Weekbrief van 20 mei 2022

Nieuws uit de Oude Kerk
Nieuws uit de Oude Kerk 

Oefening van hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.

Ik hoop dat ik in deze tijd

tekenen van hoop kan zien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop

overspoeld zal worden.


Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen

en verwarmen.

Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken

met mijn woorden.

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf

in mijn oordeel.


Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.

Ik hoop dat ik kan luisteren

naar het innerlijk van de mens.

Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.


Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.

Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.

Ik hoop op mensen die samen met mij leven

vanuit de goede hoop.


Marinus van den Berg

Pinksterviering op het Wilhelminaplein

Op 5 juni, aanvang 10.30 uur wordt er een Pinksterviering gehouden op het Wilhelminaplein. 

Het thema 'De vruchten van de Geest. De vredesduif speelt daarbij een grote rol.
Om dit te laten zien roepen wij jullie hulp in. Wij willen de wagen op het plein graag versieren met zoveel mogelijk gekleurde of geverfde duiven! De plaat van een duif
(zie bijlage <klik hier >) kunnen jullie uitprinten en kleuren. Je kunt je duif inleveren in de kerk tot en met zondag 29 mei of meenemen met Pinksteren. Kom dan wel iets eerder, dan hangen wij ze op. Doen jullie mee? Joke Weerdenburg en Marianne Leechburch Auwers, namens de Raad van Kerken


Openstelling Oude Kerk

    •    Iedere woensdag van 12.00 – 16.00 uur

    •    Iedere zaterdag van 14.00 – 16.00 uur

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. (onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)


Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 9.30 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, a.vanhoeven@caiway.nl
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nl

Collecte
Bij de uitgang van de diensten is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie.


Eindexamenkandidaten gezocht

Het is weer mei, de maand waarin eindexamen van de middelbare school wordt gedaan. We wensen alle kandidaten heel veel succes! Kent u of ben jij een eindexamenkandidaat in onze gemeente? Geef dan de naam en het adres door aan Caroline Koenen: 06-10541301 (graag na 18.00 uur) of

per e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl