OPENSTELLING 'OUDE KERK' NAALDWIJK


Bijna het gehele jaar door is de Oude Kerk  aan het Wilhelminaplein open voor bezichtiging op:


woensdag van 11.00 – 16.00 uur  

zaterdag van 14.00 – 16.00 uur


Er is dan iemand voor een gesprekje of  om vragen te beantwoorden, stiltecentrum, gelegenheid een kaarsje aan te steken en een permanente markt met tweedehands boeken. 

Op zaterdag is er regelmatig een gratis inloopconcert.OPENSTELLING KERK

De kerk is open tijdens de feestweek in Naaldwijk

Met instemming van de Kerkrentmeester wordt ons kerkgebouw tijdens de feestweek weer opengesteld voor het publiek. Naast bezichtiging van het gebouw is er ook gelegenheid om een expositie te bezoeken over de grote kerkrestauratie in de periode 1933 t/m 1935.

Met behulp van foto’s, documenten en de originele maquette van de kerk en omgeving kunnen de bezoekers kennisnemen hoe de restauratie is verlopen. De eerste aanzet voor restauratie dateert al van 1922. Ter gelegenheid van het plaatsen van een gedenkraam in 1922 in de zuidgevel van de kerk werd er met behulp van de architect, van der Kloot Meijburg, een plan ontwikkeld voor algehele restauratie van het kerkgebouw. Gezien de financiële zorgen heeft het nog tot 1933 geduurd voordat er kon worden begonnen aan de restauratie.

De expositie in het koor van de kerk geeft een duidelijk beeld hoe het allemaal is verlopen.

De openingstijden zijn: dinsdag 27 augustus 14.00 - 16.00 uur en woensdag 28 augustus tot en met zaterdag 1 september 10.00 - 16.00 uur.