Bijbelleesrooster 2023


Juli

2 juli - Handelingen 9:1-19a

3 juli - Handelingen 9:19b-31

4 juli - Romeinen 14:1-12

5 juli - Romeinen 14:13-2

6 juli - Psalm 28

7 juli - Marcus 6:1-6a

8 juli - Psalm 117

9 juli - Romeinen 15:1-1

10 juli - Romeinen 15:14-24

11 juli - Romeinen 15:25-33

12 juli - Romeinen 16:1-16

13 juli - Romeinen 16:17-27

14 juli - Marcus 6:6b-13

15 juli - Marcus 6:14-29

16 juli - Efeziërs 1:1-14

17 juli - Efeziërs 1:15-2

18 juli - Zacharia 1:1-6

19 juli - Zacharia 1:7-17

20 juli - Zacharia 2:1-9

21 juli - Marcus 6:30-4

22 juli - Efeziërs 2:1-10

23 juli - Efeziërs 2:11-22

24 juli - Zacharia 2:10-17

25 juli - Zacharia 3:1-10

26 juli - Zacharia 4:1-14

27 juli - Zacharia 5:1-11

28 juli - Marcus 6:45-52

29 juli - Efeziërs 3:1-13