Diaconie 

Zorgen

Veel mensen in ons land hebben zorgen. Om hun gezondheid, hun inkomsten en bestaanszekerheid en toekomst. Zorgen, dat typische diaconale woord dat meer dan één betekenis heeft, van oudsher is de diaconie het “sociale gezicht” van de kerk geweest. Men kwam op voor de zwaksten in de gemeenschap en ondersteunde daar waar nodig materieel en/of financieel. Zeker in de tijd dat er van overheidswege nog geen voorzieningen waren was de diaconie van een kerk belast met het omzien naar en het ondersteunen van de zwakkere medemens. Gelukkig ligt die periode achter ons.

Er kwam een tijd dat  -althans in Nederland-  niemand meer in echte armoede behoefde te leven.

Echter met de tegenwoordige verhaasting en verharding van de maatschappij dreigen er vandaag de dag toch steeds weer mensen tussen wal en schip te raken. Ook de verwachting van een teruglopende economie zal er toe bijdragen dat het voor een aantal mensen steeds moeilijker zal worden om de eindjes aan elkaar te knopen. De samen op weg-kerken doen om die reden een dringend beroep op de regering om bij  de voorgenomen plannen tot economisch herstel de zorg voor de zwaksten voor ogen te blijven houden. Het signaleren van mogelijke problemen is niet alleen de taak van de diaconie. Hier ligt ook een taak voor de overige gemeenteleden van een kerk. Wanneer men weet heeft van mensen die in problemen zijn geraakt is het ook voor hen een taak om de diaconie daarop te wijzen. Juist dat is een kwestie van omzien naar elkaar. Geprobeerd kan dan worden om het gesprek aan te gaan en als de behoefte aanwezig is hulp en ondersteuning aan te bieden.

Het jeugd /jongeren en ouderen werk heeft voor de diaconie een hoge prioriteit, en zij heeft dan ook de nodige contacten met organisatie’s die zich daadkrachtig daar voor inzetten. Ook is de diaconie met andere instellingen in gesprek om samen te werken in het belang van de maatschappij in het Westlandse en Naaldwijkse in bijzonder.


Niet alleen binnen de eigen kring, maar ook daarbuiten <Lees meer….>