Restauratie en herinrichting


Kerk in de Steigers


De Oude Kerk van Naaldwijk mag gerekend worden tot de belangrijkste middeleeuwse kerken van Zuid-Holland. De omvang, datering, historische betekenis, bouwstijl en inventaris bepalen het unieke karakter van het monument.  

Het behoud van cultureel erfgoed gaat ons allen aan. De restauratie van de Oude Kerk in Naaldwijk is de waarborg voor het behoud van een monument dat zijn oorsprong heeft in de 13e eeuw.  

Aantasting door de bonte knaagkever was de directe aanleiding voor de restauratie. Deze insecten eten het hout van binnen uit op, zodat hun verwoestende werk in de eikenhouten balken en spanten in de kap uitwendig niet te zien is. Het resultaat is dat de houten constructie volledig wordt uitgehold. 

In de jaren 2003 en 2004 is dit probleem verholpen. Dit waren de fasen 1 en 2 van het totale restauratieplan.

Met de laatste fase (nummer 3) moet om subsidietechnische redenen voor 1 april 2010 begonnen zijn. Fase 3 behelst de stuclaag in het schip van de kerk onder de ramen, de vloer in het koorgedeelte en het voegwerk aan de buitenkant. Omdat de vloer van het koorgedeelte aangepakt moet worden is tevens besloten om het koorhek verrijdbaar te maken om zodoende grotere uitvoeringen en evenementen te kunnen organiseren. 

Naast de restauratie zal de Oude Kerk ook geschikt gemaakt worden voor multifunctioneel gebruik. Het herinrichtingsplan maakt exposities, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en andere culturele activiteiten mogelijk en door nu het koorhek verrijdbaar te maken, maken we de mogelijkheden hiertoe groter. Er kunnen dan ongeveer tweehonderd mensen meer in de kerk.  

De Oude Kerk: door de eeuwen heen - toen, nu en in de toekomst - een plaats waar mensen van hun geloof, vreugde en hun verdriet kunnen getuigen.  

Overheid, bedrijfsleven en particulieren leveren financiële bijdragen om het restauratieplan te kunnen realiseren.  

En ook een ontmoetingsplaats voor cultureel-maatschappelijke manifestaties.