NIEUWE NEDERLANDSE RELIGIEUZE MUZIEK IN OUDE KERK NAALDWIJK


Op zondagavond 19 november a.s. is er in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk alweer de derde VesperPlus van het seizoen 2017-2018. In deze VesperPlus kunnen we  kennismaken met een gelegenheidskoor dat nieuwe Nederlandse religieuze muziek bij de VesperPlus zal doen klinken.

Onder leiding van Paul Valk, jarenlang werkzaam in de Dominicuskerk te Amsterdam, een broedplaats van vernieuwende liturgie en kerkmuziek in het centrum van de stad, wordt in deze VesperPlus liturgische muziek uitgevoerd van Antoine Oomen, Bernard Huijbers, Tom Löwenthal, en Henri Heuvelmans, op teksten van o.a. Huub Oosterhuis. Het is meestal muziek voor koor en gemeente, waarbij een belangrijke en virtuoze rol is toebedeeld aan de pianist.

Thema van de VesperPlus is Hoor je mij…Een vraag, een uitroep van mensen onder elkaar, van mensen naar de ‘onnoembare’, van de onnoembare’ naar mensen. Kun je het niet zeggen, zing het maar…

Dat gaat nu dus gebeuren in de VesperPlus op zondag 19 november a.s. in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk.

De voorganger is ds. Eibert Kok.

Het belooft een heel bijzondere VesperPlus te worden die we dan ook van harte bij u aanbevelen. De aanvangtijd is 19.00 uur en de toegang is uiteraard gratis.