Weekbrief van 22 oktober


Afgelopen week vond in de pastorie voor de eerste keer de ‘gesprekgroep Neeltje’/’de Bijbelgroep’/’de volwassenencatechese’ plaats, al naar gelang hoe de verschillende leden deze bijeenkomst noemden. Het was een geanimeerde avond waarin veel werd besproken over geloof en over de mensen zelf. Daar ga ik niet over uitweiden, want wat er werd besproken blijft binnen de groep. Maar u mag het kennismakingsspel wel weten.


Alle groepsleden kregen het plaatje hiernaast voor zich. De vraag was: wie ben jij of in wie herken jij je op dit plaatje. De deelnemers mochten het figuurtje waarin ze zich herkenden hun lievelingskleur geven. Daarna was de vraag: wie ben je vooral niet en ook daar mocht een kleur bij gekozen worden. Het is frappant hoeveel een simpel plaatje vertellen kan en de groepsleden durfden mooi inzicht in zichzelf te geven.


Ik stuur u deze afbeelding zodat u thuis ook eens kunt kijken wie u wel bent en wie u niet bent en welke kleuren daar bij horen. En waarschijnlijk kan het over een poosje weer helemaal anders zijn, omdat ook de herkenning verandert. De eerste volwassenencatechesegroep is vol. Mochten er meer mensen zijn die belangstelling hebben voor de volwassenencatechese, laat het weten. Dat starten we een tweede groep op, u kunt zich bij mij aanmelden (0174-769006).


Na dit ludieke en luchtige begin moet ook in de nieuwsbrief gemeld worden dat we zondag 21 november een indrukwekkende en intensieve dienst hebben, namelijk de Herdenking der gestorvenen. U treft bij deze weekbrief ook de orde van dienst aan. En ’s avonds om 19.00 uur is er de Vesper Plus, met prachtige gitaarmuziek en orgelspel, met als thema “Geest van hierboven” en ook die orde van dienst vindt u hierbij.


Coronamaatregelen

Helaas blijft het noodzakelijk om rekening te houden met het virus dat rondgaat en we nemen dan ook de nodige maatregelen om te voorkomen dat er verspreiding plaatsvindt in en rond te kerk:

    •    Basisregel: bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen

    •    In de kerk houden we de 1,5 meter afstand; de rijen stoelen staan op afstand

    •    Houdt u ook afstand bij binnenkomst en bij het vertrekken?

    •    We adviseren dringend om tijdens het bewegen in de Kerk een mondkapje te dragen

    •    We geven geen handen bij binnenkomst en vertrekKijkt u liever thuis online, dan kunt de dienst volgen via Kerkomroep. Dat kan via de volgende link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283


Agenda komende tijd

    •    De komende week vergadert op dinsdag 23 november de kerkenraad in de Herberg om 20.00 uur

    •    Woensdag 9.30 uur is er de Bijbelkring in de Herberg en dit keer op verzoek van één van de leden gaat het over een gelijkenis. Er kunnen nog een paar mensen bij.

    •    Zondag 28 november is het de eerste Advent en is er ook Kinderkring.

    •    ’s Avonds is er de vesper om 19.00 uur georganiseerd door de Commissie Bijzondere DienstenCollecte
Bij de uitgang van de diensten is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie
.


Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 9.30 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, a.vanhoeven@caiway.nl
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nl


U ontvangt deze weekbrief omdat u daarvoor bent aangemeld met uw mailadres. Mocht u geen belangstelling hebben, wilt u dat middels een antwoord op deze nieuwsbrief kenbaar maken, dan zullen we uw adres uit onze verzendlijst verwijderen.