Nieuws uit de Oude Kerk
Zondag 7 augustus is er weer een gezamenlijke dienst samen met de gemeente van de Ontmoetingskerk.

De dienst is nu alleen in de Oude Kerk.


Fijn dat we zo elkaar als gemeentes kunnen ondersteunen en helpen als dit nodig is.

Het is midden in de zomer. 

Voor de één een heerlijke vakantieperiode, waarin uitgerust en genoten wordt. 

Voor de ander is het nu volop en keihard werken, omdat juist in deze periode de inzet nodig is om er de rest van het jaar van te kunnen rondkomen.

Voor de één is het genieten van het mooie zomerse weer.

Voor de ander is eigenlijk elke dag hetzelfde.

Laten we naar elkaar blijven omkijken, welke periode van het jaar het ook is.


In de zomervakantie zijn er minder activiteiten, maar slaat u de Vrije Ruimte (website) er nog even op na:

    •    Woensdag 10 augustus is er weer zomerkring om 10.30 uur in de Oude Kerk.
Wie kent er niet de zangbundel van Johannes de Heer (1866-1961), evangelist uit Rotterdam? Hij stond aan de wieg van de NCRV en was oprichter van Het Zoeklicht, een organisatie die aan de basis stond van de evangelische beweging in Nederland. Woensdagmorgen 10 augustus zal Marjan de Vries wat vertellen over zijn werk en over de evangelisatie in die tijd. Hoe werkte dat daar in Rotterdam? We gaan ook zeker wat zingen uit zijn beroemde bundel. Heeft u die nog thuis, neem hem dan mee! 

    •    U kunt zich nog aanmelden voor de avond op 15 augustus waarbij het nieuwe gebrandschilderde raam zal worden onthuld

    •    U kunt zich ook nog aanmelden voor de startzondag op 18 september in Westerbork (bij ds Neeltje Reijnders)

    •    In de weekbrief van 16 juli stond een oproep om van een 'vredig huis in een mooie omgeving' een tekening/ foto/ schilderij te maken. Wilt u van uw eigen vormgegeven huis een foto maken en mij sturen naar n.reijnders@xs4all.nl. Misschien nog leuk om te doen als u zin en tijd heeft.

Collecte

Bij de uitgang van de diensten is er een collecte.De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie.

Een toelichting voor de gezamenlijke diaconale collecte;

WERELDDIACONAAT : PROJECT DE TIEN A CUP FOR HUMANITY, https://acupforhumanity.org 

A Cup for Humanity is een vooraanstaande niet-gouvernementele organisatie NGO, die in 2019 is opgericht. Het heeft de missie om vreedzame en welvarende gemeenschappen te ontwikkelen door sociale cohesie te ondersteunen. Dit gebeurt sinds 2021 vanuit Nederland en Rwanda. Slachtoffers van oorlog en genocide te ondersteunen, eenheid, verzoening en empowerment van vluchtelingen te bevorderen. Het is onze passie om een alternatief te bieden voor de cultuur van geweld door zaden van vrede te planten, ideologieën vorm te geven en de toekomstige generatie voor te bereiden om in harmonie en waardigheid te leven.
U kunt A Cup for Humanity steunen door een gift op het rekeningnummer van de diaconie: NL37 RABO 0135 3578 45 o.v.v. a cup for humanity.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan de collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Openstelling Oude Kerk

    •    Iedere woensdag van 12.00 – 16.00 uur

    •    Iedere zaterdag van 14.00 – 16.00 uur

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. (onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)


Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 10.00 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond! 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl 

scriba: Caroline Koenen, tel. 06-10541301, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 

Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, e-mail: a.vanhoeven@caiway.nl  

Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema, e-mail: w.boerema@hetnet.nl