Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 15 van  Vrije Ruimte              28 november 2019

Op weg naar Kerst


Als dit op één na laatste nummer van de Vrije Ruimte 2019 op de mat valt begint zondag 1 december de periode van Advent die voorbereidt op het kerstfeest. Op alle vier de zondagen die in de adventsperiode vallen worden er in de kerken kaarsen aangestoken. In die weken leven we toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. 

Er bestaan voor Advent ook wat symbolen en gebruiken voor thuis. Bijvoorbeeld een adventskalender te gebruiken om af te tellen naar Kerst of een adventskrans waarin vier kaarsen staan, die laten zien dat we steeds dichter bij Kerst komen: het feest van het licht. Ook zie je in aanloop naar Kerst bij sommige huizen wel een lichtgevende ster voor het raam hangen als symbool dat Jezus kwam om licht in de duisternis te brengen. In de Bijbel is overigens, in tegenstelling tot veel christelijke feesten, geen aanleiding voor Advent te vinden. Het werd pas voor het eerst in de vierde eeuw na Christus voor het eerst gevierd. 

Als ik door de Intratuin loop duizelt het me van de voorwerpen die je allemaal kan aanschaffen om je huis in kerstsfeer te brengen. Uitgezonderd de kerststallen, de kaarsen en de verlichting zie ik in wat me tegemoet blinkt weinig verbinding met het geboortefeest, maar ontegenzeggelijk zijn het allemaal voorwerpen die het huis in een feestelijke sfeer brengen. En daar is natuurlijk niks tegen. Omdat steeds minder mensen een associatie met het geboortefeest, met de betekenis van Kerst hebben, zijn er door de commercie stemmen opgegaan niet meer van kerst maar van winterfeest te spreken. Ik zou dat betreuren. Het is echter mede het gevolg van het feit dat Nederland niet langer meer een overwegend christelijke bevolking kent. 

Maar christen of niet christen, gelovig of niet gelovig, bij velen bestaat, ben ik van overtuigd, toch een gemeenschappelijk verlangen. Een verlangen naar een wereld die er anders uitziet dan we nu vaak ervaren. Verlangen naar een wereld waarin volkeren weer gewoon samen kunnen leven. Waarin voor iedereen te eten is. Waarin het niet meer nodig is je land te verlaten om ergens asiel te vragen. Waarin jonge mensen zich niet langer door drugs kapot laten maken. Waarin mensen niet meer overvallen worden door kanker. Waarin niet langer meer hersenloze en harteloze figuren anoniem of openlijk de meest 

vreselijke racistische verwensingen op onder andere de sociale media rondslingeren. Velen geloven echter dat die verlangde wereld er nooit zal komen en dat kan moedeloosheid en onverschilligheid met zich meebrengen. Dan maar die tekortschietende wereld tijdelijk buitensluiten en zich koesteren in de behaaglijke sfeervol versierde huizen die voor een deel door de bewoners straks worden verlaten om een warme kerstviering bij te wonen. Opnieuw niks mis mee. Integendeel. Een groot goed om met familie en vrienden thuis of met de geestverwanten in kerkgebouwen in welke vorm dan ook een gevoel van vrede en gemeenschap te beleven. 

Maar mag het ook een onsje meer zijn! 

Mag komende Kerst, en de daaraan voorafgaande weken, ondanks alles, toch aanleiding zijn om in beweging te komen en niet louter passief af te wachten. Kunnen we ondertussen niet ook iets bijdragen om die wereld, om dat Koninkrijk, zeggen we als gelovigen, wat dichterbij te brengen. Ook al zal dat verlangen, die droom, nooit helemaal gestalte krijgen en al zullen we er niet meer van zien dan hier en daar een glimp. Wij zijn en blijven echter het enige instrument waardoor ons verlangen, dat tegelijk ook Gods droom is, zichtbaar gemaakt kan worden. Gelukkig, en dat moet ook gezegd worden, zijn er ook hoopvolle tekenen die laten zien dat mensen zich niet door moedeloosheid uit het veld laten slaan. 

Het eerste vers van het Adventslied (462 uit het Liedboek) luidt 


Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden dood gezwegen, 

levenslang gebroken zijn? 


Hier spreekt die herkenbare twijfel uit. Voor ons, voor wie het feest van de geboorte nog altijd van betekenis is, kunnen hoop, troost en inspiratie putten uit bijvoorbeeld het laatste vers van lied 462 dat luidt: 


Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is.

Ds. Dick Peters

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl


Zondag 1 december        

10.00 uur, 1e Advent, ds Carel v.d. Meij, Streekdienst met VVP Honselersdijk en Maasdijk en Uniekerk, Kinderkring

19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij, Psalm 25


Zondag 8 december

10.00 uur, 2e Advent, professor Johan Goud, den Haag 

19.00 uur, Festival of Lessons and Carols, m.m.v. Cantorij 


Zondag 15 december

10.00 uur, 3e Advent, ds Marjan de Vries

17.00 uur, Kerstfeest kinderkring

19.00 uur, geen vesper 


Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Zondag 1 december

10.00 uur, 1e Advent, ds Eibert Kok, Rode Loper

10.00 uur, ds Marjan de Vries, Atrium    

Zondag 8 december

10.00 uur, 2e Advent, ds Carel v.d. Meij

Zondag 15 december    

10.00 uur, 3e Advent, ds Eibert Kok


ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net


WIJ GEDENKEN

Op zondag 17 november is Carel Peter de Hoog overleden. Carel de Hoog is geboren en getogen in Naaldwijk. Hij werd geboren op 30 oktober 1935 en groeide op in een gezin waar hard werd gewerkt en goed voor elkaar werd gezorgd. Zijn vader werkte op een tuindersbedrijf. Carel ging later zelf ook in die sector werken, maar niet met z’n handen in de aarde. Hij was opgeleid voor installatiewerk en hield zich bezig met de elektrische installaties in de tuinen. Maar hij hield zich niet alleen bezig met elektrische leidingen, hij hielp ook graag mensen. Hij is vele jaren als vrijwilliger actief geweest bij de EHBO. Dat mooie werk werd op een bijzondere manier beloond, want hij kwam er zijn vrouw tegen, die in dezelfde regio als vrijwilliger werkte. Hun kerkelijke ligging was een beetje anders, maar ze lagen elkaar erg goed. Ze hebben een lang en gelukkig huwelijk gehad. Carel is na een aantal jaren veranderd van baan. Hij werd vertegenwoordiger bij een bedrijf in technische bevestigingsmiddelen. Hij had plezier in dat werk. Hij was vaak op pad en had met veel mensen contact. Hij steeg op de ladder in het bedrijf en stond tot aan zijn pensioen aan het hoofd van de afdeling verkoop. Hij had kijk op mensen. Die scherpe blik had misschien te maken met een andere hobby van hem: fotografie. Hij heeft veel foto’s gemaakt en daar ook veel prijzen mee gewonnen. Hij ontwikkelde zelf de foto’s die hij genomen had. Later ontwikkelde hij ook foto’s die één van zijn zoons genomen had. In die foto’s werd zichtbaar hoe hij van de schoonheid van het leven kon genieten. Het was verdrietig voor hem dat een nare ziekte hem dwong van dat leven afscheid te nemen en zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen los te laten. Maar hij had er ook vrede mee. Hij kon terugkijken op een mooi leven. Daar was hij dankbaar voor. Vrijdag 22 november hebben we afscheid van hem genomen in een dienst in de Aula Woerdtuinen, waarna we zijn lichaam aan de aarde hebben toevertrouwd.

Carel van der Meij

UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 6-dec: Dhr. J.J. van Zanten Koningstraat 33 2671JS NAALDWIJK 79 jaar:15-dec: Dhr. J. van Daalen, NAALDWIJK 92 jaar:18-dec: Mevr. J. Knoppert - Burgersdijk, NAALDWIJK 90 jaar:18-dec: Dhr. C.A. Kruithof, NAALDWIJK 79 jaar

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Huwelijksjubileum

Op 19 december zijn dhr. en mevr. Alleblas- Langenberg 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Naaldwijk


Nieuw ingekomen leden

Dhr. A. Boekestein.

Welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


KERSTMARKT Oude kerk Naaldwijk

Nog een week........dan is het zover!

Op vrijdag 6 december van 12.00- 18.00 uur en zaterdag 7 december van 11.00-17.00 uur is de jaarlijkse kerstmarkt in onze Oude Kerk.

De kerk zal weer vol staan met kraampjes: (kerst)decoraties, tassen, sieraden, sjaals, lekkernijen, kerstkaarten, hebbedingetjes, kerststukken, verzorgingsproducten, tweedehands artikelen, proeverijtjes en nog veel meer.

U ziet dit jaar bekende kraampjes, maar ook heel veel nieuwe kraampjes! Door de vele aanmeldingen gaan we dit jaar uitbreiden! Ook zullen er leuke workshops zijn voor de kinderen! Dus laat de kinderen zeker niet thuis!

Het is elk jaar weer fijn om te zien dat veel mensen onze kerstmarkt bezoeken en het is ook heel gezellig om, onder het genot van een kopje koffie, erwtensoep of een glaasje glühwein, met elkaar te praten.

U hoeft zeker niet naar Duitsland voor het bezoeken van een kerstmarkt, maar gewoon naar de Oude Kerk te Naaldwijk!

We zien u graag op 6 en 7 december.


NAALDWIJK ZINGT……

A Festival of Lessons and Carols

De werkgroep ‘Naaldwijk zingt” heeft voor zondagavond 8 december a.s. weer een zangavond in de Oude Kerk op het programma staan. Deze ‘Naaldwijk zingt’ staat in het teken van Advent en heeft de vorm gekregen van een Engels ‘Festival of Lessons and Carols’, waarbij lezingen en liederen elkaar afwisselen. De Cantorij van de Oude Kerk met Gerard Bal als dirigent verleent haar medewerking, terwijl Gerard Bal tevens zowel het grote orgel als het kistorgel in de Oude Kerk zal bespelen bij de begeleiding. Ook verleent fluitiste Lia Bal haar medewerking.

Een ‘Festival of Lessons and Carols’ is een dienst van lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament die worden afgewisseld met bekende liederen die op die lezingen van toepassing zijn of die de lezingen aanvullen. In Engeland zijn dergelijke ‘Festivals’ al vanaf het einde van de 19e eeuw zeer populair en ook in Nederland worden de ‘Festivals’ de laatste jaren steeds bekender en geliefder, vooral vanwege de prachtige Engelse Advents- en Kerstmelodieën.

In het Naaldwijkse ‘Festival of Lessons and Carols’, dat oecumenisch van opzet is, zijn Engelse liederen, uit het Engels vertaalde liederen en liederen in Engelse sfeer uit diverse Nederlandse liedbundels opgenomen. De Cantorij zingt in afwisseling met de gemeente en heeft enkele keren typisch Engelse bovenstemmen, zoals bekend van de koorzang in Engelse kathedralen. Ook zal het prachtige gregoriaanse ‘Rorate Caeli’, met Nederlandse teksten, klinken en een zegenbede van de bekende Engelse componist John Rutter.

De aanvangstijd van dit Naaldwijkse ‘Festival’ in de Oude Kerk is 19.00 uur.

Van harte aanbevolen!!


KERSTFEEST KINDERKRING

De puzzel van KerstOp zondag 15 december vieren we het kerstfeest voor de kinderkring in de Oude Kerk. 

Matthijs Vlaardingerbroek komt met zijn voorstelling “De puzzel van Kerst.”

Matthijs Vlaardingerbroek is een christelijke verhalenverteller, buikspreker en goochelaar.

Tijdens deze interactieve voorstelling zal hij op een mooie en grappige wijze de kerstboodschap vertellen.  

Kinderen, ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom.

De voorstelling begint om 17.00 uur.KERSTVIERING VOOR 70-PLUSSERS

Zoals ieder jaar hebben alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder weer een uitnodiging gekregen voor de kerstviering en een gezellig samenzijn. Dit jaar is dat op maandag 16 december van 16.00 uur tot 19.00 uur. U kunt u opgeven tot 9 december bij Annie van Hoeven, tel.627419 of bij Dineke van Hoeven, tel. 237522 of Joke Weerdenburg, tel.648569.

De collecte is bestemd voor het orgelfonds. Tot ziens op 16 december!

Lies van Essen