Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 8 van  Vrije Ruimte                     6 juni 2019

Enthousiasme

​

Onlangs logeerden veertien studenten uit Groningen een weekend in de Uniekerk. Het verblijf in een kerk was hen niet vreemd. Zelf wonen zij in Groningen in een voormalig kerkgebouw. Stichting Ruimzicht heeft deze kerk omgebouwd zodat er plaats is voor zeven internationale theologen en acht studenten uit eigen land, waarvan sommigen ook theologie studeren. Er is een gemeenschappelijke ruimte en er is een kapel ingericht als een soort kloostercel. Ook gasten kunnen daar tijdelijk verblijven. Dat past bij het motto van het internationale ‘huis’ Casa Mundo: samen willen zij openstaan voor de wereld rondom. Tijdens de kerkdienst van 26 mei werden de Schriftlezingen van die zondag in drie verschillende talen gelezen. Zo hoorden we een aantal Indiase dialecten, Afrikaanse talen en het West-Europese Tsjechisch. Het was alvast even Pinksteren. Ieder sprak in de eigen moedertaal.

Omdat de studenten onderling Engels spreken, hebben zij elkaar tijdens deze kerkdienst ook anders leren kennen. 

​

​

Is dat ook niet de essentie van Pinksteren? Het feest roept mensen uit zichzelf weg en brengt hen ook dichter bij zichzelf. De classicus Cornelis Verhoeven hield al in 1966 een intrigerende voordracht: ‘Een filosofie van het enthousiasme’. Zestien jaar later werden deze woorden herschreven en in essayvorm gepubliceerd. Hij zag de dubbele beweging die met Pinksteren aan het licht komt als een vorm van ‘ascese van het enthousiasme’, waarbij gelatenheid en geestdrift elkaar aanvullen. Enthousiasme overkomt een mens in eerste instantie passief, ‘het gebeurt’. 

Vervolgens zet het aan om deze inspiratie verder naar buiten te brengen. In tijd en ruimte wordt als een soort transport vervoerd wat eerder nog niet in beweging kwam.

Die wisselwerking tussen passiviteit en activiteit kan ook nu verhelderend werken. Want te veel nadruk op een van beide leidt ofwel tot stilstand ofwel tot zelfoverschatting. Het is een kunst om zo veerkrachtig te leven dat het je steeds weer overkomt, met voldoende ziel, zakelijkheid en evenveel realiteitszin. 
Als kerkelijke gemeenten om vernieuwing vragen, dan kan dit niet zonder inspanning gerealiseerd worden. Tegelijk is er lef nodig om te veranderen. Want waar enthousiasme tegengewerkt wordt, verdampt de geestkracht.

In het blad Vrijzinnig (Jaargang 12, nummer 2, juni 2019, zie ook de website www.vrijzinnig.nl) houdt Chris Doude van Troostwijk een vurig pleidooi voor het ontwikkelen van een soort buitenperspectief. Hij noemt dit ‘buitenzinnigheid’. Met hem geloof ik dat dit nieuwe toe-eigening mogelijk maakt van wat van steeds meer betekenis ontdaan is. Deze nieuw-vrijzinnige grondhouding biedt toekomst in een tijd waarin het heilige verwereldlijkt is en het alledaagse veelal wordt geheiligd. 
En toch blijf ook ik zoeken naar het nieuwe elan dat niet maakbaar is. Niet door kennis, door verstand en door selfmade mensen. 
Dat perspectief klinkt op Pinksteren allereerst als een geschenk en als een gave. Op dat vuur kunnen wij niet zomaar beslag leggen, want het laait op een onverwacht moment op. Het maakt de momenten waarop mensen één van hart en ziel en geloof en taal zijn daarom des te waardevoller.

Nog even en het wordt hopelijk weer Pinksteren!

​

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

​

​

​

​

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29040029. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl

​

Zondag 9 juni

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Eerste Pinksterdag

19.00 uur, geen vesper

​

Zondag 16 juni    

10.00 uur, ds Gerrit Cnossen, Apeldoorn

19.00 uur, Vesperplus, Gregoriaanse vesper, m.m.v. Vrouwenschola Deo Sacrum (Poeldijk), Psalm 98, ds Carel v.d. Meij

​

Zondag 23 juni

10.00 uur, ds Suzan ten Heuw, Leiden

19.00 uur, zie Ontmoetingskerk

​

Zondag 30 juni

10.00 uur, Ds Carel v.d. Meij, dienst van Schrift en Tafel

19.00 uur, Vesper, Psalm 18, ds Marjan de Vries

​

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 

Zondag 9 juni

09.30 uur, ds ds Eibert Kok

Zondag 16 juni    

09.30 uur, ds Carel v.d. Meij, zondag Trinitatis

Zondag 23 juni    

09.30 uur, ds Marjan de Vries 

09.30 uur, ds Eibert Kok, Hallo Contact, de Rank

19.00 uur, cie. Bijzondere diensten, ds Dirk van Duivenbode, m.m.v. jongerenkoor Challenge (Dordrecht), in de Oude Kerk

Zondag 30 juni

9.30 uur, ds Eibert Kok

​

​

​

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: 

Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 236, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot,  Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, 

emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96. diaconieoudekerk@caiway.net

​

IN MEMORIAM

Alexander Boers, 5 juni 1932 – 4 mei 2019
Alexander Boers werd op 5 juni 1932 geboren in Naaldwijk. Zijn vroegste jeugd bracht hij door aan de Geestweg met zijn zusje Nel. Veel later werd in het gezin ook jongste zus Annie geboren. Hij mocht naar de ambachtsschool en leerde voor timmerman. Toen Sander 18 was verhuisde het gezin naar de Perenstraat. Snel daarna leerde hij Johanna de Zeeuw kennen en trouwde met haar. Samen kwamen ze te wonen aan de Opstalweg naast de familie Hofland. Er ontstond een vriendschap die hun leven lang zou duren. Sander werkte bij Aannemersbedrijf Zwarts en later voor de woningbouwvereniging. En ook thuis en bij anderen werd er geklust.

An en Sander kregen geen kinderen. Wel werden ze oom en tante van kinderen van familie en vrienden. Sander was een plichtsgetrouw mens, hij stond niet graag in de belangstelling. Maar kon wel enthousiast worden als hij het naar zijn zin had.

Vogels waren zijn grote hobby. Vroeger hadden ze dan ook een volière. De laatste jaren werd je bij een bezoek aan Sander begroet door een vogelgeluid. En als je eenmaal binnen om je heen keek waren er overal vogels te ontdekken. Op donderdag 9 mei namen we afscheid van Sander in de aula van begraafplaats de Woerdtuinen. We brachten hem naar zijn laatste rustplaats en namen afscheid met de woorden van Jezus: ‘Kijk naar de vogels in de lucht’. Vogels horen zingen en zien vliegen brachten Sander bij de verwondering over het leven en onze Schepper. 
Alexander is 87 jaar geworden.

Ds. Marjan de Vries

​

UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).

​

Overleden

Op 28 mei jl. is op leeftijd van 82-jarige leeftijd overleden de heer Lambertus Arie (Bertus) Rolff. De crematie vindt plaats dinsdag 4 juni a.s. om 15.00 uur in Crematorium Eikelenburg te Rijswijk. 

In het volgende nummer van de Vrije Ruimte volgt het In Memoriam van de heer Rolff.

​

Verjaardagen

Op 14-jun: Dhr. W.A. van Staalduinen,  Naaldwijk, 86 jaar.

18-jun: Mevr. J.A. Prenger - Rolandus Boers,  Naaldwijk, 82 jaar.

19-jun: Dhr. A. van den Ende, Hoek van Holland, 82 jaar.

29-jun: Mevr. M.M. Alleblas - van den Boogerd, Naaldwijk, 84 jaar.

3-jul: Dhr. L.J. Wielders, 80 jaar.

4-jul: Dhr. J.C. de Hoog, Naaldwijk, 89 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via mevr. A. van Hoeven € 50,-, € 10,- en € 10,-.

Hartelijk dank voor deze giften.

​

CURIOSAMARKT OUDE KERK

De voorbereidingen voor de Curiosamarkt op 27 en 28 september 2019 zijn in volle gang. Prijzen en vergunningen worden geregeld en loten voor de Grote Verloting worden gedrukt. Wat het hele jaar doorgaat is het door Deo Wiskerke verzamelen van curiosa: meubels, elektronica, boeken, platen, vintage, speelgoed, kleding, schilderijen, noem maar op. Eind september wordt alles gesorteerd en tentoongespreid in de Oude Kerk waar u het voor een zacht prijsje op de kop kunt tikken. Kortom: een weekend voor de vrijwilligers én de bezoekers om naar uit te kijken en de data alvast te noteren!

Commissie Curiosamarkt

​

​

STAGIAIRES

Als u op woensdagmorgen de Oude Kerk aandoet, ontmoet u vast deze twee dames. Marieke van Leersum en Rianne van der Gaag. Zij lopen bij ons stage en zijn beiden leerling van het Herman Broerencollege. Zij helpen de kerk schoonhouden en de gasten ontvangen. De kerk is nogal stoffig, maar daar weten zij wel raad mee…..

OP REIS NAAR JOU

Zondagavond 23 juni, aanvang 19.00 uur, is er in de Oude Kerk een dienst, georganiseerd door de Commissie Bijzondere Diensten van de PgN, met als thema “op reis naar jou”. In deze tijd van het jaar waarin veel mensen op reis gaan naar de meest bijzondere, exotische of juist rustgevende bestemming, moeten we elkaar en God niet uit het oog verliezen.

De voorganger tijdens deze dienst is dominee Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland. De organist is Gerard Bal. Het Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge (https://www.ikjk-challenge.nl/) uit Dordrecht zorgt voor de muzikale omlijsting. Dit is een Eigentijds, enthousiast en inspirerend gospelkoor met jongerenvan 16 tot en met 30 jaar. Zij zingen zowel Nederlands- als Engelstalig.

Wij gaan er een mooie dienst van maken! 

​

Vindt u het fijn om een dienst georganiseerd door de Commissie Bijzondere Diensten bij te wonen, dan kunt u de diensten van dit jaar alvast in uw agenda zetten:

*Op 29 september wordt er een dienst georganiseerd met Ds. Gerrit van Dijk uit Maassluis. Het koor Unlimited uit Hardinxveld-Giessendam zal dan voor u optreden.

* Op 10 november wordt de dienst geleid door Anton v. Dalen uit Naaldwijk.

De muziek zal dan verzorgd worden door een deel van de muziekvereniging Honsels Harmonie uit Honselersdijk. 

​