Weekbrief van 26 november

Onze kerk beschikt over twee predikantenborden. Deze beschrijven de historie van onze Kerk als het gaat om alle predikanten die onze gemeente hebben gediend.


Wist u dat we ook een portrettengalerij hebben van onze voorgangers? In de consistoriekamer hangt een overzicht van portretten van de meeste voorgangers – neemt u daar ook eens een kijkje als u dat nog niet hebt gezien.


Recent is één van de borden bij de schilder geweest en hebben wij hierop de datum van het emeritaat van Niek Smit én de intrede van Neeltje Reijnders laten bijschrijven. Ook Neeltje is nu dus vereeuwigd in het Kerkgebouw.

En in dit geval gaat het letterlijk over vereeuwigen, want dit bord alleen gaat al een eeuw terug, tot de intrede van Ds. De Graaff in 1920. Het andere bord gaat nog veel verder terug, tot 1572 toen de eerste protestantse predikant aan onze kerk werd verbonden.


Die eerste dienst in 1572 is inmiddels bijna 450 jaar geleden. Een mooi jubileum waar we volgend jaar maar wat graag bij stil willen staan!


Er wordt al voorzichtig gesproken over een feestjaar en feestcommissie die hier plannen voor mag gaan maken. Dit wordt dus zeker vervolgd!


Erik Knoppert


Vanwege de coronamaatregelen kunt u het gesprek alleen thuis volgen, en wel via kerkomroep.nl (Naaldwijk, Oude Kerk). Vragen aan mevrouw Ferrier kunt u tijdens de uitzending stellen via telefoon of Whatsapp, 

06 29 04 00 29.

Kathleen Ferrier over “Het belang van zachte krachten”

Op 1 december om 19.30 uur “In gesprek met” in de Oude Kerk Naaldwijk. Kathleen Ferrier is voorzitter van de Nederlandse Unesco commissie, voormalig 2e kamerlid en secretaris van het SKIN. Vanuit haar huidige werk komt ze tot de drie pijlers van een goede internationale samenleving.

    •    Eerlijke verdeling welvaart

    •    Internationale rechtspraak

    •    Verbinden van mensen

Vooral dat laatste punt is werk aan de winkel, ook voor de kerken natuurlijk. In haar boekje “‘Hoe wij hier ook samen kwamen’ Een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en de verbindende kracht van verhalen”. Beschrijft ze haar ervaringen die ze heeft opgedaan in Suriname, Chili, Hong Kong en Nederland.

‘Wie is je vader, wie is je moeder?’ Als je iemands verhaal niet kent en daar ook niet nieuwsgierig naar bent, liggen snelle oordelen op de loer. Vaak worden die ingegeven door angst. Nepnieuws verspreidt zich razendsnel. Intussen groeit ongelijkheid, verdiepen breuklijnen en blijft de achterstand van vrouwen en van mensen met een biculturele achtergrond bestaan, tot wanhoop en frustratie van velen. Hoe komen we uit deze veelgelaagde crisis?

Hierover komt ze ons meer vertellen en wegwijs maken. Maar ook met ons in gesprek gaan. Want verbinden van mensen komt van twee kanten.


Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse gemeentes in Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster.
Na afloop zouden wij collecteren voor het Johan Ferrier Fonds. Mogen we dit fonds toch onder uw aandacht brengen en vragen om een bijdrage voor dit fonds. U kunt uw donatie doen via de website van het Johan Ferrier Fonds:

Steun het Johan Ferrier Fonds – Stichting Johan Ferrier Fonds steunt cultuur, onderwijs, maatschappijopbouw en kunst in Suriname


Overzicht van de komende dienst van 28 november 2021

De vesper voor komende zondag zal geen doorgang vinden. De commissie bijzondere diensten heeft besloten deze helemaal te annuleren als gevolg van de nieuwe Coronamaatregelen. Komende week zullen we overleg voeren wat de uitwerking is voor ander activiteiten in de komende periode, en kijken naar alternatieven.


Kijkt u liever thuis online, dan kunt de dienst volgen via Kerkomroep. Dat kan via de volgende link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283


Agenda komende tijd

    •    Maandag 29 november is er Bijbelen met ds. Marjan de Vries om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

    •    Woensdag 1 december is er ‘In gesprek met …’ om 19.30 uur in de Oude Kerk. Ditmaal is de gesprekspartner Kathleen Ferrier, het thema van het gesprek is “Het belang van zachte krachten”. Meer over deze boeiende avond vindt u in de onlangs uitgekomen Vrije Ruimte (Onder voorbehoud)

    •    Donderdag 2 december vergaderen de predikanten van de werkgemeenschap om 10.00 uur over Kerst in De Lichtbron in Wateringen

    •    Zondag 5 december is er de Streekdienst in de Oude Kerk en het thema zal zijn ‘Sinterklaas en andere heiligen’, het is dan tweede Advent

    •    Zondagavond 5 december is er om 19.00 uur de vesper onder leiding van ds. Carel van der Meij in de Oude Kerk (Onder voorbehoud)

Collecte
Bij de uitgang van de diensten is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie
.


Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 9.30 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, a.vanhoeven@caiway.nl
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nlU ontvangt deze weekbrief omdat u daarvoor bent aangemeld met uw mailadres. Mocht u geen belangstelling hebben, wilt u dat middels een antwoord op deze nieuwsbrief kenbaar maken, dan zullen we uw adres uit onze verzendlijst verwijderen.