Cantorij


De Cantorij van de Hervormde Gemeente Naaldwijk werd in 1968 opgericht als kindercantorij. Later werd deze omgevormd tot Cantorij voor volwassenen.

De Cantorij bestaat uit mensen die een kerkmuzikale bijdrage willen leveren aan de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente in de Oude Kerk van Naaldwijk. Er word Nederlands repertoire gezongen, van één- tot vierstemming, uit verschillende geloofstradities en culturen en met verschillende begeleidingsvormen en instrumenten. Maar ook buitenlandse kerkmuziek uit heden en verleden en uit verschillende kerkelijke culturen, zowel uit de Westerse kerken als de Oosters orthodoxe kerken behoort tot het repertoire van de Cantorij.

Er wordt op vrijdagavond gerepeteerd van 19.15 tot 20.00 uur in de Oude Kerk of in het Pleincentrum. Er wordt geen contributie geheven, zingen bij de Cantorij is dus gratis.


U kunt zich voor de Cantorij aanmelden bij Gerard Bal, de cantororganist van de Oude Kerk. Telefoon: 627986.