andere kant van de wereld vertoeft en graag wat Nederlands leest.
Zoals mij eerder is overkomen was er ook nu een ventje van een jaar of vijf, nu met zijn oma, dat zeer belangstellend was voor alles wat er te zien is in de Oude Kerk. Zijn oma zei, dat dat bij alle kerken zo ging. De dames uit Oekraïne spraken geen woord Duits, Engels of iets anders en mijn Oekraïens is niet best. Na een rondje kwam een van de dames met een handje klein geld en wilde dat aan mij geven. Ik wees met wat gebarentaal naar de bussen bij de uitgang en al snel hoorde ik gerinkel…wat het was blijft voor mij een vraag. De familie uit Krimpen was zeer belangstellend naar de modaliteit van de Oude Kerk en had belangstelling voor ons orgel. Na een kort gesprek zeiden we gezamenlijk dat dat eigenlijk niet belangrijk is. Ook kwam het tanend kerkbezoek aan de orde. Meerdere malen werd ik erop opmerkzaam gemaakt dat het raam waardering kreeg. Toch leuk om te horen. De familie uit ’s-Gravenzande meldde dat haar zoon in de glassector werkt maar niet bij onze leverancier. De aanloop bleef, meerdere boeken werden verkocht, een familie die Arnold goed kent zei, dat ze de voorraad kaarten kwamen aanvullen en er ging geld in de naastgelegen bus.

De tijd was gevlogen toen ik om 16.00 uur de kerk afsloot en de sleutels op gepaste wijze deponeerde.
Al met al een vruchtbare en drukke middag die echt voorbij vloog.

Uw suppoostZUIDHOLLANDS SYMFONIEORKEST

Oude kerk Klassiek op zondag 27 november

WestlandTheater De Naald realiseert in samenwerking met Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk en Westland Cultuurweb enkele klassieke concerten in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk.

Het tweede concert van dit seizoen is op zondag 27 november.


Over het orkest
Het Zuid-Hollands Symfonie Orkest (ZSO) is in 2000 opgericht en repeteert in Den Haag. Voor een orkest met vaste samenstelling is het ZSO een relatief jong orkest. Het orkest combineert ambitie met plezier. Dominic Sierat is dirigent van het ZSO. Onder zijn leiding gaat het orkest het avontuur niet uit de weg. De concertprogramma’s laten een grote verscheidenheid aan composities zien. Naast het ‘ijzeren repertoire’ van bijvoorbeeld Beethoven, Brahms en Tsjaikovski,

voert het ZSO ook modernere werken van componisten als Debussy, Ravel en Stravinsky uit. Het orkest ontwikkelt hierdoor flexibiliteit en muzikaliteit en de wekelijkse repetitie blijft afwisselend en uitdagend.      

Locatie: Oude Kerk Wilhelminaplein Naaldwijk

Aanvang: 15.00 uur

Kaarten à € 15,00 inclusief consumptie zijn verkrijgbaar via www.westlandtheater.nl/0174-636900 of aan de balie van de Naald.


Bezinning beleving Verdieping

Zin in verhalen

Maandag 28 november, Ontmoetingskerk, 20.00 uur. 

Tweede van een cyclus van acht bijeenkomsten. Waarin één van de drie predikanten, ditmaal ds. Reijnders, de deelnemers meeneemt in een Bijbeltekst, tafelgebed of bespiegeling. Alle bijeenkomsten van dit seizoen hebben iets te maken met “aan tafel”.

KERSTSCHILDEREN IN DE OUDE KERK

Zondag 4 december bent u van harte welkom om in de Oude Kerk om 11.30 uur te komen schilderen. In twee uur maken we allemaal een schilderij over het Kerstverhaal, iedereen over een eigen gedeelte van deze Kerstgeschiedenis. Deze schilderijen worden vanaf het weekend van  18/19 december  tot en met zondag 8 januari in de Oude Kerk geëxposeerd. 

Daarnaast wordt er een mooie presentatie van de schilderijen gemaakt die tijdens het lezen van het Kerstverhaal op eerste Kerstdag (zondag 25 december) in de Oude Kerk wordt getoond

Mocht het Kerstverhaal voor u wat te hoog gegrepen lijken om te schilderen, dan zitten we ook te springen om ‘Kerstige’ schilderijen, bijvoorbeeld Kerstbomen, Kerstballen, spelende kinderen in de sneeuw of wie weet waagt u zich wel aan een portret van de Oude Kerk! (En denkt u ook eens aan het nieuwe jubileumraam dat de Oude Kerk siert als onderwerp!) Ook die werken kunnen hun plaats vinden in de expositie en in de presentatie. We zijn allemaal amateurs en het samen voorbereiden op Kerst is nog net wat belangrijker dan dat er gelikte imitaties van Rembrandt zouden ontstaan. 

We kunnen nog 5 mensen ontvangen die aan dit unieke project mee willen doen, u mag zich opgeven via n.reijnders@xs4all.nl. Doet u alstublieft kleren aan die vies mogen worden en neem een oude tandenborstel mee!

Ds. Neeltje Reijnders

KERSTMARKT 

Oude kerk Naaldwijk 2022

Eindelijk …......het is zover ; onze gezellige kerstmarkt gaat weer door dit jaar!!

Op vrijdag 9 december van 12.00- 18.00 uur en zaterdag 10 december van 11.00-17.00 uur is  de  kerstmarkt in onze Oude Kerk. De kerk zal weer vol staan met kraampjes: (kerst)decoraties, tassen, sieraden, sjaals, lekkernijen, kerstkaarten, hebbedingetjes, kerststukken, verzorgingsproducten, tweedehands artikelen, proeverijtjes en nog veel meer. U ziet dit jaar bekende kraampjes, maar ook heel veel nieuwe kraampjes!

Op zaterdag zijn er leuke workshops voor de kinderen! Dus laat de kinderen zeker niet thuis!

Op beide dagen om 15.00 verzorgt Koor 4Fun een mooi optreden met bekende kerstliedjes.

Het is elk jaar weer fijn om te zien dat veel mensen onze kerstmarkt bezoeken en het is ook heel gezellig om, onder het genot van een kopje koffie, erwtensoep of een glaasje glühwein met elkaar te praten.

We zoeken nog mensen die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie in ons restaurant. Vind je dit leuk? Neem dan contact op met marjovanerven@hotmail.com of 06 41734918.

U hoeft zeker niet naar Duitsland voor het bezoeken van een kerstmarkt, maar gewoon naar de Oude Kerk te Naaldwijk!

We zien u graag op 9 en 10 december.


Kerstviering ouderen

Op 19 december a.s. willen we weer een kerstmiddag organiseren voor alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Dit jaar echter, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om een introduce(e) mee te nemen. U begrijpt dat het daarom voor de organisatie erg belangrijk is dat u zich vooraf aanmeldt. Dan pas weten we of u komt en met hoeveel personen u komt. 

Aanmelden kan tot 12 december a.s. bij

-Joke Weerdenburg, tel. 0174 648569

-Dineke van Hoeven, tel. 0174 237522.

We komen samen op 19 december van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur in de Oude Kerk. De middag staat onder leiding van ds. Neeltje Reijnders (parkeren kan op het Wilhelminaplein).

Heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, beschouw dan deze aankondiging als uw uitnodiging om u aan te melden.

De Diaconie.


NB: Alles is natuurlijk onder voorbehoud van de op 19 december geldende coronaregels.